Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:293:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 293, 12 август 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 293

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
12 август 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 293/01

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьорите и предпазните устройства за асансьори (Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top