EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:364:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 364, 3 октомври 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 364

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
3 октомври 2016 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 364/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Общ съд

2016/C 364/02

Дела, прехвърлени на Общия съд на 1 септември 2016 г.

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 364/03

Дело C-514/15 P: Определение на Съда (шести състав) от 7 юли 2016 г. — HIT Groep BV/Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на стомана за предварително напрягане — Регламент (ЕО) №o 1/2003 — Член 23, параграф 2 — Изчисляване на размера на глобата — Таван на глобата — Общ оборот, реализиран през „предходната стопанска година“ — Позоваване на стопанска година, различна от тази, предхождаща приемането на спорното решение — Принцип на пропорционалност)

9

2016/C 364/04

Дело C-404/16: Преюдициално запитване от Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hungría), постъпило на 19 юли 2016 г. — Lombard Ingatlan Lizing Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

9

2016/C 364/05

Дело C-411/16 P: Жалба, подадена на 22 юли 2016 г. от Holistic Innovation Institute, SLU срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 12 май 2016 г. по дело T-468/14, Holistic Innovation Institute/Комисия

10

2016/C 364/06

Дело C-434/16: Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 4 август 2016 г. — Peter Nowak/Data Protection Commissioner

11

2016/C 364/07

Дело C-439/16: Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 5 август 2016 година — Наказателно производство срещу Eмил Милев

12

2016/C 364/08

Дело C-287/15: Определение на председателя на четвърти състав на Съда от 12 юли 2016 г. (преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato — Италия) — Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl/Abbanoa SpA: в присъствието на: Consorzio Stabile CSI — Consorzio Servizi Integrati Soc. cons. arl, Procelli Costruzioni Srl, Bondini Srl, Assisi Strade Srl

12

 

Общ съд

2016/C 364/09

Дело T-297/16 P: Жалба, подадена на 9 юни 2016 г. от Valéria Anna Gyarmathy срещу решението, постановено на 18 май 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-79/13, Gyarmathy/ЕЦМНН

13

2016/C 364/10

Дело T-381/16: Жалба, подадена на 13 юли 2016 г. — Düll/EUIPO — Cognitect (DaToMo)

14

2016/C 364/11

Дело T-390/16: Жалба, подадена на 22 юли 2016 г. — Grupo Osborne/EUIPO — Ostermann („DONTORO dog friendship“)

15

2016/C 364/12

Дело T-393/16: Жалба, подадена на 25 юли 2016 г. — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)

16

2016/C 364/13

Дело T-394/16: Жалба, подадена на 25 юли 2016 г. — Omnicom International Holdings/EUIPO –eBay (DATABAY)

16

2016/C 364/14

Дело T-406/16: Жалба, подадена на 22 юли 2016 г. — Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG)

17

2016/C 364/15

Дело T-411/16: Жалба, подадена на 31 юли 2016 г. — Syriatel Mobile Telecom/Съвет

18

2016/C 364/16

Дело T-412/16: Жалба, подадена на 31 юли 2016 г. — Bena Properties/Съвет

19

2016/C 364/17

Дело T-413/16: Жалба, подадена на 31 юли 2016 г. — Cham/Съвет

19

2016/C 364/18

Дело T-414/16: Жалба, подадена на 31 юли 2016 г. — Drex Technologies/Съвет

20

2016/C 364/19

Дело T-415/16: Жалба, подадена на 31 юли 2016 г. — Almashreq Investment Fund/Съвет

20

2016/C 364/20

Дело T-416/16: Жалба, подадена на 31 юли 2016 г. — Othman/Съвет

21

2016/C 364/21

Дело T-426/16: Жалба, подадена на 2 август 2016 г. — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

21

2016/C 364/22

Дело T-432/16: Жалба, подадена на 26 юли 2016 г. — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (медведь)

22

2016/C 364/23

Дело T-440/16: Жалба, подадена на 5 август 2016 г. — Souruh/Съвет

23

2016/C 364/24

Дело T-441/16: Жалба, подадена на 5 август 2016 г. — Tetra Pharm (1997)/EUIPO — Sebapharma („SeboCalm“)

