EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 175, 29 май 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 175

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
29 май 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 175/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7597 — Sabadell/TSB) ( 1 )

1


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2015/C 175/02

Становище на Европейската централна банка от 13 март 2015 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (CON/2015/10)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2015/C 175/03

Известие на вниманието на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

5

2015/C 175/04

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

6

 

Европейска комисия

2015/C 175/05

Обменен курс на еврото

7

2015/C 175/06

Становище на Консултативния комитет по сливанията, дадено на заседанието му на 9 февруари 2015 г., относно проекторешение по Дело M.7194 — Liberty Global/W&W/Corelio/De Vijver Media — Докладчик: Дания

8

2015/C 175/07

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media (M.7194)

10

2015/C 175/08

Резюме на Решение на Комисията от 24 февруари 2015 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и със Споразумението за ЕИП (Дело M.7194 – Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media) (нотифицирано под номер C(2015) 996 final)  ( 1 )

11


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top