Help Print this page 

Document C:2017:086:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 86, 20 март 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 86

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
20 март 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 86/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 86/02

Дело C-27/16: Определение на Съда (осми състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град — (България) — Ангел Маринков/Председател на Държавна агенция за българите в чужбина (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Директиви 2000/78/ЕО и 2006/54/ЕО — Приложно поле — Явна недопустимост — Харта на основните права на Европейския съюз — Изпълнение на правото на Съюза — Липса — Явна липса на компетентност)

2

2017/C 86/03

Дело C-345/16: Определение на Съда (десети състав) от 29 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Liège — Белгия) — Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge (Преюдициално запитване — Фактически и правен контекст на спора в главното производство — Липса на достатъчно пояснения — Явна недопустимост — Член 53, параграф 2 — Член 94 от Процедурния правилник на Съда)

3

2017/C 86/04

Дело C-379/16 P: Определение на Съда (девети състав) от 24 ноември 2017 г. — European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Обществени поръчки за услуги — Разработка на софтуер и услуги по поддръжка — Погрешно тълкуване на доводите и изопачаване на доказателствата, представени от другата страна в производството пред Общия съд)

3

2017/C 86/05

Дело C-484/16: Определение на Съда (девети състав) от 13 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Giudice di pace di Taranto — Италия) — Наказателно производство срещу Antonio Semeraro (Преюдициално запитване — Явна липса на компетентност — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива 2012/29/ЕС — Член 2, параграф 1, буква a) — Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 49, 51, 53 и 54 — Престъпни деяния, свързани с обида — Отмяна от националния законодател на престъпление, свързано с обида — Липса на привръзка с правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

4

2017/C 86/06

Дело C-522/16: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 7 октомври 2016 г. — А/Staatssecretaris van Financiën

4

2017/C 86/07

Дело C-564/16 P: Жалба, подадена на 7 ноември 2016 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 9 септември 2016 г. по дело T-159/15 Puma SE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

5

2017/C 86/08

Дело C-631/16: Преюдициално запитване от Rechtbank Noord-Holland (Нидерландия), постъпило на 7 декември 2016 г. — X B.V./Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

6

2017/C 86/09

Дело C-634/16 P: Жалба, подадена на 7 декември 2016 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 28 септември 2016 г. по дело T-476/15, European Food SA/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

7

2017/C 86/10

Дело C-637/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 9 декември 2016 г. — Florian Hanig/Société Air France SA

8

2017/C 86/11

Дело C-644/16: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 15 декември 2016 г. — Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

9

2017/C 86/12

Дело C-648/16: Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Италия), постъпило на 16 декември 2016 г. — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

10

2017/C 86/13

Дело C-651/16: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 19 декември 2016 г. — DW/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

10

2017/C 86/14

Дело C-652/16: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 19 декември 2016 година — Нигяр Рауф Къзъ Ахмедбекова, Рауф Емин Оглъ Ахмедбеков/Заместник-председател на Държавна агенция за бежанцитe

11

2017/C 86/15

Дело C-660/16: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 21 декември 2016 г. — Finanzamt Dachau/Achim Kollroß

12

2017/C 86/16

Дело C-661/16: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 21 декември 2016 г. — Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl

13

2017/C 86/17

Дело C-672/16: Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Португалия), постъпило на 29 декември 2016 г. — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

14

2017/C 86/18

Дело C-676/16: Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 27 декември 2016 г. — CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

15

2017/C 86/19

Дело C-677/16: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social № 33 de Madrid (Испания), постъпило на 29 декември 2016 г. — Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

15

2017/C 86/20

Дело C-679/16: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 30 декември 2016 г. — А

16

2017/C 86/21

Дело C-9/17: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 9 януари 2017 г. — Maria Tirkkonen

17

2017/C 86/22

Дело C-15/17: Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 13 януари 2017 г. — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

17

2017/C 86/23

Дело C-25/17: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 19 януари 2017 г. — Длъжностно лице по защита на данните

19

2017/C 86/24

Дело C-33/17: Преюдициално запитване от Okrajno Sodišče Pliberk (Австрия), постъпило на 23 януари 2017 г. — Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

20

2017/C 86/25

Дело C-72/16: Определение на председателя на Съда от 30 ноември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — The Queen, по искане на: Prospector Offshore Drilling SA и др./Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2017/C 86/26

