EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:316:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 316, 30 август 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 316

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
30 август 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2014—2015
Заседание от 9 март 2015 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 132, 14.4.2016 г.
СЕСИЯ 2015—2016
Заседания от 10 до 12 март 2015 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 132, 14.4.2016 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 10 март 2015 r.

2016/C 316/01

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (2014/2217(INI))

2

2016/C 316/02

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2014/2158(INI))

15

2016/C 316/03

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (2014/2157(INI))

30

 

Сряда, 11 март 2015 r.

2016/C 316/04

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (2014/2155(INI))

37

2016/C 316/05

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно доклада за напредъка на Черна гора през 2014 г. (2014/2947(RSP))

48

2016/C 316/06

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония през 2014 г. (2014/2948(RSP))

54

2016/C 316/07

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно доклада за напредъка на Сърбия през 2014 г. (2014/2949(RSP))

61

2016/C 316/08

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно процеса на европейска интеграция на Косово (2014/2950(RSP))

68

2016/C 316/09

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2015 г. (2014/2221(INI))

75

2016/C 316/10

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2015 г. (2014/2222(INI))

83

2016/C 316/11

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г. (2014/2212(INI))

98

2016/C 316/12

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно сексуалното насилие над деца онлайн (2015/2564(RSP))

109

 

Четвъртък, 12 март 2015 r.

2016/C 316/13

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно неотдавнашните нападения и отвличания от Даиш в Близкия изток, по-специално на асирийци (2015/2599(RSP))

113

2016/C 316/14

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно Южен Судан, включително скорошните случаи на отвличане на деца (2015/2603(RSP))

117

2016/C 316/15

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно Танзания, по-специално въпроса за заграбването на земя (2015/2604(RSP))

122

2016/C 316/16

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия (2015/2592(RSP))

126

2016/C 316/17

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно годишния доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (2014/2219(INI))

130

2016/C 316/18

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2014/2216(INI))

141

2016/C 316/19

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в борбата с тероризма (2015/2573(RSP))

172

2016/C 316/20

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно устойчивата експлоатация на лаврак (2015/2596(RSP))

176

2016/C 316/21

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г. (2015/2572(RSP))

178

2016/C 316/22

Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2015 г. относно положението във Венецуела (2015/2582(RSP))

190


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Сряда, 11 март 2015 r.

2016/C 316/23

Решение на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно искането за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (2015/2048(IMM))

194

2016/C 316/24

Решение на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно искането за снемане на имунитета на Сергей Станишев (2014/2259(IMM))

196


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 10 март 2015 r.

2016/C 316/25

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша) (COM(2015)0013 — C8-0010/2015 — 2015/2016(BUD))

198

2016/C 316/26

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия) (COM(2014)0726 — C8-0012/2015 — 2015/2018(BUD))

201

2016/C 316/27

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) от Белгия) (COM(2014)0725 — C8-0013/2015 — 2015/2019(BUD))

204

2016/C 316/28

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, подадено от Белгия) (COM(2014)0734 — C8–0014/2015 — 2015/2020(BUD))

208

2016/C 316/29

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar от Белгия) (COM(2014)0735 — C8-0015/2015 — 2015/2021(BUD))

212

2016/C 316/30

P8_TA(2015)0046
Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (11296/3/2014 — C8-0294/2014 — 2013/0105(COD))
P8_TC2-COD(2013)0105
Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 10 март 2015 г., с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик

215

2016/C 316/31

P8_TA(2015)0047
Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции (COM(2013)0462 — C7-0209/2013 — 2013/0214(COD))
P8_TC1-COD(2013)0214
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

217

2016/C 316/32

P8_TA(2015)0048
Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (COM(2013)0550 — C7-0241/2013 — 2013/0265(COD))
P8_TC1-COD(2013)0265
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2015 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти

219

2016/C 316/33

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия) (COM(2015)0009 — C8-0011/2015 — 2015/2017(BUD))

220

 

Сряда, 11 март 2015 r.

2016/C 316/34

P8_TA(2015)0053
Oбщ режим за внос от някои трети държави ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общия режим за внос от някои трети държави (преработка) (COM(2014)0323 — C8-0014/2014 — 2014/0168(COD))
P8_TC1-COD(2014)0168
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/… на Европейския парламент и на съвета относно общия режим за внос от някои трети държави (преработка)

224

2016/C 316/35

P8_TA(2015)0054
Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (кодифициран текст) (COM(2014)0374 —C8-0035/2014 —2014/0190(COD))
P8_TC1-COD(2014)0190
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (кодифициран текст)

226

2016/C 316/36

P8_TA(2015)0055
Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо, свинско месо, птиче месо, пшеница и смес от пшеница и ръж, както и трици и други видове отпадъци ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Съюза за висококачествено говеждо месо, свинско месо, птиче месо, пшеница и смес от пшеница и ръж, както и трици и други видове отпадъци (кодифициран текст) (COM(2014)0594 — C8-0169/2014 — 2014/0276(COD))
P8_TC1-COD(2014)0276
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо, свинско месо, птиче месо, пшеница и смес от пшеница и ръж, както и трици и други видове отпадъци (кодифициран текст)

227

2016/C 316/37

P8_TA(2015)0056
Вносът в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст) (COM(2014)0586 — C8-0166/2014 — 2014/0272(COD))
P8_TC1-COD(2014)0272
Позиция на Европейския парламент и на Съвета, приета на първо четене на 11 март 2015 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст)

228

2016/C 316/38

P8_TA(2015)0057
Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст) (COM(2014)0593 — C8-0170/2014 — 2014/0275(COD))
P8_TC1-COD(2014)0275
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 март 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета за суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (кодифициран текст)

229

2016/C 316/39

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно проекта за решение на Съвета за приемането, от името на Европейския съюз, на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (14993/2014 — C8-0027/2015 — 2014/0274(NLE))

230

2016/C 316/40

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2016 г., раздел III — Комисия (2015/2008(BUD))

231


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top