Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:171:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 171, 26 май 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 171

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
26 май 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2015/C 171/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 171/02

Дело C-279/13: Решение на Съда (девети състав) от 26 март 2015 г. (преюдициално запитване от Högsta domstolen — Швеция) — C More Entertainment AB/Linus Sandberg (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Информационно общество — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 2 — Пряко предаване на спортна среща на уебсайт)

2

2015/C 171/03

Дело C-316/13: Решение на Съда (първи състав) от 26 март 2015 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Gérard Fenoll/Centre d'aide par le travail „La Jouvene“, Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon (Преюдициално запитване — Социална политика — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 31, параграф 2 — Директива 2003/88/ЕО — Член 7 — Понятие „работник“ — Лице с увреждания — Право на платен годишен отпуск — Национална правна уредба, противоречаща на правото на Съюза — Роля на националния съд)

3

2015/C 171/04

Дело C-499/13: Решение на Съда (първи състав) от 26 март 2015 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност — Принципи на пропорционалност и на данъчен неутралитет — Данъчно облагане на доставка на недвижим имот в рамките на процедура за принудителна публична продан — Национална правна уредба, която задължава извършващия тази продан съдебен изпълнител да изчисли и да плати ДДС върху такава сделка — Плащане на покупната цена на компетентния съд и необходимост този съд да прехвърли дължимия ДДС на съдебния изпълнител — Имуществена и наказателна отговорност на съдебния изпълнител при неплащане на ДДС — Разлика между срока по общностното право за плащането на ДДС от данъчнозадължено лице и срока, наложен на такъв съдебен изпълнител — Невъзможност за приспадане на платения по получени доставки ДДС)

3

2015/C 171/05

Дело C-556/13: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 март 2015 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Литва) — „Litaksa“ UAB/„BTA Insurance Company“ SE (Преюдициално запитване — Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Директива 90/232/ЕИО — Член 2 — Различен размер на застрахователната премия в зависимост от това на коя територия се използва превозното средство)

4

2015/C 171/06

Дело C-596/13 P: Решение на Съда (втори състав) от 26 март 2015 г. — Европейска комисия/Moravia Gas Storage a.s., по-рано Globula a.s., Чешка република (Обжалване — Вътрешен пазар на природен газ — Задължение на предприятията за природен газ — Организиране на система за договорен достъп на трети лица до съоръженията за съхранение на природен газ — Решение на чешките органи — Временно освобождаване за бъдещи подземни съоръжения за съхранение на природен газ в Дамборжице — Решение на Комисията — Разпореждане за оттегляне на решението за освобождаване — Директиви 2003/55/ЕО и 2009/73/ЕО — Прилагане във времето)

5

2015/C 171/07

Дело C-601/13: Решение на Съда (пети състав) от 26 март 2015 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda (Преюдициално запитване — Директива 2004/18/ЕО — Обществени поръчки за услуги — Развитие на процедурата — Критерии за възлагане на обществени поръчки — Квалификация на персонала, определен за изпълнение на обществените поръчки)

5

2015/C 171/08

Дело C-7/14 P: Решение на Съда (шести състав) от 26 март 2015 г. — Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Европейска комисия (Обжалване — Митнически кодекс на Общността — Член 220, параграф 2 и член 239 — Опрощаване на вносни мита — Внос на консервирани гъби с произход от Китай — Решение, с което се установява, че няма основание за опрощаване на вносните мита)

6

2015/C 171/09

Дело C-275/14: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 5 юни 2014 г. — Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów

6

2015/C 171/10

Дело C-282/14: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Полша), постъпило на 10 юни 2014 г. — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Stylinart“ sp. z o.o./Skarb Państwa — Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa — Prezydent Miasta Przemyśla

7

2015/C 171/11

Дело C-8/15 P: Жалба, подадена на 12 януари 2015 г. от Ledra Advertising Ltd срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 10 ноември 2014 г. по дело T-289/13, Ledra Advertising Ltd/Комисия и Европейска централна банка

7

2015/C 171/12

Дело C-9/15 P: Жалба, подадена на 12 януари 2015 г. от Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou и Lilia Papachristofi срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 10 ноември 2014 г. по дело T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou и Lilia Papachristofi/Европейска комисия и Европейска централна банка

9

2015/C 171/13

Дело C-10/15 P: Жалба, подадена на 12 януари 2015 г. от Christos Theophilou и Eleni Theophilou срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 10 ноември 2014 г. по дело T-293/13, Christos Theophilou и Eleni Theophilou/Европейска комисия и Европейска централна банка

11

2015/C 171/14

Дело C-58/15: Преюдициално запитване от Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Германия), постъпило на 10 февруари 2015 г. — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

13

2015/C 171/15

Дело C-70/15: Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 17 февруари 2015 г. — Emmanuel Lebek/Janusz Domino

13

2015/C 171/16

Дело C-74/15: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Oradea (Румъния), постъпило на 18 февруари 2015 г. — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA — Sucursala Baia Mare и др.

14

2015/C 171/17

Дело C-76/15: Преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof (Белгия), постъпило на 19 февруари 2015 г. — Paul Vervloet и др., Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne/Ministerraad, Streithelferinnen: Arcofin CVBA и др.

