Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:161:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 161, 22 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 161

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
22 май 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 161/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 161/02

Дело C-72/15: Решение на Съда (голям състав) от 28 март 2017 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) — Обединеното кралство) — The Queen, по искане на: PJSC Rosneft Oil Company, по-рано OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority (Преюдициално запитване — Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна — Разпоредби на Решение 2014/512/ОВППС и на Регламент (ЕС) № 833/2014 — Валидност — Компетентност на Съда — Споразумение за партньорство ЕС—Русия — Задължение за мотивиране — Принципи на правна сигурност и на nulla poena sine lege certa — Достъп до капиталовия пазар — Финансова помощ — Глобални депозитарни разписки (Global Depositary Receipts) — Нефтен сектор — Искане за тълкуване на понятията „шисти“ и „води с дълбочина, по-голяма от 150 метра“ — Недопустимост)

2

2017/C 161/03

Дело C-652/15: Решение на Съда (първи състав) от 29 март 2017 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Darmstadt — Германия) — Furkan Tekdemir, със законни представители Derya Tekdemir и Nedim Tekdemir/Kreis Bergstraße (Преюдициално запитване — Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Турция — Решение № 1/80 — Член 13 — Клауза „standstill“ — Право на пребиваване на членовете на семейството на турски работник, който се труди законно на трудовия пазар на държава членка — Евентуално наличие на императивно съображение от общ интерес, обосноваващо нови ограничения — Ефективно управление на миграционните потоци — Задължение на гражданите на трети държави, които не са навършили 16 години, да притежават разрешение за пребиваване — Пропорционалност)

3

2017/C 161/04

Дело C-146/16: Решение на Съда (десети състав) от 30 март 2017 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Allemagne) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH (Преюдициално запитване — Нелоялни търговски практики — Реклама, публикувана в печатно издание — Липса на информация от съществено значение — Достъп до тази информация чрез уебсайта, на който се предлагат съответните продукти — Продукти, продавани от лицето, публикувало обявата, или от трети лица)

4

2017/C 161/05

Дело C-315/16: Решение на Съда (десети състав) от 30 март 2017 г. (преюдициално запитване от Kúria — Hongrie) — József Lingurár/Miniszterelnökséget vezető miniszter (Преюдициално запитване — Обща селскостопанска политика — Финансиране от ЕЗФРСР — Помощ за развитие на селските райони — Плащания по програма „Натура 2000“ — Допустимост само за частните лица — Горски район, който отчасти е собственост на държавата)

4

2017/C 161/06

Дело C-335/16: Решение на Съда (шести състав) от 30 март 2017 г. (преюдициално запитване от Općinski sud u Velikoj Gorici — Хърватия) — VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika (Преюдициално запитване — Околна среда — Отпадъци — Директива 2008/98/ЕО — Възстановяване на разходи за управление на отпадъци — Принцип „замърсителят плаща“ — Понятие „притежатели на отпадъци“ — Искана цена за управление на отпадъци — Специална такса, предназначена за финансиране на капиталови инвестиции)

5

2017/C 161/07

Дело C-686/16 P: Жалба, подадена на 28 декември 2016 г. от Meissen Keramik GmbH срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 18 октомври 2016 г. по дело T-776/15 — Meissen Keramik GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

6

2017/C 161/08

Дело C-19/17: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Полша), постъпило на 17 януари 2017 г. — Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego/Gmina Trzebnica

6

2017/C 161/09

Дело C-30/17: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 20 януари 2017 г. — Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu/Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu

7

2017/C 161/10

Дело C-66/17: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Полша), постъпило на 7 февруари 2017 г. — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

8

2017/C 161/11

Дело C-81/17: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Suceava (Румъния), постъпило на 14 февруари 2017 г. — Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

8

2017/C 161/12

Дело C-95/17 P: Жалба, подадена на 22 февруари 2017 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 15 декември 2016 г. по дело T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

9

2017/C 161/13

Дело C-103/17: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 27 февруари 2017 г. — Messer France SAS, правоприемник на Praxair/Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

10

2017/C 161/14

Дело C-107/17: Преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Литва), постъпило на 3 март 2017 г. — UAB Aviabaltika/BAB Ūkio bankas

11

2017/C 161/15

Дело C-108/17: Преюдициално запитване от Vilniaus apygardos administracinis teismas (Литва), постъпило на 3 март 2017 г. — UAB „Enteco Baltic“/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

12

2017/C 161/16

Дело C-109/17: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Испания), постъпило на 3 март 2017 г. — Bankia S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán и María Concepción Marí Merino

13

2017/C 161/17

Дело C-129/17: Преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel (Белгия), постъпило на 13 март 2017 г. — Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

