Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:234:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 234, 20 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 234

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
20 юли 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 234/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 234/02

Обменен курс на еврото

2

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2017/C 234/03

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за Регламент за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните съобщения

3


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2017/C 234/04

Известие за започване на частичeн междинeн преглед на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция

6

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 234/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2017/C 234/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group) ( 1 )

14


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top