Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:365:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 365, 4 октомври 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 365

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
4 октомври 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 365/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8169 — Verlinvest/CRC/JV) ( 1 )

1

2016/C 365/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8176 — Lindsay Goldberg/Flexibles Group) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 365/03

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 октомври 2016 година — Обменен курс на еврото

2

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2016/C 365/04

Известие от правителството на Република Полша във връзка с Директивa 94/22/ЕО нa Европейския парламент и нa Съвета относно условията за предоставяне и ползване нa разрешения за проучване, изследване и производство нa въглеводороди

3

2016/C 365/05

Известие от правителството на Република Полша във връзка с Директивa 94/22/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa относно условиятa зa предоставяне и ползване нa разрешения зa проучване, изследване и производство нa въглеводороди

15


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2016/C 365/06

Известие за прекратяване на частично възобновена процедура относно вноса на зеолит A на прах с произход от Босна и Херцеговина

27

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 365/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8184 — CVC/CPPIB/Petco) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

28

2016/C 365/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

29

2016/C 365/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8198 — Alliance Automotive Group/FPS Distribution) ( 1 )

30


 

Поправки

2016/C 365/10

Поправка на Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на меламин с произход от Китайската народна република ( ОВ C 167, 11.5.2016 г. )

31


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top