Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:455:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 455, 18 декември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 455

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
18 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 455/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7405 — Yanfeng/JCI Interiors business) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 455/02

Обменен курс на еврото

2

2014/C 455/03

Становище на Консултативния комитет по сливанията, изразено на неговото заседание от 7 юли 2014 г., относно проекторешение по дело M.7184 — Marine Harvest/Morpol (член 14, параграф 2 proc.) — Докладчик: Хърватия

3

2014/C 455/04

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Marine Harvest/Morpol (член 14, параграф 2 proc.) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Резюме на решение на Комисията от 23 юли 2014 година за налагане на глоба във връзка с привеждането в действие на концентрация в нарушение на член 4, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (Дело M.7184 — Marine Harvest/Morpol (чл. 14(2) proc.) ( 1 )

5

 

Сметна палата

2014/C 455/06

Специален доклад № 21/2014 „Финансираната от ЕС летищна инфраструктура не е постигнала добра икономическа ефективност“

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2014/C 455/07

Официални празници през 2015 г.: държави от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, и институции на ЕИП

9


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2014/C 455/08

Покана за представяне на предложения EACEA/30/2014 — Програма „Еразъм+“ — Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Инициативи за иновативна политика — Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование

10

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2014/C 455/09

Дело, заведено на 17 октомври 2014 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-20/14)

14

2014/C 455/10

Дело, заведено на 22 октомври 2014 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-21/14)

15


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top