Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 441, 28 ноември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 441

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
28 ноември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 441/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 441/02

Дело C-218/15: Решение на Съда (пети състав) от 6 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Campobasso — Италия) — Наказателно производство срещу Gianpaolo Paoletti и др. (Преюдициално запитване — Член 6 ДЕС — Член 49 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Принцип за обратно действие на по-благоприятния наказателен закон — Италиански граждани, организирали незаконното влизане на румънски граждани на италианска територия — Обстоятелства, настъпили преди присъединяването на Румъния към Европейския съюз — Последици от присъединяването на Румъния за престъплението подпомагане на незаконната имиграция — Прилагане на правото на Съюза — Компетентност на Съда)

2

2016/C 441/03

Дело C-318/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Италия) — Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano (Преюдициално запитване — Обществени поръчки за строителство — Директива 2004/18/ЕО — Член 7, буква в) — Прагови стойности на обществените поръчки — Недостигнат праг — Оферти с необичайно ниски цени — Автоматично изключване — Възможност на възлагащия орган — Задължения на възлагащия орган, произтичащи от свободата на установяване, от свободното предоставяне на услуги и от общия принцип на недопускане на дискриминация — Поръчки, които могат да са от сигурен трансграничен интерес)

3

2016/C 441/04

Дело C-412/15: Решение на Съда (трети състав) от 5 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Hessisches Finanzgericht — Германия) — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Член 132, параграф 1, буква г) — Доставка на човешки органи, кръв и кърма — Обхват — Обработена и използвана за промишлени цели плазма от човешка кръв)

3

2016/C 441/05

Дело C-466/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 6 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Jean-Michel Adrien и др./Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Преюдициално запитване — Свободно движение на работници — Национални държавни служители, командировани в институция или орган на Съюза — Пенсия за старост — Право на избор — Спиране или продължаване на осигуряването по националната пенсионна схема — Ограничаване на кумулирането на пенсията, придобита по националната пенсионна схема, с пенсията, придобита по пенсионната схема на Съюза)

4

2016/C 441/06

Дело C-572/15: Решение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Riigikohus — Естония) — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ (Преюдициално запитване — Индустриална и търговска собственост — Патент — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 21, параграф 2 — Преходни разпоредби — Сертификат, издаден в съответствие с националното законодателство на държава членка преди присъединяването ѝ към Европейския съюз — Тълкуване на член 21, параграф 2 — Срок на действие на сертификата — Валидност на член 21, параграф 2 — Промени във вторичното право, произтичащи пряко от акта за присъединяване — Липса на компетентност на Съда)

5

2016/C 441/07

Дело C-576/15: Решение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Административен съд Велико Търново — България) — ЕТ „Мая Маринова“/Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 2, параграф 1, буква a) — Член 9, параграф 1 — Член 14, параграф 1 — Членове 73, 80 и 273 — Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност — Данъчна измама — Нередности в счетоводната отчетност — Укриване на доставки и доходи — Определяне на данъчната основа)

5

2016/C 441/08

Дело C-583/15: Решение на Съда (десети състав) от 5 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Транспортна политика — Регламент (ЕО) № 1071/2009 — Автомобилен превозвач — Опростяване и административно сътрудничество — Член 16, параграфи 1 и 5 — Национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози — Взаимно свързване на националните електронни регистри)

6

2016/C 441/09

Дело C-23/16: Решение на Съда (десети състав) от 5 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Регламент (ЕО) № 1071/2009 — Общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач — Член 16, параграфи 1 и 5 — Национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози — Липса на връзка с националните електронни регистри на другите държави членки)

7

2016/C 441/10

Дело C-472/16: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Испания), постъпило на 24 август 2016 г. — Jorge Luís Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid и IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Дело C-474/16: Преюдициално запитване от Cour d'appel de Colmar (Франция), постъпило на 29 август 2016 г. — Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Дело C-486/16: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Испания), постъпило на 12 септември 2016 г. — Bankia S.A./Alfredo Sánchez Martínez y Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Дело C-491/16: Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 14 септември 2016 г. — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, L.da

10

2016/C 441/14

Дело C-498/16: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 19 септември 2016 г. — Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Дело C-505/16 P: Жалба, подадена на 23 септември 2016 г. от Olga Stanislavivna Yanukovych, в качеството на наследник на Viktor Viktorovych Yanukovych срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 12 юли 2016 г. по дело T-347/14, Olga Stanislavivna Yanukovych/Съвет на Европейския съюз

11

2016/C 441/16

Дело C-507/16: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 26 септември 2016 година — „Ентъртеймънт България Систем“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София

13

2016/C 441/17

Дело C-511/16: Иск, предявен на 29 септември 2016 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург

13

 

