EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:034:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 34, 2 февруари 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 34

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
2 февруари 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2015/C 034/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2015/C 034/02

Дело C-464/14: Преюдициално запитване от Tribunal Tributário de Lisboa (Португалия), постъпило на 8 октомври 2014 г. — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública

2

2015/C 034/03

Дело C-479/14: Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 28 октомври 2014 г. — Sabine Hünnebeck/Finanzamt Krefeld

3

2015/C 034/04

Дело C-481/14: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 30 октомври 2014 г. — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

4

2015/C 034/05

Дело C-490/14: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 6 ноември 2014 г. — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH

6

2015/C 034/06

Дело C-492/14: Преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Белгия), постъпило на 5 ноември 2014 г. — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest и Inter-Energa и др.

7

2015/C 034/07

Дело C-494/14: Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Bruxelles (Белгия), постъпило на 6 ноември 2014 г. — Европейски съюз, действащ чрез Европейската комисия/Axa Belgium SA

8

2015/C 034/08

Дело C-497/14: Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Torino (Италия), постъпило на 7 ноември 2014 г. — Наказателно производство срещу Stefano Burzio

8

2015/C 034/09

Дело C-506/14: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 12 ноември 2014 г. — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

9

2015/C 034/10

Дело C-511/14: Преюдициално запитване от Tribunale civile di Bologna (Италия), постъпило на 14 ноември 2014 г. — Pebros Servizi srl/Aston Martin Lagonda Limited

10

2015/C 034/11

Дело C-516/14: Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Португалия), постъпило на 17 ноември 2014 г. — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2015/C 034/12

Дело C-518/14: Преюдициално запитване от Niedersächsisches Finanzgericht (Германия), постъпило на 18 ноември 2014 г. — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord

12

2015/C 034/13

Дело C-521/14: Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 18 ноември 2014 г. — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

12

2015/C 034/14

Дело C-523/14: Преюдициално запитване от Rechtbank Gelderland (Нидерландия), постъпило на 20 ноември 2014 г. — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV и др.

13

2015/C 034/15

Дело C-534/14: Преюдициално запитване от Tribunale di Bergamo (Италия), постъпило на 24 ноември 2014 г. — Наказателно производство срещу Andrea Gaiti и др.

14

2015/C 034/16

Дело C-536/14: Иск, предявен на 25 ноември 2014 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург

14

2015/C 034/17

Дело C-538/14: Иск, предявен на 26 ноември 2014 г. — Европейска комисия/Република Финландия

15

2015/C 034/18

Дело C-541/14 P: Жалба, подадена на 26 ноември 2014 г. от Royal Scandinavian Casino Århus I/S срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 26 септември 2014 г. по дело T-615/11 — Royal Scandinavian Casino Århus I/S/Европейска комисия

16

2015/C 034/19

Дело C-564/14 P: Жалба, подадена на 9 декември 2014 г. от Raffinerie Heide GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 26 септември 2014 г. по дело T-631/13, Raffinerie HeideGmbH/Комисия

17

2015/C 034/20

Дело C-566/14 P: Жалба, подадена на 9 декември 2014 г. от Jean-Charles Marchiani срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 10 октомври 2014 г. по дело T-479/13, Marchiani/Парламент

18

 

Общ съд

2015/C 034/21

Дела T-472/09 и Т-55/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — SP/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Съществено процесуално нарушение — Правно основание — Превишаване на правомощия и злоупотреба с процесуални права — Глоби — Таван, предвиден в член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003 — Жалба за отмяна — Изменително решение — Недопустимост)

20

2015/C 034/22

Дела T-489/09, T-490/09 и T-56/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Leali и Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Съществено процесуално нарушение — Правно основание — Превишаване на власт и злоупотреба с процесуални права — Глоби — Продължителност на нарушението — Пропорционалност — Погасителна давност — Жалба за отмяна — Изменително решение — Недопустимост)

