Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:038:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 38, 6 февруари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 38

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
6 февруари 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 38/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 38/02

Дело C-127/15: Решение на Съда (трети състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Autriche) — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH (Преюдициално запитване — Директива 2008/48/ЕО — Защита на потребителите — Потребителски кредит — Член 2, параграф 2, буква й) — Споразумения за плащане чрез вноски — Разсрочено плащане, за което не се начисляват разходи — Член 3, буква е) — Кредитни посредници — Дружества за събиране на вземания, които действат от името на кредиторите)

2

2017/C 38/03

Дело C-208/15: Решение на Съда (пети състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Интегрирано сътрудничество — Предоставяне на финансиране и доставка на текущи активи, необходими за земеделското производство — Единна комплексна доставка — Отделни и независими доставки — Съпътстваща и основна доставка)

3

2017/C 38/04

Дело C-453/15: Решение на Съда (втори състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — наказателно производство срещу A, B (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 56 — Място на доставка на услуги — Понятието „други подобни права“ — Прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове)

3

2017/C 38/05

Съединени дела C-532/15 и С-538/15: Решение на Съда (първи състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot — Испания) — Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA/ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA (C-538/15) (Преюдициално запитване — Услуги, предоставяни от съдебните довереници — Тарифа — Юрисдикции — Невъзможност за дерогация)

4

2017/C 38/06

Дело C-553/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona (Преюдициално запитване — Обществени поръчки за услуги — Възлагане на поръчката без провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка — „Вътрешно“ възлагане — Условия — Аналогичен контрол — Извършване на основната част от дейността — Дружество изпълнител с публичен капитал, притежавано от няколко органа на местна власт — Дейност, извършвана и в полза на органи на местна власт, които нямат дялово участие — Дейност, наложена от публичен орган, който няма дялово участие)

5

2017/C 38/07

Дело C-600/15: Решение на Съда (десети състав) от 8 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV (Преюдициално запитване — Регламент (ЕИО) № 2658/87 — Митнически съюз и обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Позиции 8539, 8541, 8543, 8548 и 9405 — Светодиодни лампи (LED)

5

2017/C 38/08

Дело C-686/15: Решение на Съда (шести състав) от 7 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Općinski sud u Velikoj Gorici — Хърватия) — Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2000/60/ЕО — Рамка за действията на Европейския съюз в областта на политиката за водите — Възстановяване на разходите за водни услуги — Изчисляване на размера на дължимата от потребителя сума — Променлива част, свързана с действителното потребление, и независима от това потребление непроменлива част)

6

2017/C 38/09

Дело C-535/16: Преюдициално запитване от Tribunalul Specializat Mureș (Румъния), постъпило на 21 октомври 2016 г. — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

7

2017/C 38/10

Дело C-550/16: Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 31 октомври 2016 г. — A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

7

2017/C 38/11

Дело C-556/16: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 3 ноември 2016 г. — Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

8

2017/C 38/12

Дело C-571/16: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 14 ноември 2016 година — Николай Кантарев/Българска народна банка

9

2017/C 38/13

Дело C-583/16: Преюдициално запитване от cour d'appel de Versailles (Франция), постъпило на 17 ноември 2016 г. — Green Yellow Canet en Roussillon SNC/Enedis, SA

10

2017/C 38/14

Дело C-584/16: Преюдициално запитване от cour d'appel de Versailles (Франция), постъпило на 17 ноември 2016 г. — Green Yellow Hyères Sup SNC/Enedis, SA

11

2017/C 38/15

Дело C-589/16: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Австрия), постъпило на 21 ноември 2016 г. — Mario Alexander Filippi и др.

