EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:141:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 141, 22 април 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 141

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
22 април 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 141/1

Неприложимост на регламента към операцията, за която е постъпило уведомление (Дело M.7940 — Netto/Grocery store at Armitage Avenue Little Hulton) ( 1 )

1

2016/C 141/2

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7726 — Coty/Procter & Gamble Beauty Businesses) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 141/3

Обменен курс на еврото

2

2016/C 141/4

Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му от 21 януари 2016 г. относно проекторешение по дело M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium — Докладчик: Чешката република

3

2016/C 141/5

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Liberty Global/BASE Belgium (M.7637)

5

2016/C 141/6

Резюме на решение на Комисията от 4 февруари 2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (Дело M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium) (нотифицирано под номер C(2016) 531)  ( 1 )

7


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 141/7

Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.40023 — Трансграничен достъп до платена телевизия

13

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2016/C 141/8

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

16

2016/C 141/9

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

21


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top