23

2016/C 364/25

Дело T-445/16: Жалба, подадена на 5 август 2016г. — Schniga/CPVO (Gala Schnico)

24

2016/C 364/26

Дело T-449/16: Жалба, подадена на 10 август 2016 г. — sheepworld/EUIPO (Bester Opa)

25

2016/C 364/27

Дело T-450/16: Жалба, подадена на 10 август 2016 г. — sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)

25

2016/C 364/28

Дело T-451/16: Жалба, подадена на 10 август 2016 г. — sheepworld/EUIPO (Bester Papa)

26

2016/C 364/29

Дело T-452/16: Жалба, подадена на 10 август 2016 г. — sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)

26

2016/C 364/30

Дело T-454/16: Жалба, подадена на 5 август 2016 г. — Arrigoni/EUIPO — Arrigoni Formaggi (Arrigoni Valtaleggio)

27

2016/C 364/31

Дело T-457/16: Жалба, подадена на 16 август 2016 г. — Aldi Einkauf/EUIPO — Schwamm & Cie. (Le Coq de France)

28

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2016/C 364/32

Дело F-9/12 RENV: Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 21 юли 2016 г. — CC/Парламент (Публична служба — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна на решението му — Иск за обезщетение — Извъндоговорна отговорност — Грешки, допуснати в управлението на списъка с резерви за назначения — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EUR/A/151/98 — Равно третиране — Мерки за изпълнение на съдебно решение [поверително] — Проверка на Европейския омбудсман) ( 1 )

29

2016/C 364/33

Дело F-130/14: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 19 юли 2016 г. — Earlie/Парламент (Публична служба — Длъжностно лице — Бивше длъжностно лице — Удържани от пенсията за осигурителен стаж суми — Издръжка в полза на бившата съпруга на бившето длъжностно лице — Прието от национална юрисдикция разпореждане за запор — Вдигане на запора — Ново разпореждане, съгласно което бившето длъжностно лице трябва да инструктира Парламента да плаща издръжката на бившата му съпруга — Съответни инструкции от бившето длъжностно лице — Последващи инструкции на бившето длъжностно лице за спиране на плащанията на бившата му съпруга — Отказ на Парламента да изпълни инструкциите — Семейно право — Изключителна компетентност на националния съд — Задължение за лоялно сътрудничество)

29

2016/C 364/34

Дело F-48/15: Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 18 юли 2016 г. — SD (TN1) /EUIPO (Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Процедура по атестиране за 2013 г. — Атестационен доклад — Явна грешка в преценката — Възстановителен план — Увреждащ акт — Допустимост)

30

2016/C 364/35

Дело F-67/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юли 2016 г. — Opreana/Комисия (Публична служба — Срочно нает служител — Срочно нает служител, заемащ постоянна длъжност — Неподновяване на договор, сключен за определен срок — Състояние на бременност — Акт с неблагоприятни последици — Липса на компетентност на автора на акта с неблагоприятни последици — Право на изслушване — Задължение за полагане на грижа)

31

2016/C 364/36

Дело F-82/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 юли 2016 г. — De Nicola/ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Здравно осигуряване — Отказ да се възстановят медицински разходи — Лазерна терапия — Липса на научна валидност на лечението — Начини за назначаване на независим лекар — Компетентна съсловна организация на лекарите — Становище на независимия лекар — Обхват на съдебния контрол — Мотиви да се откаже възстановяването — Вътрешни разпоредби в областта на здравното осигуряване — Цел на лазерната терапия — Болкоуспокояващо действие — Предварително разрешение от медицинско лице — Имуществени вреди — Прибързани изводи — Неимуществена вреда — Неуточнена сума — Недопустимост)

31

2016/C 364/37

Дело F-91/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 юли 2016 г. — AV/Комисия (Публична служба — Срочно нает служител — Назначаване — Медицински преглед, направен преди назначаването — Декларации, които са непълни към момента на медицинския преглед — Медицинска резерва — Прилагане с обратна сила на медицинската резерва — Отказване на обезщетение за инвалидност — Отмяна — Изпълнение на решение на Общия съд)

32

2016/C 364/38

Дело F-100/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 юли 2016 г. — De Nicola/ЕИБ (Публичната служба — Служители на ЕИБ — Оценка — Атестационен доклад за 2013 година — Решение на комитета по жалбите)

