EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:355:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 355, 27 октомври 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 355

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
27 октомври 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 355/1

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7625 — ADM/AOR) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2015/C 355/2

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2010/638/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2015/1923 на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

2

 

Европейска комисия

2015/C 355/3

Обменен курс на еврото

3

2015/C 355/4

Решение на Комисията от 26 октомври 2015 година за признаване на Министерството на околната среда на територия Нунавут в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1850 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти

4

2015/C 355/5

Решение на Комисията от 26 октомври 2015 година за признаване на Министерството на риболова, лова и селското стопанство на Гренландия в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1850 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти

6


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2015/C 355/6

Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове колела от алуминий с произход от Китайската народна република

8

2015/C 355/7

Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на натриев глюконат с произход от Китайската народна република

18

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2015/C 355/8

Публикация съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни по отношение на наименование на храна с традиционно специфичен характер

28


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top