21

2015/C 034/23

Дело T-69/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — IRO/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Съществено процесуално нарушение — Правно основание — Разглеждане на делото — Определяне на пазара — Нарушение на член 65 ВС — Глоби — Смекчаващи обстоятелства — Пропорционалност)

21

2015/C 034/24

Дело T-70/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Feralpi/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Съществено процесуално нарушение — Липса на компетентност — Правно основание — Нарушение на правото на защита — Принцип на добра администрация, на пропорционалност и на равни процесуални възможности — Критерии за вменяване — Определяне на пазара — Нарушение на член 65 ВС — Глоби — Погасителна давност — Тежест — Продължителност)

22

2015/C 034/25

Дело T-83/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Riva Fire/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Съществено процесуално нарушение — Компетентност на Комисията — Правно основание — Консултиране на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение — Право на защита — Определяне на географския пазар — Прилагане на принципа на lex mitior — Нарушение на член 65 ВС — Глоби — Тежест и продължителност на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Пропорционалност — Прилагане на Известието за сътрудничеството от 1996 г.)

23

2015/C 034/26

Дело T-85/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Alfa Acciai/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Превишаване на власт — Право на защита — Едно-единствено продължено нарушение — Глоби — Определяне на началния размер — Смекчаващи обстоятелства — Продължителност на административното производство)

24

2015/C 034/27

Дело T-90/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Ferriere Nord/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Съществено процесуално нарушение — Компетентност на Комисията — Право на защита — Констатиране на нарушението — Глоби — Повторност на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество — Пълен съдебен контрол)

24

2015/C 034/28

Дело T-91/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Lucchini/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Съществено процесуално нарушение — Правно основание — Право на защита — Глоби — Тежест и продължителност на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Отчитане на отменително съдебно решение по свързано дело)

25

2015/C 034/29

Дело T-92/10: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Ferriera Valsabbia и Valsabbia Investimenti/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на арматурна стомана на пръти или на кангали — Решение, констатиращо нарушение на член 65 ВС, на основание Регламент (ЕО) № 1/2003 след изтичане на срока на Договора за ЕОВС — Фиксиране на цените и сроковете за плащане — Ограничаване или контрол върху производството или продажбите — Превишаване на власт — Право на защита — Едно-единствено продължено нарушение — Глоби — Определяне на началния размер — Смекчаващи обстоятелства — Продължителност на административното производство)

26

2015/C 034/30

Дело T-90/11: Решение на Общия съд от 10 декември 2014 г. — ONP и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Френски пазар на медико-биологичните анализи — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Сдружение на предприятия — Професионално сдружение — Предмет на проверката и на разследването — Условия за прилагане на член 101 ДФЕС — Нарушение с оглед на целта — Минимална цена и пречки за развитието на групи от лаборатории — Едно-единствено и продължено нарушение — Доказване — Фактически грешки в преценката и грешки при прилагане на правото — Размер на глобата — Точка 37 от Насоките относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Пълен съдебен контрол)

26

2015/C 034/31

Дело T-438/11: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — BelTechExport/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Беларус — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на изслушване)

27

2015/C 034/32

Дело T-439/11: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Sport-pari/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Беларус — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на изслушване — Грешка в преценката)

28

2015/C 034/33

Дело T-440/11: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — BT Telecommunications/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Беларус — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на изслушване — Грешка в преценката)

29

2015/C 034/34

Дело T-441/11: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Peftiev/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Беларус — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на изслушване — Грешка в преценката)

31

2015/C 034/35

Дело T-605/11: Решение на Общия съд от 10 декември 2014 г. — Novartis/СХВП — Dr Organic (BIOCERT) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „BIOCERT“ — По-ранна национална словна марка „BIOCEF“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

32

2015/C 034/36

Дело T-278/12: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Inter-Union Technohandel/СХВП — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „PROFLEX“ — По-ранна национална словна марка „PROFEX“ — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