14

2017/C 161/18

Дело C-150/17 P: Жалба, подадена на 24 май 2017 г. от Европейския съюз, представляван от Съда на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 1 февруари 2017 г. по дело T-479/14, Kendrion/Европейски съюз

14

2017/C 161/19

Дело C-151/17: Преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Обединено кралство), постъпило на 24 март 2017 г. — Swedish Match AB/Secretary of State for Health

15

2017/C 161/20

Дело C-170/17: Иск, предявен на 4 април 2017 г. — Европейска комисия/Португалска република

16

2017/C 161/21

Дело C-174/17 P: Жалба, подадена на 5 април 2017 г. от Европейския съюз, представляван от Съда на Европейския съюз, срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 17 февруари 2017 г. по дело T-40/15, ASPLA и Armando Álvarez/Европейски съюз

16

2017/C 161/22

Дело C-167/15: Определение на председателя на Съда от 28 февруари 2017 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunale civile di Roma — Италия) — X/Presidenza del Consiglio dei Ministri

17

2017/C 161/23

Дело C-136/16: Определение на председателя на втори състав на Съда от 10 март 2017 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça — Португалия) — Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA/Banco Santander Totta SA

17

2017/C 161/24

Дело C-229/16: Определение на председателя на Съда от 23 февруари 2017 г. (преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro

18

2017/C 161/25

Дело C-511/16: Определение на председателя на Съда от 6 март 2017 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург, Встъпила страна: Френска република

18

 

Общ съд

2017/C 161/26

Дело T-422/13: Решение на Общия съд от 5 април 2017 г. — CPME и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на полиетилентерефталат (ПЕТ) с произход от Индия, Тайван и Тайланд — Преразглеждане с оглед изтичане на срока на мерките — Предложение на Комисията за подновяване на посочените мерки — Решение на Съвета да прекрати процедурата по преразглеждане без налагане на тези мерки — Жалба за отмяна — Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Вероятност за повтаряне на съществена вреда — Член 21, параграф 1 от Регламент № 1225/2009 — Интерес на Съюза — Явни грешки в преценката — Задължение за мотивиране — Иск за обезщетение)

19

2017/C 161/27

Дело T-219/14: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Regione autonoma della Sardegna/Комисия (Държавни помощи — Морски транспорт — Компенсация за обществена услуга — Увеличаване на капитал — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар и се разпорежда събирането на сумите по тях — Обявяване в ликвидация на предприятието получател — Запазване на правния интерес — Случай, в който не е налице липса на основание за произнасяне по същество — Понятие „помощ“ — Услуга от общ икономически интерес — Критерий за частния инвеститор — Явна грешка в преценката — Грешка при прилагане на правото — Възражение за незаконосъобразност — Задължение за мотивиране — Право на защита — Решение 2011/21/ЕС — Насоки за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение — Рамка на Съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги — Съдебно решение Altmark)

20

2017/C 161/28

Дело T-220/14: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Saremar/Комисия (Държавни помощи — Морски транспорт — Компенсация за обществена услуга — Увеличаване на капитал — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар и се разпорежда събирането на сумите по тях — Обявяване в ликвидация на жалбоподателя — Процесуална правоспособност — Запазване на правния интерес — Случай, в който не е налице липса на основание за произнасяне по същество — Понятие „помощ“ — Услуга от общ икономически интерес — Критерий за частния инвеститор — Явна грешка в преценката — Грешка при прилагане на правото — Възражение за незаконосъобразност — Задължение за мотивиране — Право на защита — Решение 2011/21/ЕС — Насоки за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение — Рамка на Съюз за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги — Съдебно решение Altmark)

21

2017/C 161/29

Дело T-361/14: Решение на Общия съд от 5 април 2017 г. — HB и др./Комисия (Институционално право — Европейска гражданска инициатива — Закрила на бездомните животни — Психологически последици за възрастните и децата — Отказ за регистрация — Явна липса на правомощия на Комисията — Член 4, параграф 2, буква б) и параграф 3 от Регламент (ЕС) № 211/2011)

21

2017/C 161/30

Дело T-35/15: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Alkarim for Trade and Industry/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Явна грешка в преценката)

22

2017/C 161/31

Дело T-344/15: Решение на Общия съд от 5 април 2017 г. — Франция/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, изпратени в рамките на процедурата по Директива 98/34/ЕО — Документи, произхождащи от държава членка — Предоставяне на достъп — Изключение „защита на съдебните производства“ — Изключение „защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит“ — Предварително съгласие на държавата членка)

