Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:232:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 232, 16 юли 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 232

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
16 юли 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 232/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7658 — Platinum Equity/WFS Global Holding) ( 1 )

1

2015/C 232/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7660 — KKR/Ursa) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2015/C 232/03

Решение на Съвета от 14 юли 2015 година за подновяване на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

2

 

Европейска комисия

2015/C 232/04

Обменен курс на еврото

6

2015/C 232/05

Нова национална страна на разменни евромонети

7

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2015/C 232/06

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно „Мобилното здравеопазване: съгласуване на технологичните иновации със защита на данните“

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2015/C 232/07

Нотификация от правителството на Испания съгласно член 10, параграф 2 и член 14 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ („Директива за природния газ“) във връзка с определянето на ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. като оператор на преносна система и независим системен оператор в Испания

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2015/C 232/08

Липса на държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

12

2015/C 232/09

Липса на държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

13

2015/C 232/10

Обявление от Норвегия във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Обявление относно покана за подаване на заявления за лицензи за добив на нефт на норвежкия континентален шелф – предоставяне на лицензи в предварително определени области за 2015 г.

14


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 232/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

16

2015/C 232/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7669 — Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe) ( 1 )

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top