EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:244:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 244, 5 юли 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 244

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
5 юли 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 244/01

Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщението на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 244/02

Обменен курс на еврото

3

2016/C 244/03

Известие на Комисията относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи по отношение на стоки, въведени на митническата територия на Съюза, без да бъдат пускани в свободно обращение, включително стоки в режим на транзит

4

2016/C 244/04

Съобщение на Комисията относно датата на прилагане на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход или на протоколите относно правилата за произход, предвиждащи диагонална кумулация между договарящите страни по конвенцията

10

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2016/C 244/05

Известие на правителството на Обединеното кралство във връзка с Директива 94/22/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди ( 1 )

16


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 244/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8032 — RAM/Termica Milazzo) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

19


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top