33

2016/C 364/39

Дело F-104/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — U (TN1) /Комисия (Публична служба — Наследствена пенсия — Членове 18 и 20 от приложение VIII към Правилника — Преживял съпруг на бивше длъжностно лице — Допустимост — Втори брак — Равно третиране на длъжностните лица)

33

2016/C 364/40

Дело F-112/15: Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 20 юли 2016 г. — HL/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Член 45 от Правилника — Процедура по повишаване за 2014 г. — Общи разпоредби за прилагане на член 45 от Правилника — Списък с длъжностните лица, предложени за повишаване от генералните директори и началниците на служби — Невключване на името на жалбоподателя — Възможност за оспорване на списъка с предложените за повишаване длъжностни лица пред съвместната комисия по повишаване — Съпоставяне на заслугите на подлежащите на повишаване длъжностни лица — Становища, приети от съвместния орган — Задължение за мотивиране)

34

2016/C 364/41

Дело F-113/15: Решение на Съда на публичната служба (състав от един съдия) от 20 юли 2016 г. — Adriaen и др./Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Член 45 от Правилника — Процедура по повишаване за 2014 г. — Общи изпълнителни разпоредби за прилагането на член 45 от Правилника — Списък на длъжностните лица, предложени за повишаване от генералните директори и началниците на отдели — Непосочване на имената на жалбоподателите — Възможност за оспорване на списъците на предложените за повишаване длъжностни лица пред съвместната комисия по повишаването — Преценка чрез съпоставяне на заслугите на длъжностните лица, които подлежат на повишаване — Становище на съвместен орган — Задължение за мотивиране)

35

2016/C 364/42

Дело F-123/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — GY/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/293/14 — Недостатъчен брой точки от изпита за „допълнителни квалификации“ — Недопускане до центъра за оценяване — Отхвърляне на искането за преразглеждане)

35

2016/C 364/43

Дело F-125/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 юли 2016 г. — HB/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Процедура по повишаване за 2014 г. — Член 45, параграф 1 от Правилника — Съпоставяне на заслугите — Атестационни доклади за 2011 и 2012 г. — Продължило няколко месеца отсъствие заради ползван през 2013 г. отпуск по майчинство — Атестационен доклад, който не съдържа никаква преценка по същество за съответната година — Решение жалбоподателката да не бъде повишавана през 2014 г. — Задължение за мотивиране — Преценка чрез съпоставяне на заслугите — Липса на препоръка от съвместната комисия по повишаването — Достъп до електронното лично досие на жалбоподателката — Състав на съвместната комисия по повишаването — Дискриминация, основана на пола — Неимуществена вреда)

36

2016/C 364/44

Дело F-126/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Barroso Truta и др./Съд (Публична служба — Договорно наети служители — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на вече придобити по национални схеми пенсионни права — Предложения за признаване на осигурителен стаж за пенсия, направени от органа, оправомощен да сключва договори — Покана за свързване с администрацията с цел получаване на обяснения и обсъждане уместно ли е прехвърлянето — Прехвърляне на национални пенсионни права, прието от съответните служители без предварително съгласуване с органа, оправомощен да сключва договори — Окончателност на прехвърлянето — Узнаване впоследствие за правилото за жизнения минимум — Член 77, четвърта алинея от Правилника — Задължение за полагане на дължима грижа — Твърдение, че за органът, оправомощен да сключва договори, не е предоставил достатъчно информация при представянето на предложенията за признаване на осигурителен стаж за пенсия — Иск за обезщетение — Неспазване на изискванията, отнасящи се за досъдебната фаза — Недопустимост)

37

2016/C 364/45

Дело F-127/15: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 юли 2016 г. — Pinto Ferreira/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарно наказание — Член 9, параграф 2 от приложение IX към Правилника — Удръжка от пенсията — Неразрешена външна дейност — Липса на искане за предварително разрешение)

