Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:231:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 231, 17 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 231

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
17 юли 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 231/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 231/02

Дело C-10/17 P: Жалба, подадена на 11 януари 2017 г. от Polo Club срещу определението на Общия съд (девети състав), постановено на 10 ноември 2017 г. по дело T-67/15 — Polo Club/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

2

2017/C 231/03

Дело C-50/17 P: Жалба, подадена на 31 януари 2017 г. от Universidad Internacional de la Rioja, S.A. срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 1 декември 2016 г. по дело T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Дело C-147/17: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Constanţa (Румъния), постъпило на 23 март 2017 г. — Sindicatul Familia Constanța и др./Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Дело C-148/17: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshofs (Германия), постъпило на 24 март 2017 г. — Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Дело C-161/17: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 31 март 2017 г. — Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Дело C-171/17: Иск, предявен на 5 април 2017 г. —Комисия/Унгария

5

2017/C 231/08

Дело C-179/17: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Испания), постъпило на 7 април 2017 г. — Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza и Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Дело C-192/17: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 13 април 2017 г. — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Дело C-196/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 13 април 2017 г. — Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Дело C-197/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 13 април 2017 г. — Thomas Neufeldt и др./TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Дело C-198/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 13 април 2017 г. — Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Дело C-200/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 13 април 2017 г. — Susanne de Winder/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Дело C-201/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 13 април 2017 г. — Holger Schlosser и Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Дело C-202/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 13 април 2017 г. — Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Дело C-208/17 P: Жалба, подадена на 21 април 2017 г. от NF срещу определението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 28 февруари 2017 г. по дело T-192/16, NF/Европейски съвет

12

2017/C 231/17

Дело C-209/17 P: Жалба, подадена на 21 април 2017 г. от NG срещу определението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 28 февруари 2017 г. по дело T-193/16, NG/Европейски съвет

13

2017/C 231/18

Дело C-210/17 P: Жалба, подадена на 21 април 2017 г. от NM срещу определението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 28 февруари 2017 г. по дело T-257/16, NM/Европейски съвет

14

2017/C 231/19

Дело C-212/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 24 април 2017 г. — Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Дело C-225/17 P: Жалба, подадена на 27 април 2017 г. от Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 17 февруари 2017 г. по съединени дела T-14/14 и Т-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др./Съвет на Европейския съюз

15

2017/C 231/21

Дело C-226/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 28 април 2017 г. — Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Дело C-228/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 28 април 2017 г. — Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Дело C-238/17: Преюдициално запитване от Vilniaus miesto apylinkės teismas (Литва), постъпило на 9 май 2017 г. — „Renerga“ UAB/„Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

18

2017/C 231/24

Дело C-246/17: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 10 май 2017 г. — Ibrahima Diallo/État belge

19

2017/C 231/25

Дело C-265/17 P: Жалба, подадена на 16 май 2017 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 7 март 2017 г. по дело T-194/13, United Parcel Service/Европейска комисия

21

 

Общ съд

2017/C 231/26

Дело T-637/15: Решение на Общия съд от 31 май 2017 г. — Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на ЕС „SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE“ — По-ранна словна марка на ЕС „VIÑA SOL“ — Относително основание за отказ — Накърняване на отличителния характер — Липса на сходство между знаците — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

22

2017/C 231/27

Дело T-519/16: Решение на Общия съд от 17 май 2017 г. — Piessevaux/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Нови общи разпоредби за прилагане — Равно третиране — Придобити права — Оправдани правни очаквания)

22

2017/C 231/28

Дело T-164/16: Определение на Общия съд от 17 май 2017 г. — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „THE TRAVEL EPISODES“ — Абсолютно основание за отказ — Искане за изменяне — Действие, което не може да бъде извършено от апелативния състав — Неспазване на изискванията за форма — Недопустимост)

23

2017/C 231/29

Дело T-207/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 8 май 2017 г. — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки — Предупреждение за отстраняване — Предупреждение за проверка — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

23

2017/C 231/30

Дело T-285/16: Определение на Общия съд от 15 май 2017 г. — Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) (Марка на Европейския съюз — Посочваща Европейския съюз международна регистрация — Словна марка „DREAMLINE“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 — Член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009 — Явно недопустима или явно лишена от всякакво правно основание жалба — Член 126 от Процедурния правилник)

24

2017/C 231/31

Дело T-481/16 RENV: Определение на Общия съд от 17 май 2017 г. — Cuallado Martorell/Комисия (Публична служба — Наемане на служители — Конкурс на общо основание — Недопускане до участие в устния изпит — Оценяване на писмения изпит — Решение да не се впише името на жалбоподателя в списъка с издържалите конкурса лица — Възможност за конкурсната комисия да предостави на един от членовете си проверката на писмените работи — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти лишена от всякакво правно основание)

25

2017/C 231/32

Дело T-785/16: Определение на Общия съд от 16 май 2017 г. — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International („Ufesa“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Ufesa“ — Уреждане на спор по взаимно съгласие — Придобиване от жалбоподателя на заявената марка — Липса на основание за произнасяне)

