EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:405:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 405, 4 ноември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 405

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
4 ноември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 405/01

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 ноември 2016 година — Обменен курс на еврото

1

2016/C 405/02

Обменен курс на еврото

2

2016/C 405/03

Обменен курс на еврото

3

2016/C 405/04

Решение на Комисията от 27 октомври 2016 година за заместване на член на групата на заинтересованите страни в платформата REFIT

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2016/C 405/05

Списък на одобрените съоръжения за обработката на храни и хранителни съставки с йонизиращо лъчение в държавите членки (в съответствие с член 7, параграф 4 от Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение) (настоящият текст отменя и заменя текста, публикуван в ОВ C 51, 13.2.2015 г., стр. 59 )

6


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 405/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8191 — ArcelorMittal/CLN/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top