Дело C-148/16: Определение на председателя на Съда от 6 декември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Högsta domstolen — Швеция) — Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

21

2017/C 86/27

Дело C-159/16: Определение на председателя на Съда (първи състав) от 6 декември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Augstākā tiesa — Латвия) — производство, заведено от „Starptautiskā lidosta „Riga“ VAS, в присъствието на: Konkurences padome

22

2017/C 86/28

Дело C-282/16: Определение на председателя на Съда от 25 ноември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Handelsgericht Wien — Австрия) — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

22

2017/C 86/29

Дело C-394/16: Определение на председателя на Съда от 21 ноември 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Frankfurt am Main — Германия) — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

22

 

Общ съд

2017/C 86/30

Дело T-92/11 RENV: Решение на Общия съд от 18 януари 2017 г. — Andersen/Комисия (Държавни помощи — Железопътен транспорт — Помощи, отпуснати от датските власти в полза на публичното предприятие Danske Statsbaner — Договори за обществена услуга, изразяваща се в железопътен превоз на пътници между Копенхаген и Истад — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар при определени условия — Действие на материалноправните норми по време — Услуга от общ икономически интерес — Явна грешка в преценката)

23

2017/C 86/31

Дело T-646/13: Решение на Общия съд от 3 февруари 2017 г. — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Комисия (Институционално право — Европейска гражданска инициатива — Защита на националните и езиковите малцинства и укрепване на културното и езиковото многообразие в Съюза — Отказ за регистрация — Явна липса на законодателни правомощия на Комисията — Задължение за мотивиране — Член 4, параграф 2, буква б) и параграф 3 от Регламент (ЕС) № 211/2011)

24

2017/C 86/32

Дело T-509/15: Решение на Общия съд от 3 февруари 2017 г. — Kessel medintim/EUIPO — Janssen-Cilag (Premeno) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Premeno“ — По-ранна словна национална марка „Pramino“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Решение, взето след отмяната от Общия съд на предходно решение — Право на изслушване — Член 75 от Регламент № 207/2009)

24

2017/C 86/33

Дело T-696/15: Решение на Общия съд от 9 февруари 2017 г. — Bodegas Vega Sicilia/EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз TEMPOS VEGA SICILIA — Абсолютно основание за отказ — Марка за вино, съдържащо географски указания — Член 7, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

25

2017/C 86/34

Дело T-16/16: Решение на Общия съд от 9 февруари 2017 г. — Mast-Jägermeister/EUIPO (Чаши) (Промишлен дизайн на Общността — Заявка за регистрация на промишлени дизайни на Общността, представляващи чаши — Понятие „изображение, което може да бъде възпроизведено“ — Неточност в изображението по отношение на обхвата на исканата защита — Отказ да се отстранят нередностите — Отказ да се определи дата на подаване — Членове 36 и 46 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 4, параграф 1, буква д) и член 10, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 2245/2002)

26

2017/C 86/35

Дело T-82/16: Решение на Общия съд от 9 февруари 2017 г. — International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „TRIPLE EVOLUTION“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „Evolution“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2017/C 86/36

Дело T-106/16: Решение на Общия съд от 9 февруари 2017 г. — zero/EUIPO — Hemming (ZIRO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ZIRO“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „zero“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

27

2017/C 86/37

Дело T-196/15 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Valéria Anna Gyarmathy срещу решението, постановено на 5 март 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-97/13, Gyarmathy/FRA

28

2017/C 86/38

Дело T-870/16: Жалба, подадена на 7 декември 2016 г. — Miserini Johansson/ЕИБ

28

2017/C 86/39

Дело T-24/17: Жалба, подадена на 17 януари 2017 г. — LA Superquimica/EUIPO — D-Tack (D-TACK)

30

2017/C 86/40

Дело T-40/17: Жалба, подадена на 19 януари 2017 г. — Habermaaß/EUIPO — Here Global (h)

30

2017/C 86/41

Дело T-51/17: Жалба, подадена на 27 януари 2017 г. — Полша/Комисия

31

2017/C 86/42

Дело T-65/17: Жалба, подадена на 1 февруари 2017 г. — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

32

2017/C 86/43

Дело T-476/16: Определение на Общия съд от 2 февруари 2017 г. — Adama Agriculture и Adama France/Комисия

33


BG

 

Top