Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:251:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 251, 31 юли 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 251

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
31 юли 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

505-а пленарна сесия на ЕИСК, 18 и 19 февруари 2015 г.

2015/C 251/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за картографиране на макрорегионалните стратегии в Европа“ (становище по собствена инициатива)

1

2015/C 251/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на кредитните кооперации и спестовните каси в териториалното сближаване — предложения за адаптирана рамка за финансово регулиране“ (становище по собствена инициатива)

7

2015/C 251/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Премахване на азбеста в ЕС“

13

2015/C 251/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Напредък в изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и как нейните цели да бъдат постигнати до 2020 г.“ (проучвателно становище по искане на латвийското председателство)

19


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

505-а пленарна сесия на ЕИСК, 18 и 19 февруари 2015 г.

2015/C 251/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците: справяне с рисковете, укрепване на сигурността на веригата на доставки и създаване на благоприятни условия за търговия“ — (COM(2014) 527 final)

25

2015/C 251/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника“(COM(2014) 581 final – 2014/0268 (COD)

31

2015/C 251/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно работата на Европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската система за финансов надзор (ЕСФН)“COM(2014) 509 final и относно „Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (ЕССР)“COM(2014) 508 final

33

2015/C 251/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга „Максимално оползотворяване на произтичащото от традициите ноу-хау на Европа: евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания“COM(2014) 469 final

39

2015/C 251/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка „Годишен обзор на растежа за 2015 г.“(COM(2014) 902 final)

44


BG

 

Top