Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:125:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 125, 21 април 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 125

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
21 април 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

522-та пленарна сесия на ЕИСК, 25 и 26 януари 2017 г.

2017/C 125/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Заплахи и пречки пред единния пазар“ (становище по собствена инициатива)

1

2017/C 125/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „За започване на консултация относно европейски стълб на социалните права“[COM(2016) 127 final]

10


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

522-та пленарна сесия на ЕИСК, 25 и 26 януари 2017 г.

2017/C 125/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар“[COM(2016) 593 final – 2016/0280 (COD)] и относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми“[COM(2016) 594 final – 2016/0284 (COD)] и относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество“[COM(2016) 596 final – 2016/0278 (COD)]

27

2017/C 125/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка за авиационна сигурност“[COM(2016) 491 final – 2016/0236 (COD)]

34

2017/C 125/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета“[COM(2016) 468 final – 2016/0225 COD]

40

2017/C 125/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)“[COM(2016) 411 final – 2016/019 (CNS)]

46

2017/C 125/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“[COM(2016) 587 final]

51

2017/C 125/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)“[COM(2016) 590 final – 2016/0288 (COD)]

56

2017/C 125/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“[COM(2016) 591 final – 2016/0286(COD)]

65

2017/C 125/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности“[COM(2016) 589 final — 2016/0287 (COD)]

69

2017/C 125/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — 5G за Европа: план за действие“[COM(2016) 588 final]

74

2017/C 125/12

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки“[COM(2016) 662 final - 2016/0325 (COD)]

80


BG

 

Top