Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:196:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 196, 20 юни 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 196

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
20 юни 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2017/C 196/01

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2012/285/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи, които застрашават мира, сигурността или стабилността на Република Гвинея Бисау

1

 

Европейска комисия

2017/C 196/02

Обменен курс на еврото

2

2017/C 196/03

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

3


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2017/C 196/04

Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2017 г. — Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС

4

2017/C 196/05

Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2017 г. — Юридическо обучение и проучвания

6

2017/C 196/06

Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2017 г. — Обучение и конференции за борбата с измамите в ЕС

8

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2017/C 196/07

Известие относно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1328 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои студеновалцовани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация: промяна на наименованието на дружество, към което се прилага индивидуална ставка на антидъмпинговото мито

10


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top