EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:216:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 216, 16 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 216

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
16 юни 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2016/C 216/1

Становище на Европейската централна банка от 6 април 2016 година относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (CОN/2016/22)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 216/2

Обменен курс на еврото

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2016/C 216/3

Уведомление от ирландското правителство в съответствие с член 10, параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (Директива за природния газ) по отношение на определянето на Gas Networks Ireland за оператор на преносна мрежа

6


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2016/C 216/4

Дело, заведено на 23 октомври 2015 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-25/15)

7

2016/C 216/5

Дело, заведено на 16 декември 2015 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-30/15)

8

2016/C 216/6

Дело, заведено на 17 декември 2015 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-31/15)

9

2016/C 216/7

Дело, заведено на 17 декември 2015 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Княжество Лихтенщайн (Дело E-32/15)

10

2016/C 216/8

Дело, заведено на 17 декември 2015 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-33/15)

11

2016/C 216/9

Дело, заведено на 17 декември 2015 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-34/15)

12

2016/C 216/10

Дело, заведено на 22 декември 2015 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Кралство Норвегия (Дело E-35/15)

13

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 216/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8070 — Bancopopular-е/Assets of Barclays Bank) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

14


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top