EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:076:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 76, 10 март 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 76

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
10 март 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 76/01

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Делегиран Регламент (ЕС) 2015/1187 на Комисията за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на твърдо гориво и пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения (публикуване на наименованията и означенията на преходни методи за измерване и изчисление за изпълнението на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/1187 на Комисията, и по-специално на приложения VIII и X към него)  ( 1 )

1

2017/C 76/02

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) 2015/1188 на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници, в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) 2015/1185 на Комисията за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво и в рамките на изпълнението на Делегиран Регламент (ЕС) 2015/1186 за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на локални отоплителни топлоизточници (публикуване на наименованията и означенията на преходни методи за измерване и изчисление за изпълнението на Регламент (ЕС) 2015/1188 на Комисията, и по-специално на приложения III и IV към него, за изпълнението на Регламент (ЕС) 2015/1185, и по-специално на приложения III и IV към него, както и за изпълнението на Регламент (ЕС) 2015/1186, и по-специално на приложения VIII и IX към него)  ( 1 )

4

2017/C 76/03

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

12

2017/C 76/04

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

17

2017/C 76/05

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

32


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top