Общ съд

2016/C 441/18

Дело T-351/13: Решение на Общия съд от 18 октомври 2016 г. — Crown Equipment (Suzhou) и Crown Gabelstapler/Съвет (Дъмпинг — Внос на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Жалба за отмяна — Пряко засягане — Лично засягане — Допустимост — Определяне на нормалната стойност — Член 2, параграф 7, буква a) от Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Правило за по-ниското мито — Член 9, параграф 4 от Регламент № 1225/2009 — Задължение за мотивиране)

15

2016/C 441/19

Дело T-367/14: Решение на Общия съд от 18 октомври 2016 г. — August Storck/EUIPO — Chiquita Brands („Fruitfuls“) (Марка на Европейския Съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз „Fruitfuls“ — Реално използване — Член 51, параграф 1, буква a) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

15

2016/C 441/20

Дело T-418/14: Решение на Общия съд от 18 октомври 2016 г. — Sina Bank/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на ядреното разпространение — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Промяна на исканията — Допустимост — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Явна грешка в преценката — Адаптиране на действието на отмяната във времето)

16

2016/C 441/21

Дело T-824/14: Решение на Общия съд от 18 октомври 2016 г. — Eveready Battery Company/EUIPO — Hussain др. (POWER EDGE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „POWER EDGE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „EDGE“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 15, параграф 1 и член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009)

17

2016/C 441/22

Дело T-56/15: Решение на Общия съд от 18 октомври 2016 г. — Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (BRAUWELT) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „BRAUWELT“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 — Право на изслушване — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

18

2016/C 441/23

Дело T-776/15: Решение на Общия съд от 18 октомври 2016 г. — Meissen Keramik/EUIPO („MEISSEN KERAMIK“) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „MEISSEN KERAMIK“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

19

2016/C 441/24

Дело T-662/16: Жалба, подадена на 12 септември 2016 г. — Gall Pharma/EUIPO — Pfizer (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Дело T-667/16 P: Жалба, подадена на 19 септември 2016 г. от Pieter De Meyer и други срещу решението, постановено на 20 юли 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-113/15 Adriaen и др./Комисия

20

2016/C 441/26

Дело T-668/16 P: Жалба, подадена на 19 септември 2016 г. от HL срещу решението, постановено на 20 юли 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-112/15, HL/Комисия

22

2016/C 441/27

Дело T-681/16: Жалба, подадена на 23 септември 2016 г. — Henkel Electronic Materials (Belgium)/Комисия

23

2016/C 441/28

Дело T-682/16: Жалба, подадена на 23 септември 2016 г. — Франция/Комисия

24

2016/C 441/29

Дело T-689/16: Жалба, подадена на 24 септември 2016 г. — PL/Комисия

25

2016/C 441/30

Дело T-691/16: Жалба, подадена на 26 септември 2016 г. — Elevolution-Engenharia/Комисия

26

2016/C 441/31

Дело T-692/16: Жалба, подадена на 27 септември 2016 г. — CJ/ECDC

26

2016/C 441/32

Дело T-693/16 P: Жалба, подадена на 28 септември 2016 г. от HG срещу решението, постановено на 19 юли 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-149/15, HG/Комисия

27

2016/C 441/33

Дело T-695/16 P: Жалба, подадена на 29 септември 2016 г. от Европейска комисия срещу решението, постановено на 20 юли 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-104/15, /Комисия ( *1 )

28

2016/C 441/34

Дело T-698/16: Жалба, подадена на 23 септември 2016 г. — Trasta Komercbanka a.o./ЕЦБ

29

2016/C 441/35

Дело T-702/16 P: Жалба, подадена на 30 септември 2016 г. от José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel срещу решението, постановено на 20 юли 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-126/15, Barroso Truta и др./Съд

30

2016/C 441/36

Дело T-715/16: Жалба, подадена на 7 октомври 2016 г. — Pebagua/Комисия

31

2016/C 441/37

Дело T-717/16: Жалба, подадена на 4 октомври 2016 г. — Waldhausen/EUIPO (Изображение на силует на конска глава)

31

2016/C 441/38

Дело T-719/16: Жалба, подадена на 7 октомври 2016 г. — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Дело T-720/16: Жалба, подадена на 10 октомври 2016 г. — ARFEA/Комисия

32

2016/C 441/40

Дело T-724/16 P: Жалба, подадена на 12 октомври 2016 г. от Giorgio Cocchi и Nicola Falcione срещу определението, постановено на 2 август 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-134/11, Cocchi и Falcione/Комисия

34


 


 

(*1)   Информацията е заличена в съответствие с правната рамка относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.

BG

 

Част от информацията в това издание не може да бъде разкривана поради причини, свързани със защитата на личните данни. Затова публикуваме нова автентична версия.

Top