Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:072:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 72, 28 февруари 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 72

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
28 февруари 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска комисия

2015/C 072/01

Становище на Комисията от 26 февруари 2015 година относно плана за обезвреждането на радиоактивни отпадъци, получени от съоръжението на Европейския източник на неутрони, използващ реакция на откъртване с удар (линеен ускорител), разположен в Лунд, Швеция

1

2015/C 072/02

Становище на Комисията от 26 февруари 2015 година относно проекта за изменения регламент на Европейската централна банка относно статистически данни за държани ценни книжа

3


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 072/03

Откриване на процедура (Дело M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 072/04

Обменен курс на еврото

6

2015/C 072/05

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на неговото заседание на 17 октомври 2014 г., относно предварително проекторешение по дело АТ.39924 — Лихвени деривати, деноминирани в швейцарски франкове (CHF LIBOR) — Докладчик: Нидерландия

7

2015/C 072/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Лихвени деривати, деноминирани в швейцарски франкове (CHF LIBOR) (AT.39924)

8

2015/C 072/07

Резюме на решение на Комисията от 21 октомври 2014 година (Дело AT.39924 — Лихвени деривати, деноминирани в швейцарски франкове) (CHF LIBOR) (нотифицирано под номер C(2014) 7605)

9

2015/C 072/08

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на неговото заседание на 17 октомври 2014 г., относно предварително проекторешение по дело АТ.39924 — Лихвени деривати, деноминирани в швейцарски франкове (Нарушение, свързано със спредовете между цените „продава“ и „купува“) — Докладчик: Нидерландия

12

2015/C 072/09

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Лихвени деривати, деноминирани в швейцарски франкове (Нарушение, свързано със спредовете между цените „продава“ и „купува“) (AT.39924)

13

2015/C 072/10

Резюме на решение на Комисията от 21 октомври 2014 година (Дело AT.39924 — Лихвени деривати, деноминирани в швейцарски франкове) (Нарушение, свързано със спредове между цените „продава“ и „купува“) (нотифицирано под номер C(2014) 7602)

14

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2015/C 072/11

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 072/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7302 — Styrolution/Braskem/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

25

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2015/C 072/13

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

26


 

Поправки

2015/C 072/14

Поправка на Покана за представяне на предложения — Насоки — EACEA 03/2015 — Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации — Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации ( ОВ C 17, 20.1.2015 г. )

31


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top