32

2015/C 034/37

Дело T-476/12: Решение на Общия съд от 11 декември 2014 г. — Saint-Gobain Glass Deutschland/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Документи относно разположените в Германия инсталации на жалбоподателя, засегнати от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Частичен отказ за достъп — Информация за околната среда — Член 6, параграф 1, второ изречение от Регламент № 1367/2006 — Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решения — Документи, произхождащи от държава членка — Явно противопоставяне от държавата членка — Член 4, параграфи 3 и 5 от Регламент № 1049/2001)

33

2015/C 034/38

Дело T-12/13: Решение на Общия съд от 11 декември 2014 г. — Sherwin-Williams Sweden/СХВП — Akzo Nobel Coatings International (ARTI) (Марка на Общността — Производство по възражениe — Заявка за марка на Общността „ARTI“ — По-ранна марка на Бенелюкс „ARTITUDE“ и международна регистрация на по-ранната марка на Бенелюкс „ARTITUDE“ — Отказ да се регистрира марката — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Идентични или много сходни стоки — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2015/C 034/39

Дело T-140/13: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Netherlands Maritime Technology Association/Комисия (Държавни помощи — Испански режим за ранна амортизация на стойността на някои активи, придобити чрез финансов лизинг — Решение, което констатира липсата на държавна помощ — Незапочване на официална процедура по разследване — Сериозни затруднения — Обстоятелства и продължителност на предварителното разглеждане — Недостатъчно и непълно разглеждане)

34

2015/C 034/40

Дело T-176/13: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — DTL Corporación/СХВП — Vallejo Rosell (Generia) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „Generia“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „Generalia generación renovable“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 63, параграф 2 и член 75 от Регламент № 207/2009)

35

2015/C 034/41

Дело T-189/13: Решение на Общия съд от 11 декември 2014 г. — PP Nature-Balance Lizenz/Комисия (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Активно вещество толперизон — Член 116 от Директива 2001/83/ЕО — Решение на Комисията, с което от държавите членки се изисква да изменят националните разрешения за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи съответното активно вещество — Тежест на доказване — Пропорционалност)

36

2015/C 034/42

Дело T-307/13: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Капелла/СХВП — Oribay Mirror Buttons (ORIBAY) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Общността „ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry“ — Допустимост на искането за отмяна)

36

2015/C 034/43

Дело T-498/13: Решение на Общия съд от 11 декември 2014 г. — Nanu-Nana Joachim Hoepp/СХВП —Vincci Hoteles (NAMMU) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „NAMMU“ — Относително основание за отказ — Доказателство за реалното използване на по-ранната марка — Член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 и правило 22, параграфи 2 — 4 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

37

2015/C 034/44

Дело T-519/13: Решение на Общия съд от 9 декември 2014 г. — Leder & Schuh International/СХВП — Epple (VALDASAAR) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „VALDASAAR“ — По-ранна словна марка на Общността „Val d’Azur“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

38

2015/C 034/45

Дело T-618/13: Решение на Общия съд от 11 декември 2014 г. — Oracle America/СХВП — Aava Mobile (AAVA CORE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „AAVA CORE“ — По-ранна словна марка на Общността „JAVA“ и всеобщо известна марка по смисъла на член член 6 а от Парижката конвенция „JAVA“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на възможност за свързване — Връзка между знаците — Липса на сходство между знаците — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

38

2015/C 034/46

Дело T-752/14: Жалба, подадена на 12 ноември 2014 г. — Combaro/Комисия

39

2015/C 034/47

Дело T-754/14: Жалба, подадена на 10 ноември 2014 г. — Efler и др./Комисия

39

2015/C 034/48

Дело T-765/14: Иск, предявен на 14 ноември 2014 г. — Legakis и др./Съвет

40

2015/C 034/49

Дело T-785/14: Жалба, подадена на 29 ноември 2014 г. — El Corte Inglés/СХВП — STD Tekstil (MOTORTOWN)