11

2017/C 38/16

Дело C-592/16: Преюдициално запитване от cour d'appel de Mons (Белгия), постъпило на 23 ноември 2016 г. — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge

12

2017/C 38/17

Дело C-612/16: Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 28 ноември 2016 г. — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2017/C 38/18

Дело C-618/16: Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Обединено кралство), постъпило на 29 ноември 2016 г. — Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

14

2017/C 38/19

Дело C-619/16: Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Германия), постъпило на 29 ноември 2016 г. — Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

15

2017/C 38/20

Дело C-620/16: Иск, предявен на 29 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

15

2017/C 38/21

Дело C-622/16 P: Жалба, подадена на 26 ноември 2016 г. от Scuola Elementare Maria Montessori Srl срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия

16

2017/C 38/22

Дело C-623/16 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2016 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия

17

2017/C 38/23

Дело C-624/16 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2016 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-219/13, Ferracci/Комисия

17

2017/C 38/24

Дело C-638/16: Преюдициално запитване от Conseil du Contentieux des Étrangers (Белгия), постъпило на 12 декември 2016 г. — X, X/État belge

18

2017/C 38/25

Дело C-640/16 P: Жалба, подадена на 9 декември 2016 г. от Greenpeace Energy eG срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 26 септември 2016 г. по дело T-382/15, Greenpeace Energy eG/Европейска комисия

19

2017/C 38/26

Дело C-659/16: Жалба, подадена на 20 декември 2016 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

20

 

Общ съд

2017/C 38/27

Дело T-199/04 RENV: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Gul Ahmed Textile Mills/Съвет (Дъмпинг — Внос на памучно спално бельо с произход от Пакистан — Правен интерес — Откриване на разследването — Конструирана нормална стойност — Явна грешка в преценката — Право на защита — Задължение за мотивиране — Право на лицата да изразят становище по време на изслушването — Сравнение между нормалната стойност и експортната цена — Намаляване на вносните мита — Корекция — Вреда — Причинно-следствена връзка — Правила на СТО)

21

2017/C 38/28

Дело T-169/08: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — DEI/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Гръцки пазари за доставка на лигнитни въглища и на електроенергия на едро — Решение, с което се установява нарушение на член 86, параграф 1 ЕО във връзка с член 82 ЕО — Предоставяне или запазване в сила на права за експлоатация на находища на лигнитни въглища, публична собственост, в полза на публично предприятие — Определяне на разглежданите пазари — Наличие на неравенство във възможностите — Задължение за мотивиране — Оправдани правни очаквания — Злоупотреба с власт — Пропорционалност)

21

2017/C 38/29

Дело T-421/09: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — DEI/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Гръцки пазари за доставка на лигнитни въглища и на електроенергия на едро — Решение за определяне на специални мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушение на член 86, параграф 1 ЕО във връзка с член 82 ЕО — Член 86, параграф 3 ЕО — Задължение за мотивиране — Пропорционалност — Свобода на договаряне)

22

2017/C 38/30

Дело T-112/13: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Форма на блокче шоколад) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка — Форма на блокче шоколад — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009)

23

2017/C 38/31

Дело T-177/13: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — TestBioTech и др./Комисия (Околна среда — Генетично модифицирани продукти — Генетично модифицирана соя MON 87701 x MON 89788 — Отхвърляне на искането за вътрешно преразглеждане на решението за разрешаване на пускането на пазара като неоснователно — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)

24

2017/C 38/32

Дело T-466/14: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Испания/Комисия (Митнически съюз — Внос на продукти, произведени от риба тон с произход от Салвадор — Последващо събиране на вносни мита — Искане за отказ от събиране на вносни мита — Член 220, параграф 2, буква б) и член 236 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Право на добра администрация в рамките на член 872а от Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Грешка на компетентните органи, която не може да бъде открита)

24

2017/C 38/33

Дело T-548/14: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Испания/Комисия (Митнически съюз — Внос на продукти, произведени от риба тон с произход от Еквадор — Последващо събиране на вносни мита — Искане за отказ от събиране на вносни мита — Член 220, параграф 2, буква б) и член 236 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Уведомление за вносителите, публикувано в Официален вестник — Добросъвестност — Искане за опрощаване на вносни мита — Член 239 от Регламент (ЕИО) № 2913/92)

