Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:162:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 162, 23 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 162

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
23 май 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 162/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO) ( 1 )

1

2017/C 162/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis) ( 1 )

1

2017/C 162/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 162/04

Обменен курс на еврото

3

2017/C 162/05

Информация, предоставена от Комисията в съответствие с член 8, втора алинея от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) — Статистика на техническите регламенти, нотифицирани през 2016 г., в съответствие с процедурата по нотификация съгласно Директива (ЕС) 2015/1535 ( 1 )

4

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2017/C 162/06

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)

9


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2017/C 162/07

Известие за започване на частичен междинен преглед на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с произход от Китайската народна република и Тайланд

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top