41

2015/C 034/50

Дело T-790/14: Жалба, подадена на 4 декември 2014 г. — Hassan/Съвет

42

2015/C 034/51

Дело T-791/14: Жалба, подадена на 4 декември 2014 г. — Bensarsa/Комисия и ЕНОЗД

43

2015/C 034/52

Дело T-803/14: Жалба, подадена на 9 декември 2014 г. — Gervais Danone/СХВП — San Miguel (B'lue)

44

2015/C 034/53

Дело T-805/14: Жалба, подадена на 9 декември 2014 г. — Stagecoach Group/СХВП (MEGABUS.COM)

44

2015/C 034/54

Дело T-808/14: Жалба, подадена на 12 декември 2014 г. — Испания/Комисия

45

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2015/C 034/55

Дело F-80/13: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 декември 2014 г. — CZ/ЕОЦКП (Публична служба — Назначаване — Срочно наети служители — Удължаване на срока за изпитване — Уволнение в края на срока за изпитване)

47

2015/C 034/56

Дело F-103/13: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2014 г. — DE/EMA (Публична служба — Срочно нает служител на EMA — Доклад за оценка — Искане за отмяна — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Нарушение на процесуалните норми — Липса)

47

2015/C 034/57

Дело F-31/14: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2014 г. — Colart и др./Парламент (Публична служба — Представителство на персонала — Комитет по персонала — Избори за комитета по персонала — Правна уредба относно представителството на персонала на Европейския парламент — Компетентност на съвета на преброителите — Процедура по обжалване пред съвета на преброителите — Публикуване на резултатите от изборите — Жалба, подадена до съвета на преброителите — Член 90, параграф 2 от Правилника — Липса на предварително обжалване пред ОН — Пряко сезиране на Съда на публичната служба — Недопустимост)

48

2015/C 034/58

Дело F-63/11 RENV: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 декември 2014 г. — Luigi Macchia/Комисия (Публична служба — Срочно наети служители — Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна — Неподновяване на договор, сключен за определен срок — Право на преценка на администрацията — Явна грешка в преценката — Явно недопустима и явно неоснователна жалба)

49

2015/C 034/59

Дело F-21/14: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2014 г. — Iliopoulou/Европол (Публична служба — Персонал на Европол — Конвенция за Европол — Правилник за персонала на Европол — Решение 2009/371/ПВР — Прилагане на УРДС към служителите на Европол — Неподновяване на договор за определен срок на срочно нает служител — Отказ да се сключи договор за неопределено време на срочно нает служител)

49

2015/C 034/60

Дело F-127/14: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 10 декември 2014 г. — Turkington/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Неоспорено в срок предложение за бонус към осигурителния стаж — Липса на ново и съществено обстоятелство — Явна недопустимост)

50

2015/C 034/61

Дело F-126/14: Жалба, подадена на 30 октомври 2014 г. — ZZ/Комисия и ЕСВД

50

2015/C 034/62

Дело F-128/14: Жалба, подадена на 3 ноември 2014 г. — ZZ/Комисия

51

2015/C 034/63

Дело F-130/14: Жалба, подадена на 4 ноември 2014 г. — ZZ/Европейски парламент

52

2015/C 034/64

Дело F-132/14: Жалба, подадена на 17 ноември 2014 г. — ZZ/Европейски парламент

52

2015/C 034/65

Дело F-134/14: Жалба, подадена на 18 ноември 2014 г. — ZZ/Комисия

53

2015/C 034/66

Дело F-136/14: Жалба, подадена на 1 декември 2014 г. — ZZ/Комисия

54

2015/C 034/67

Дело F-137/14: Жалба, подадена на 8 декември 2014 г. — ZZ/Комисия

54

2015/C 034/68

Дело F-138/14: Жалба, подадена на 9 декември 2014 г. — ZZ/Комисия

55


BG

 

Top