25

2017/C 38/34

Дело T-758/14: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Infineon Technologies/Комисия (Конкуренция — Картели — Чипове за смарт карти — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Обмен на чувствителна търговска информация — Право на защита — Нарушение с оглед на целта — Доказване — Погасителна давност — Едно-единствено продължено нарушение — Насоки от 2006 година относно метода за определяне на глобите — Стойност на продажбите)

26

2017/C 38/35

Дело T-762/14: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Philips и Philips France/Комисия (Конкуренция — Картели — Чипове за смарт карти — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Обмен на чувствителна търговска информация — Нарушение с оглед на целта — Едно-единствено продължено нарушение — Принципа на добрата администрация — Дължима грижа — Доказване — Известие относно сътрудничеството от 2006 г. — Известие относно производството за постигане на споразумение — Погасителна давност — Насоки от 2006 година относно метода за определяне на глобите — Стойност на продажбите)

26

2017/C 38/36

Дело T-808/14: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Испания/Комисия (Държавни помощи — Цифрова телевизия — Помощ за въвеждането на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони на Кастилия-Ла Манча — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие за предприятие — Икономическа дейност — Предимство — Услуга от общ икономически интерес — Нарушаване на конкуренцията — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Задължение за полагане на грижа — Разумен срок — Правна сигурност — Равно третиране — Пропорционалност — Субсидиарност — Право на информиране)

27

2017/C 38/37

Съединени дела T-37/15 и T-38/15: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Abertis Telecom Terrestre и Telecom Castilla-La Mancha/Комисия (Държавни помощи — Цифрова телевизия — Помощ за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони в Кастилия-Ла Манча — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие за предприятие — Икономическа дейност — Предимство — Услуга от общ икономически интерес — Нарушение на конкуренцията — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Нови помощи)

28

2017/C 38/38

Дело T-212/15: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Aldi/EUIPO — Miquel Alimentació Grup (Gourmet) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Gourmet“ — По-ранни национални словни и фигуративни марки „GOURMET“ и „Gourmet“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

28

2017/C 38/39

Дело T-227/15: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Redpur/EUIPO — Redwell Manufaktur (Redpur) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словната марка на Европейския съюз „Redpur“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „redwell INFRAROT HEIZUNGEN“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

29

2017/C 38/40

Дело T-330/15: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Keil/EUIPO — NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktion (BasenCitrate) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „BasenCitrate“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

30

2017/C 38/41

Дело T-366/15: Решение на Общия съд от 14 декември 2016 г. — Тодорова-Андрова/Съвет и др. (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2011 г. — Невключване в списъка на длъжностните лица за повишаване — Отхвърляне на първоинстанционната жалба — Член 45 от Правилника за длъжностните лица — Клауза 4 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Тежест на доказване — Задължение на съда по същество да проведе съдебно дирене — Възражение за незаконосъобразност — Правило за съответствие между подадената по административен ред жалба и жалбата пред съда на Съюза)

30

2017/C 38/42

Дело T-391/15: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Aldi/EUIPO — Cantina Tollo (ALDIANO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „ALDIANO“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „ALDI“ — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграф 2 от Регламент № (ЕО) № 207/2009 — Правило 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

31

2017/C 38/43

Дело T-529/15: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „START UP INITIATIVE“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

32

2017/C 38/44

Съединени дела T-678/15 и T-679/15: Решение на Общия съд от 15 декември 2016 г. — Novartis/EUIPO (Изображение на сив полумесец и изображение на зелен полумесец) (Марка на Европейския съюз — Заявки за регистрация на фигуративни марки на Европейския съюз, представляващи изображение на сив полумесец и изображение на зелен полумесец — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Простота на знака — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009)

32

2017/C 38/45

Дело T-716/15: Решение на Общия съд от 9 ноември 2016 г. — Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Изображение на железен зъбалец на конска юзда във формата на H) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, състояща се от изображение на железен зъбалец на конска юзда във формата на H — По-ранни фигуративни марка на Европейския съюз и испанска марка — Относително основание за отказ — Реално използване на по-ранните марки — Член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009)