23

2017/C 161/32

Дело T-367/15: Решение на Общия съд от 5 април 2017 г. — Renfe-Operadora/EUIPO (AVE) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „AVE“ — Частична недействителност — Жалба пред апелативния състав, подадена на език, който е различен от езика на производството — Недопустимост на жалбата пред апелативния състав — Искане за restitutio in integrum — Задължение да се прояви старание)

23

2017/C 161/33

Дело T-594/15: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Metabolic Balance“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

24

2017/C 161/34

Дело T-621/15: Решение на Общия съд от 5 април 2017 г. — Tractel Greifzug/EUIPO — Shenxi Machinery (Форма на моторна лебедка) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на моторна лебедка — Абсолютно основание за отказ — Знак, състоящ се изключително от формата на стоката, необходима за получаването на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

25

2017/C 161/35

Дело T-39/16: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO — Fink („NANA FINK“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка „NANA FINK“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „NANA“ — Липса на сходство между стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Обхват на проверката, която трябва да извърши апелативният състав — Задължение за произнасяне по цялата жалба)

25

2017/C 161/36

Дело T-49/16: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Azanta/EUIPO — Novartis (NIMORAL) (Марка на Европейския съюз — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз NIMORAL — Предходна словна малка на Европейския съюз NEORAL — Относително основание за отказ — Риск от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2017/C 161/37

Дело T-178/16: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Policolor/EUIPO — CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt („Policolor“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Policolor“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „ProfiColor“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

27

2017/C 161/38

Дело T-219/16: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Aldi/EUIPO (ViSAGE) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ViSAGE“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2017/C 161/39

Дело T-238/16: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Съвместно предприятие Clean Sky 2/Scouring Environment (Арбитражна клауза — Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, сключено в рамките на Седмата рамкова за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации (2007—2013 г.) — Неизпълнение на договора — Възстановявяне на авансово платени суми — Лихви за забава — Неприсъствено производство)

28

2017/C 161/40

Дело T-291/16: Решение на Общия съд от 5 април 2017 г. — Anta (China)/EUIPO (Изображение на две линии, образуващи остър ъгъл) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, която изобразява две линии, образуващи остър ъгъл — Абсолютно основание за отказ — Липса на изключителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) №o 207/2009)

28

2017/C 161/41

Дело T-348/16: Решение на Общия съд от 6 април 2017 г. — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (Арбитражна клауза — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности — Договор Minatran — Допустими разходи — Неприсъствено производство)

29

2017/C 161/42

Дело T-407/16: Определение на Общия съд от 18 януари 2017 г. — Banco Popular Español/EUIPO — Pledgeling (p) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне по същество)

30

2017/C 161/43

Дело T-170/17: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 20 март 2017 г. — RW/Комисия

30

2017/C 161/44

Дело T-173/17: Жалба, подадена на 16 март 2017 г. — TestBioTech/Комисия

31

2017/C 161/45

Дело T-180/17: Жалба, подадена на 17 март 2017 г. — EM Research Organization/EUIPO — Christoph Fischer и др. (EM)

32

2017/C 161/46

Дело T-182/17: Жалба, подадена на 20 март 2017 г. — Novartis/EUIPO — Chiesi Farmaceutici („AKANTO“)

32

2017/C 161/47

Дело T-184/17: Жалба, подадена на 21 март 2017 г. — Leifheit/EUIPO (Изобразяване на четири зелени квадрата)

33

2017/C 161/48

Дело T-185/17: Жалба, подадена на 21 март 2017 г. — PlasticsEurope/ECHA

34

2017/C 161/49

Дело T-186/17: Жалба, подадена на 23 март 2017 г. — Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop)

34

2017/C 161/50

Дело T-187/17: Жалба, подадена на 21 март 2017 г. — Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)

35

2017/C 161/51

Дело T-188/17: Жалба, подадена на 21 март 2017 г. — Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)

36

2017/C 161/52

Дело T-193/17: Жалба, подадена на 27 март 2017 г. — CeramTec/EUIPO — C5 Medical Werks (Форма на глава на бедрена кост)

37

2017/C 161/53

Дело T-194/17: Жалба, подадена на 27 март 2017 г. — CeramTec/EUIPO — C5 Medical Werks (Изображение на глава на бедрена кост)

37

2017/C 161/54

Дело T-199/17: Жалба, подадена на 29 март 2017 г. — QD/EUIPO

38

2017/C 161/55

Дело T-204/17: Жалба, подадена на 5 април 2017 г. — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Комисия

39

2017/C 161/56

Дело T-205/17: Жалба, подадена на 4 април 2017 г. — SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE)

40

2017/C 161/57

Дело T-210/17: Жалба, подадена на 6 април 2017 г. — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO)

40


BG

 

Top