Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:236:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 236, 30 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 236

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
30 юни 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 236/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8039 — Freudenberg/Vibracoustic) ( 1 )

1

2016/C 236/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8049 — TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio) ( 1 )

1

2016/C 236/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8041 — M&G/Anchorage/PHS Group Investment) ( 1 )

2

2016/C 236/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8054 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/TCR Capvest) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 236/05

Обменен курс на еврото

3

2016/C 236/06

Нова национална страна на разменни евромонети

4

 

Сметна палата

2016/C 236/07

Специален доклад № 14/2016 — „Инициативи на политиката и финансова подкрепа от страна на ЕС за интегриране на ромите — постигнат е значителен напредък през последното десетилетие, но са необходими допълнителни усилия на местно равнище“

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2016/C 236/08

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

6

2016/C 236/09

Актуализиране на моделите карти, издавани от министерствата на външните работи на държавите членки за акредитиране на членовете на дипломатическите мисии и консулските представителства и членовете на техните семейства, както е посочено в член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2016/C 236/10

Покана за представяне на мнения съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно въпроси, свързани с държавна помощ

21

2016/C 236/11

Покана за представяне на мнения съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд по въпроси, свързани с държавна помощ, във връзка с потенциална помощ за Hurtigruten ASA по силата на споразумението с Hurtigruten за услуги за кайбрежен морски транспорт за периода 2012—2019 г.

29

2016/C 236/12

Обявление от Норвегия относно Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Обявление относно покана за подаване на заявления за лицензи за добив на въглеводороди на норвежкия континентален шелф – предоставяне на лицензи в предварително определени области за 2016 г.

45


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2016/C 236/13

Покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г. (Решение С(2016) 1587 на Комисията)

47

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 236/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

48


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top