33

2017/C 38/46

Дело T-826/16 R: Определение на заместник-председателя на Общия съд от 16 декември 2016 г. — Casasnovas Bernad/Комисия (Обезпечително производство — Публична служба — Договорно наети служители — Прекратяване на договор за неопределено време — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

33

2017/C 38/47

Дело T-746/16: Жалба, подадена на 28 октомври 2016 г. — Andreassons Åkeri и др./Комисия

34

2017/C 38/48

Дело T-778/16: Жалба, подадена на 9 ноември 2016 г. — Ирландия/Комисия

35

2017/C 38/49

Дело T-834/16: Жалба, подадена на 29 ноември 2016 г. — QC/Eвропейски съвет

36

2017/C 38/50

Дело T-837/16: Жалба, подадена на 28 ноември 2016 г. — Швеция/Комисия

37

2017/C 38/51

Дело T-838/16: Иск, предявен на 30 ноември 2016 г. — BP/Агенция на Европейския съюз за основните права

38

2017/C 38/52

Дело T-842/16: Жалба, подадена на 30 ноември 2016 г. — Repower/EUIPO — repowermap (REPOWER)

39

2017/C 38/53

Дело T-843/16: Жалба, подадена на 29 ноември 2016 г. — dm-drogerie markt/EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

40

2017/C 38/54

Дело T-844/16: Жалба, подадена на 29 ноември 2016 г. — Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)

41

2017/C 38/55

Дело T-848/16: Жалба, подадена на 1 декември 2016 г. — Deichmann/EUIPO — Vans (V)

41

2017/C 38/56

Дело T-849/16: Жалба, подадена на 4 декември 2016 г. — PGNiG Supply & Trading/Комисия

42

2017/C 38/57

Дело T-850/16: Жалба, подадена на 30 ноември 2016 г. — QE/Eurojust

43

2017/C 38/58

Дело T-854/16: Жалба, подадена на 5 декември 2016 г. — Barata/Парламент

44

2017/C 38/59

Дело T-857/16: Жалба, подадена на 5 декември 2016 г. — Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Форма на голяма чаша)

45

2017/C 38/60

Дело T-859/16: Жалба, подадена на 7 декември 2016 г. — Damm/EUIPO — Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

46

2017/C 38/61

Дело T-860/16: Жалба, подадена на 6 декември 2016 г. — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

46

2017/C 38/62

Дело T-861/16: Жалба, подадена на 7 декември 2016 г. — C & J Clark International/Комисия

47

2017/C 38/63

Дело T-862/16: Жалба, подадена на 7 декември 2016 г. — fritz-kulturgüter/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

48

2017/C 38/64

Дело T-863/16: Жалба, подадена на 5 декември 2016 г. — Le Pen/Парламент

48

2017/C 38/65

Дело T-869/16: Жалба, подадена на 7 декември 2016 г. — Wenger/EUIPO — Swissgear (SWISSGEAR)

50

2017/C 38/66

Дело T-873/16: Жалба, подадена на 8 декември 2016 г. — Groupe Canal +/Комисия

50

2017/C 38/67

Дело T-878/16: Жалба, подадена на 9 декември 2016 г. — Karelia/EUIPO (KARELIA)

52

2017/C 38/68

Дело T-883/16: Жалба, подадена на 16 декември 2016 г. — Република Полша/Комисия

52

2017/C 38/69

Дело T-884/16: Жалба, подадена на 15 декември 2016 г. — Multiconnect/Комисия

53

2017/C 38/70

Дело T-885/16: Жалба, подадена на 15 декември 2016 г. — Mass Response Service/Комисия

54

2017/C 38/71

Дело T-167/16: Определение на Общия съд от 26 октомври 2016 г. — Полша/Комисия

54

2017/C 38/72

Дело T-535/16: Определение на Общия съд от 5 декември 2016 г. — McGillivray/Комисия

55


BG

 

Top