37

2016/C 364/46

Дело F-131/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юли 2016 г. — Stips/Комисия (Публична служба — Временно нает служител, чието заплащане е от бюджетни кредити за научни изследвания и инвестиции — Член 2, буква г) от УРДС — Договор за неопределено време — Прекласиране в по-горна степен — Процедура по прекласиране за 2013 г. — Приключване на процедурата след 1 януари 2014 г. — Влизане в сила на Регламент № 1023/2013 — Условия за придобиване на степен AD 13 — Прилагане по аналогия на член 45, параграф 1 от Правилника и на приложение I, раздел A, точка 1 от него — Отказ да се прекласира временно нает служител със степен AD 12 — Право на прекласиране — Принципи на правна сигурност и на недопускане на прилагане с обратна сила — Право на добра администрация)

38

2016/C 364/47

Дело F-132/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — HC/Комисия (Публична служба — Срочно наети служители — Последователни назначавания с различен статут в няколко институции на Съюза — Прекъсване от период на безработица — Продължаване на осигуряването към взаимна здравноосигурителна схема на Съюза — Ново назначение — Член 13 от УРДС — Медицински преглед преди назначаване на работа — Член 32 от УРДС — Недеклариране от заинтересованото лице на болест, от която вече е засегнато — Последващо откриване от ОСТД — Прилагане с обратна сила на медицинска резерва за период от пет години — Оспорване — Сезиране на комисията по инвалидността — Задължение за лоялност — Решение на ОСТД за лишаване на служителя от възможността за назначаване от институцията за период от шест години)

39

2016/C 364/48

Дело F-136/15: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 юли 2016 г. — HD/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Условия за предоставяне — Член 67, параграф 2 от Правилника — Приспадане на подобна надбавка, получавана от друг източник — Член 85 от Правилника — Възстановяване на неоснователно платени суми)

40

2016/C 364/49

Дело F-147/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 19 юли 2016 г. — Meyrl/Парламент (Публична служба — Срочно нает служител — Уволнение — Право на изслушване)

40

2016/C 364/50

Дело F-149/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юли 2016 г. — HG/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Длъжностни лица на служба в трета страна — Жилище, предоставено от администрацията — Задължение за настаняване в него — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Член 9, параграф 1, буква в) от приложение IX към Правилника — Спиране на повишаването в стъпка — Обезщетение за вреди — Член 22 от Правилника)

41

2016/C 364/51

Дело F-1/16: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 юли 2016 г. — WQ (TN1) /Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Процедура по сертифициране — 2014 г. — Невключване на жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, избрани да участват в обучителната програма — Член 45а от Правилника)

41

2016/C 364/52

Дело F-134/11: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 август 2016 г. — Cocchi и Falcione/Комисия (Публична служба — Задължение за съдействие — Член 24 от Правилника за длъжностните лица — Отхвърляне на искането за съдействие — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Искане за прехвърляне на пенсионните права — Отказ от искането за прехвърляне на пенсионните права в хода на производството — Липса на основание за произнасяне по отхвърлянето на искането за съдействие)

42

2016/C 364/53

Дело F-112/12: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Bouvret и др./Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити по национални пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж, прието въз основа на новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

43

2016/C 364/54

Дело F-146/12: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 август 2016 г. — Mommer/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Предложениe за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Явна недопустимост на жалбата)

43

2016/C 364/55

Дело F-23/13: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Mario Animali и др./Европейска комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж, прието въз основа на новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

44

2016/C 364/56

Дело F-39/13: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Sajewicz-Świackiewcz/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, прилагащо новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

45

2016/C 364/57

Дело F-74/13: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 август 2016 г. — Mommer/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника относно прехвърлянето на пенсионни права — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, прилагащо новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Жалба, която е частично явно недопустима и частично явно неоснователна)

45

2016/C 364/58

Дело F-94/13: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Piessevaux/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)

46

2016/C 364/59

Дело F-102/13: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 август 2016 г. — Urena de Poznanski/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, прилагащо новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Жалба, която е частично явно недопустима и частично явно неоснователна)

47

2016/C 364/60

Дело F-119/13: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Martens и Olsson/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)

47

2016/C 364/61

Дело F-121/13: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Poniskaitis/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, прилагащо новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

