Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:052:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 52, 11 февруари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 52

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
11 февруари 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 052/1

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7862 — TDR Capital/Euro Garages) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2016/C 052/2

Обменен курс на еврото

2

2016/C 052/3

Решение на Комисията от 8 февруари 2016 година относно сключването, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

3

2016/C 052/4

Решение на Комисията от 8 февруари 2016 година относно сключването, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

5

2016/C 052/5

Решение на Комисията от 8 февруари 2016 година относно сключването, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

7

2016/C 052/6

Решение на Комисията от 8 февруари 2016 година относно сключването, от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

9

 

Административна Комисия за Координация на Системите за Социална Сигурност

2016/C 052/7

Решение № F2 от 23 юни 2015 година относно обмена на данни между институциите за целите на отпускането на семейни обезщетения ( 2 )

11

2016/C 052/8

Решение № H7 от 25 юни 2015 година относно преразглеждането на Решение № Н3 относно датата, която се взема предвид при определяне на обменния курс, посочен в член 90 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 )

13

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2016/C 052/9

Решение за закриване на официалната процедура по разследване вследствие на оттегляне на уведомлението от страна на държавата от ЕАСТ — Договор за доставка на електроенергия и споразумение за пренос на електроенергия, сключени от PCC през 2014 г.

14

2016/C 052/10

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

15

2016/C 052/11

Държавна помощ — решение да не се повдигат възражения

16

2016/C 052/12

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2016/C 052/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7948 — Hauptgenossenschaft Nord/Roth Agrarhandel) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

18

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2016/C 052/14

Публикация на заявление за регистрация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

19

2016/C 052/15

Публикация на заявление за регистрация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

23


 

Поправки

2016/C 052/16

Поправка на Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с произход от Китайската народна република и Тайланд ( ОВ C 392, 25.11.2015 г. )

27


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

 

(2)   Текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария

BG

 

Top