Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:228:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 228, 13 юли 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 228

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
13 юли 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2015/C 228/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 228/02

Дело C-22/15: Иск, предявен на 19 януари 2015 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия

2

2015/C 228/03

Дело C-154/15: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Испания), постъпило на 1 април 2015 г. — Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

3

2015/C 228/04

Дело C-169/15: Преюдициално запитване от Benelux Gerechtshof, постъпило на 13 април 2015 г. — Montis Design BV/Goossens Meubelen BV

4

2015/C 228/05

Дело C-179/15: Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 21 април 2015 г. — Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

4

2015/C 228/06

Дело C-189/15: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 24 април 2015 г. — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico и др.

5

2015/C 228/07

Дело C-198/15: Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 29 април 2015 г. — Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

6

2015/C 228/08

Дело C-204/15: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 4 май 2015 г. — Valsts ieņēmumu dienests/SIA Latspas

6

2015/C 228/09

Дело C-220/15: Иск, предявен на 12 май 2015 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

7

2015/C 228/10

Дело C-224/15 P: Жалба, подадена на 15 май 2015 г. от Rose Vision, S.L. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 5 март 2015 г. по дело T-45/13, Rose Vision и Seseña/Комисия

8

 

Общ съд

2015/C 228/11

Дело T-259/13: Решение на Общия съд от 30 април 2015 г. — Франция/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Мерки за подпомагане на развитието на селските райони — Зони с неблагоприятни природни условия — Фиксирана финансова корекция — Разходи, извършени от Франция — Критерии за натоварване — Проверки на място — Процесуални гаранции)

10

2015/C 228/12

Дело T-327/11: Определение на Общия съд от 20 май 2015 г. — Vinci Energies Schweiz/СХВП — Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

11

2015/C 228/13

Дело T-391/12: Определение на Общия съд от 7 май 2015 г. — Lidl Stiftung/СХВП — Adveo Group International (UNITED OFFICE) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Оттегляне на искането за обявяване на недействителност — Установяване на липса на основание за произнасяне по същество)

11

2015/C 228/14

Дело T-48/13: Определение на Общия съд от 18 май 2015 г. — Out of the blue/СХВП — Mombauer (REFLEXX) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

12

2015/C 228/15

Дело T-403/13: Определение на Общия съд от 21 май 2015 г. — APRAM/Комисия (Жалба за отмяна — Кохезионен фонд — Регламент (ЕО) № 1164/94 — Намаляване на финансовата помощ — Липса на лично засягане — Недопустимост)

13

2015/C 228/16

Дело T-559/14: Определение на Общия съд от 18 май 2015 г. — Ackermann Saatzucht и др./Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Регламент (ЕС)№ 511/2014 — Мерки за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза — Липса на лично засягане — Недопустимост)

13

2015/C 228/17

Дело T-560/14: Определение на Общия съд от 18 май 2015 г. — ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding и др./Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Регламент (ЕС) № 511/2014 — Мерки за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза — Липса на лично засягане — Недопустимост)

14

2015/C 228/18

Дело T-69/15: Жалба, подадена на 12 февруари 2015 г. — NK Rosneft a.o./Съвет

15

2015/C 228/19

Дело T-106/15: Жалба, подадена на 25 февруари 2015 г. — Opko Ireland Global Holdings/СХВП — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

16

2015/C 228/20

Дело T-136/15: Жалба, подадена на 20 март 2015 г. — Evropaïki Dynamiki/Парламент

17

2015/C 228/21

Дело T-164/15: Жалба, подадена на 31 март 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Парламент

17

2015/C 228/22

Дело T-165/15: Жалба, подадена на 7 април 2015 г. — Ryanair и Airport Marketing Services/Комисия

18

2015/C 228/23

Дело T-220/15: Жалба, подадена на 4 май 2015 г. — Beele Engineering/СХВП (WE CARE)

19

2015/C 228/24

Дело T-222/15: Жалба, подадена на 4 май 2015 г. — Beele Engineering/СХВП (WE CARE)

20

2015/C 228/25

Дело T-223/15: Жалба, подадена на 27 април 2015 г. — Morton’s of Chicago/СХВП — Mortons the Restaurant (MORTON’S)

20

2015/C 228/26

Дело T-225/15: Жалба, подадена на 4 май 2015 г. — QuaMa Quality Management/СХВП — Microchip Technology (medialbo)

21

2015/C 228/27

Дело T-237/15: Жалба, подадена на 15 май 2015 г. — Łabowicz/СХВП — Pure Fishing (NANO)

22

2015/C 228/28

Дело T-238/15: Жалба, подадена на 13 май 2015 г. — Novartis/СХВП — Meda (Zimara)

23

2015/C 228/29

Дело T-244/15: Жалба, подадена на 15 май 2015 г. — Klyuyev/Комисия

23

2015/C 228/30

Дело T-232/11: Определение на Общия съд от 21 май 2015 г. — Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe/Комисия

25

2015/C 228/31

Дело T-45/12: Определение на Общия съд от 8 май 2015 г. — Обединено кралство/ЕЦБ

25

2015/C 228/32

Дело T-8/13: Определение на Общия съд от 21 май 2015 г. — ClientEarth и др./Комисия

25

2015/C 228/33

Дело T-30/13: Определение на Общия съд от 18 май 2015 г. — GRE/СХВП — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

25

2015/C 228/34

Дело T-93/13: Определение на Общия съд от 8 май 2015 г. — Обединено кралство/ЕЦБ

25

2015/C 228/35

Дело T-671/13: Определение на Общия съд от 12 май 2015 г. — PAN Europe и Confédération paysanne/Комисия

26

2015/C 228/36

Дело T-358/14: Определение на Общия съд от 8 май 2015 г. — Hoteles Catalonia/СХВП — Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

26

2015/C 228/37

Дело T-462/14: Определение на Общия съд от 12 май 2015 г. — EEB/Комисия

26

2015/C 228/38

Дело T-542/14: Определение на Общия съд от 8 май 2015 г. — Grupo Bimbo/СХВП (Форма на питка за сандвич)

26

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2015/C 228/39

Дело F-78/14: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 3 юни 2015 г. — Gross/ ЕСВД (Публична служба — Персонал на ЕСВД — Длъжностни лица — Повишаване — Членове 43 и 45, параграф 1 от Статута — Съпоставяне на заслугите на всички подлежащи на повишаване длъжностни лица — Длъжностни лица, предложени от службите на ЕСВД и длъжностни лица, които не са предложени — Съобразяване с всички атестационни доклади — Изключително буквални преценки)

27

2015/C 228/40

Дело F-128/14: Решение на Съда на публичната служба (един съдия) от 3 юни 2015 г. — Bedin/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Съответни задачи и правомощия на дисциплинарния съвет и на ОН — Преценка дали са установени фактите на предполагаемото нарушение)

27


BG

 

Top