48

2016/C 364/62

Дело F-43/14: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 20 юли 2016 г. — Gaj/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Молба за произнасяне без засягане на съществото на спора — Член 83 от Процедурния правилник — Жалба, която е частично недопустима и частично явно неоснователна — Член 81 от Процедурния правилник)

49

2016/C 364/63

Дело F-45/14: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Esen/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)

49

2016/C 364/64

Дело F-46/14: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Hoeve/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)

50

2016/C 364/65

Дело F-70/14 DISS: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 21 юли 2016 г. — Simon/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Понятие за увреждащ акт — Явна недопустимост — Член 81 от Процедурния правилник)

51

2016/C 364/66

Дело F-108/14: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 20 юли 2016 г. — Belis/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на права, придобити по национална пенсионна схема — Предложениe за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Молба за произнасяне без засягане на съществото на спора — Член 83 от Процедурния правилник)

51

2016/C 364/67

Дело F-117/14: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Cat/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж, прието въз основа на новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

52

2016/C 364/68

Дело F-133/14: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Poniskaitis/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, прилагащо новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

53

2016/C 364/69

Дело F-138/14: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 20 юли 2016 г. — Polizzi/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Молба за произнасяне без засягане на съществото на спора — Член 83 от Процедурния правилник)

53

2016/C 364/70

Дело F-28/15: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Simon/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, прилагащо новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)

54

2016/C 364/71

Дело F-68/15: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 юли 2016 г. — Possanzini/Frontex (Публична служба — Персонал на Frontex — Срочно нает служител — Неподновяване на договора, основано на атестационния доклад на жалбоподателя за 2009 г. — Доказателство за връчването на доклада — Липса — Отмяна от Съда на публичната служба — Изпълнение на съдебното решение — Връчване на атестационния доклад — Закъснение при изготвянето и съобщаването на доклада)

55

2016/C 364/72

Дело F-70/15: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 август 2016 г. — Polizzi/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по други схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж, прилагащо новите ОРП на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника — Член 81 от Процедурния правилник — Жалба, която е частично недопустима и частично неоснователна)

55

2016/C 364/73

Дело F-103/15: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 юли 2016 г. — Trampuz/Комисия (Публична служба — Социална сигурност — Здравноосигурителна схема — Възстановяване на остатъка след авансовото плащане за медицински разходи — Изпълнение на отменително решение на Общия съд — Възражение за недопустимост — Неизпълнение на изискванията, свързани с досъдебната процедура — Акт с неблагоприятни последици — Извлечение от пенсионната партида — Изискване за подаване на жалба по административен ред — Просрочие — Член 83 от Процедурния правилник)

56

2016/C 364/74

Дело F-143/15: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 юли 2016 г. — Dietrich/Парламент (Публична служба — Договорно нает служител — Предсрочно прекратяване на договора — Дата, на която изтича срокът на предизвестието — Спиране на срока на предизвестието — Нова дата, на която изтича срокът на предизвестието — Акт, който не е увреждащ — Просрочена жалба по административен ред — Възражение за недопустимост — Явна недопустимост — Член 83 от Процедурния правилник)

57

2016/C 364/75

Дело F-5/16: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 21 юли 2016 г. — Stanley/Комисия (Публична служба — Договорно нает служител — Искане по смисъла на член 90, параграф 1 от Правилника — Искане за преквалифициране на договора — Разумен срок — Липса — Явна недопустимост)

57

2016/C 364/76

Дело F-38/16: Жалба, подадена на 28 юли 2016 г. — ZZ/Парламент

58

2016/C 364/77

Дело F-93/15: Определение на Съда на публичната служба от 18 юли 2016 г. — HE/Комисия

58


(*1)Информацията е заличена или заменена в съответствие с правната рамка относно личните данни и/или поверителността.(*1)Информацията е заличена или заменена в съответствие с правната рамка относно личните данни и/или поверителността.(*1)Информацията е заличена или заменена в съответствие с правната рамка относно личните данни и/или поверителността.

 


 

(1)   Заличени поверителни данни.

BG

 

Част от информацията в това издание не може да бъде разкривана поради причини, свързани със защитата на личните данни и/или поверителността и затова публикуваме нова автентична версия.

Top