25

2017/C 231/33

Дело T-170/17 R: Определение на председателя на Общия съд от 18 май 2017 г. — RW/Комисия (Обезпечително производство — Публична служба — Длъжностни лица — Изпращане в отпуск и пенсиониране — Пенсионна възраст — Член 42в от Правилника — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris — Неотложност — Балансиране на интересите)

26

2017/C 231/34

Дело T-113/17: Жалба, подадена на 20 февруари 2017 г. — Crédit Agricole и Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Комисия

27

2017/C 231/35

Дело T-242/17: Жалба, подадена на 25 април 2017 г. — SC/Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Дело T-244/17: Иск, предявен на 26 април 2017 г. — António Conde & Companhia/Комисия

29

2017/C 231/37

Дело T-254/17: Жалба, подадена на 28 април 2017 г. — Intermarché Casino Achats/Комисия

29

2017/C 231/38

Дело T-255/17: Жалба, подадена на 28 април 2017 г. — Les Mousquetaires и ITM Entreprises/Комисия

30

2017/C 231/39

Дело T-268/17: Жалба, подадена на 8 май 2017 г. — Съвместно предприятие Clean Sky 2/Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Дело T-269/17: Жалба, подадена на 8 май 2017 г. — Съвместно предприятие Clean Sky 2/Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Дело T-270/17: Жалба, подадена на 8 май 2017 г. — Съвместно предприятие Clean Sky 2/Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Дело T-271/17: Жалба, подадена на 8 май 2017 г. — Съвместно предприятие Clean Sky 2/Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Дело T-272/17: Жалба, подадена на 5 май 2017 г. — Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Дело T-283/17: Жалба, подадена на 15 май 2017 г. — SH/Комисия

35

2017/C 231/45

Дело T-284/17: Жалба, подадена на 12 май 2017 г. — Le Pen/Парламент

36

2017/C 231/46

Дело T-285/17: Жалба, подадена на 12 май 2017 г. — Янукович/Съвет

37

2017/C 231/47

Дело T-286/17: Жалба, подадена на 12 май 2017 г. — Yanukovych/Съвет

38

2017/C 231/48

Дело T-288/17: Жалба, подадена на 15 май 2017 г. — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Дело T-290/17: Жалба, подадена на 16 май 2017 г. — Stavytskyi/Съвет

40

2017/C 231/50

Дело T-291/17: Жалба, подадена на 16 май 2017 г. — Transdev и др./Комисия

41

2017/C 231/51

Дело T-292/17: Жалба, подадена на 16 май 2017 г. — Област Île-de-France/Комисия

41

2017/C 231/52

Дело T-294/17: Жалба, подадена на 12 май 2017 г. — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Дело T-297/17: Жалба, подадена на 15 май 2017 г. — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Дело T-299/17: Жалба, подадена на 16 май 2017 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Дело T-300/17: Жалба, подадена на 17 май 2017 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Дело T-301/17: Жалба, подадена на 17 май 2017 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Дело T-302/17: Жалба, подадена на 18 май 2017 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Дело T-303/17: Жалба, подадена на 18 май 2017 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Дело T-304/17: Жалба, подадена на 18 май 2017 г. — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Дело T-305/17: Жалба, подадена на 17 май 2017 г. — Red Bull/EUIPO (Изображение на успоредник, състоящ се от две полета в различни цветове)

47

2017/C 231/61

Дело T-307/17: Жалба, подадена на 18 май 2017 г. — Adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Изображение на три паралелни ивици)

48

2017/C 231/62

Дело T-310/17: Жалба, подадена на 15 май 2017 г. — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Дело T-311/17: Жалба, подадена на 19 май 2017 г. — Stips/Комисия

49

2017/C 231/64

Дело T-313/17: Жалба, подадена на 22 май 2017 г. — Wajos/EUIPO (Форма на бутилка)

50

2017/C 231/65

Дело T-314/17: Жалба, подадена на 23 март 2017 г. — Nosio/EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Дело T-318/17: Жалба, подадена на 19 май 2017 г. — Съвместно предприятие Clean Sky 2/Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Дело T-330/17: Жалба, подадена на 16 май 2017 г. — Ceobus и др./Комисия

52

2017/C 231/68

Дело T-331/17: Жалба, подадена на 23 май 2017 г. — Steifer/ЕИСК

53

2017/C 231/69

Дело T-757/15: Определение на Общия съд от 3 май 2017 г. — Facebook/EUIPO — Brand IP Licensing („lovebook“)

53

2017/C 231/70

Дело T-84/17: Определение на Общия съд от 18 май 2017 г. — Consorzio IB Innovation/Комисия

54

2017/C 231/71

Дело T-95/17: Определение на Общия съд от 5 май 2017 г. — King.com/EUIPO — TeamLava (Екрани и икони)

54

2017/C 231/72

Дело T-126/17: Определение на Общия съд от 18 май 2017 г. — Consorzio IB Innovation/Комисия

54


 

Поправки

2017/C 231/73

Поправка на известие в Официален вестник по дело T-86/17 ( ОВ C 104, 3.4.2017 г. )

55

2017/C 231/74

Поправка на публикуваното в Официален вестник известие по дело T-161/17 ( ОВ C 151, 15.5.2017 г. )

57


BG

 

Top