15

2015/C 171/18

Дело C-78/15: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 20 февруари 2015 г. — Colena AG/Deiters GmbH

16

2015/C 171/19

Дело C-97/15: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 27 февруари 2015 г. — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën

17

2015/C 171/20

Дело C-98/15: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Испания), постъпило на 27 февруари 2015 г. — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

17

2015/C 171/21

Дело C-99/15: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) (Испания), постъпило на 27 февруари 2015 г. — Christian Liffers/Producciones Mandarina, S.L. y Gestevisión Telecinco, S.A.

18

2015/C 171/22

Дело C-102/15: Преюдициално запитване от Fővárosi Ítélőtábla (Унгария), постъпило на 2 март 2015 г. — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

19

2015/C 171/23

Дело C-114/15: Преюдициално запитване от Сour d'appel de Pau (Франция), постъпило на 6 март 2015 г. — Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

19

2015/C 171/24

Дело C-115/15: Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединено кралство), постъпило на 6 март 2015 г. — Secretary of State for the Home Department/NA

20

2015/C 171/25

Дело C-118/15: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Испания), постъпило на 9 март 2015 г. — Confederación Sindical ELA и Juan Manuel Martínez Sánchez/Aquarbe S.A.U. и Consorcio de Aguas de Busturialdea

21

2015/C 171/26

Дело C-122/15: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 10 март 2015 г. — C

22

2015/C 171/27

Дело C-129/15: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 16 март 2015 година — X. M./Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)

22

 

Общ съд

2015/C 171/28

Дело T-175/12: Решение на Общия съд от 9 март 2015 г. — Deutsche Börse/Комисия „Конкуренция — Концентрации — Сектор на финансовите инструменти — Европейски пазари, на които се търгуват деривати — Решение за обявяване на концентрация за несъвместима с вътрешния пазар — Преценка на последиците от концентрацията за конкуренцията — Повишаване на ефективността — Ангажименти“

24

2015/C 171/29

Дело T-234/14: Определение на Общия съд от 17 март 2015 г. — Mammoet Salvage/Комисия (Иск за установяване на неправомерно бездействие и иск за обезщетение — Договорна отговорност — Извъндоговорна отговорност — Възражение за недопустимост — Осми европейски фонд за развитие — Работи по отстраняване на 74 корабни останки в залива на Нуадибу — Договор, сключен между ищеца и Мавритания и гарантиран от Комисията за финансиране от Европейския съюз — Изпълнение на договора — Доклад за датата, на която се прекратява задължението за плащане на Европейския съюз по договора — Иск, който частично е явно недопустим и частично е явно лишен от правно основание)

24

2015/C 171/30

Дело T-74/15: Жалба, подадена на 17 февруари 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Комисия

25

2015/C 171/31

Дело T-107/15: Жалба, подадена на 25 февруари 2015 г. — Uganda Commercial Impex/Съвет

26

2015/C 171/32

Дело T-112/15: Жалба, подадена на 2 март 2015 г. — Република Гърция/Комисия

27

2015/C 171/33

Дело T-117/15: Жалба, подадена на 4 март 2015 г. — Eстония/Комисия

28

2015/C 171/34

Дело T-123/15: Жалба, подадена на 16 март 2015 г. — Unicorn/СХВП — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

29

2015/C 171/35

Дело T-124/15: Жалба, подадена на 18 март 2015 г. — Unicorn/СХВП — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

30

2015/C 171/36

Дело T-125/15: Жалба, подадена на 18 март 2015 г. — Unicorn/СХВП — Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

31

2015/C 171/37

Дело T-128/15: Жалба, подадена на 20 март 2015 г. — Rotkäppchen — Mumm Sektkellereien/СХВП — Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

31

2015/C 171/38

Дело T-134/15: Жалба, подадена на 23 март 2015 г. — salesforce.com/СХВП (SOCIAL.COM)

32

2015/C 171/39

Дело T-142/15: Жалба, подадена на 30 март 2015 г. — DHL Express (France)/СХВП — Chronopost (WEBSHIPPING)

33

2015/C 171/40

Дело T-144/15: Жалба, подадена на 25 март 2015 г. — L'Oréal/СХВП — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

34

2015/C 171/41

Дело T-146/15: Жалба, подадена на 23 март 2015 г. — hyphen/СХВП — Skylotec

34

2015/C 171/42

Дело T-159/15: Жалба, подадена на 1 април 2015 г. — Puma/СХВП — Gemma Group (изображение на скачащо животно)

35

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2015/C 171/43

Дело F-32/14: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 март 2015 г. — DO/ЕОЦКП (Публична служба — Персонал на ЕОЦКП — Срочно нает служител — Неподновяване на договор — Атестационен доклад — Късно изготвяне на атестационния доклад — Непоследователност между общите и конкретните оценки)

36

2015/C 171/44

Дело F-5/15: Определение на Съда на публичната служба от 25 март 2015 г. — Necci/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложение за бонус към осигурителния стаж — Просрочие на административната жалба — Неспазване на досъдебната процедура — Явна недопустимост)

36


BG

 

Top