Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:003:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 3, 6 януари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 3

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
6 януари 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2017/C 3/01 EЦБ/2016/46

Препоръка на Европейската централна банка от 22 декември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece (EЦБ/2016/46)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 3/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8233 — Rockaway E-Commerce/EC Iinvestments/Bonak/Sully Systems) ( 1 )

2

2017/C 3/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8319 — CEFCI/JSC Kazmunaigaz/Rompetrol France) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 3/04

Обменен курс на еврото

3

2017/C 3/05

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 28 държави членки, приложими от 1 януари 2017 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. ( ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1 )

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2017/C 3/06

Съобщение на френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Известие във връзка със заявленията за разрешения с изключителни права за търсене на находища на течни или газообразни въглеводороди, наречени „разрешения за Courgenay“ ( 1 )

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 3/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8279 — NN Group / CBRE / PV / Real Estate Portfolio in Germany) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

6

2017/C 3/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8316 — Advent/Brammer) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

7

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2017/C 3/09

Обявление — Обществена консултация — Географски указания от Австралия

8


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top