EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:481:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 481, 23 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 481

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
23 декември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2016/C 481/01 ЕЦБ/2016/44

Препоръка на Европейската централна банка от 13 декември 2016 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2016/44)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 481/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8243 — Allianz/NN Group/The FIZZ Student Housing) ( 1 )

4


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2016/C 481/03

Известие на вниманието на лицата, групите и образуванията, посочени в списъка, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (вж. приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2373 на Съвета)

5

2016/C 481/04

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2373 на Съвета

6

 

Европейска комисия

2016/C 481/05

Обменен курс на еврото

7

 

Европейски орган за безопасност на храните

2016/C 481/06

Свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2016/C 481/07

Списък на сметките, които следва да бъдат третирани като изключени сметки за целите на раздел VIII, параграф В, точка 17, буква ж) от приложение I към Директива 2011/16/ЕС на Съвета

9

2016/C 481/08

Формат и структура на данъчни идентификационни номера (ДИН) в ЕС

15


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 481/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8266 — MCHC/Ube/MCIS-CN/AETZ-CN Assets) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

19

2016/C 481/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8159 — AM/Cellino/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

20

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2016/C 481/11

Публикация на заявление за регистрация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

21


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top