EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:431:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 431, 1 декември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 431

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
1 декември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 431/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

2014/C 431/02

Полагане на клетва от нов член на Съда

2

2014/C 431/03

Избор на председателите на състави от трима съдии

2

2014/C 431/04

Решения, приети от Съда на общото събрание от 14 октомври 2014 г.

2

2014/C 431/05

Списъци, по които се определят членовете на съдебните състави

3

2014/C 431/06

Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 107 от Процедурния правилник на Съда

4

2014/C 431/07

Определяне на състава, който разглежда делата, посочени в член 193 от Процедурния правилник на Съда

4

2014/C 431/08

Определяне на първия генерален адвокат

4


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 431/09

Дело C-488/13: Определение на Съда (пети състав) от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Окръжен съд - Търговище - България — „Първа Инвестиционна Банка“AД, „УниКредит Булбанк“АД, „Сийк Фаундейшън“ЛЛС/„Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелност“AД, Синдик на „Еър Пропърти Девелопмънт — в несъстоятелност“AД (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1896/2006 — Понятието „безспорни парични вземания“ — Производство по несъстоятелност — Несъдебен документ за оспорено вземане — Искане за изпълнение спрямо масата на несъстоятелността въз основа на такъв документ — Положение, което не попада в приложното поле на Регламент № 1896/2006 — Явна липса на компетентност на Съда)

5

2014/C 431/10

Дело C-521/13 P: Определение на Съда (осми състав) от 11 септември 2014 г. — Think Schuhwerk GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква б) — Липса на отличителен характер — Червени краища на връзки за обувки — Член 122 от Процедурния правилник на Общия съд — Жалба, отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

6

2014/C 431/11

Дело C-199/14: Определение на Съда (седми състав) от 25 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Унгария) — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Преюдициално запитване — Член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Прилагане на правото на Съюза — Липса — Явна липса на компетентност на Съда)

6

2014/C 431/12

Дело C-204/14: Определение на Съда (десети състав) от 4 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Унгария) — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Търговско дружество, натрупало данъчни задължения — Член на управителен орган в това дружество лице, който не може да бъде назначен на управителна длъжност в друго дружество — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Неприложимост на разпоредбите на правото на Съюза, чието тълкуване се иска — Явна липса на компетентност на Съда — Въпроси от хипотетично естество — Явна недопустимост)

7

2014/C 431/13

Дело C-387/14: Преюдициално запитване от Krajowa Izba Odwoławcza (Полша), постъпило на 14 август 2014 г. — Esaprojekt Sp. z o.o./Województwo Łódzkie

7

2014/C 431/14

Дело C-397/14: Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 20 август 2014 г. — Polkomtel Sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

9

2014/C 431/15

Дело C-400/14 P: Жалба, подадена на 20 август 2014 г. от Basic AG Lebensmittelhandel срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 26 юни 2014 г. по дело T-372/11 — Basic AG Lebensmittelhandel/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

9

2014/C 431/16

Дело C-404/14: Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република), постъпило на 25 август 2014 г. — Marie Matoušková, съдебен комисар в производството за наследство/Misha Martinus и Elisabeth Jekaterina Martinus, представлявани от David Sedlák, в качеството на особен представител, Beno Jeriël Eljada Martinus

10

2014/C 431/17

Дело C-405/14: Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 25 август 2014 г. — PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

11

2014/C 431/18

Дело C-406/14: Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Полша), постъпило на 27 август 2014 г. — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju

11

2014/C 431/19

Дело C-416/14: Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Италия), постъпило на 3 септември 2014 г. — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

12

2014/C 431/20

Дело C-425/14: Преюдициално запитване от Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Италия), постъпило на 17 септември 2014 г. — Impresa Edilux srl, в качеството на пълномощник на ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

14

2014/C 431/21

Дело C-426/14: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Италия), постъпило на 18 септември 2014 г. — Heart Life Croce Amica Srl/Regione Piemonte

15

2014/C 431/22

Дело C-432/14: Преюдициално запитване от Conseil de prud'hommes de Paris (Франция), постъпило на 22 септември 2014 г. — David Van der Vlist/Bio Philippe Auguste SARL

15

2014/C 431/23

Дело C-386/13: Определение на председателя на Съда от 24 септември 2014 г. — Комисия/Република Кипър

16

2014/C 431/24

Дело C-93/14: Определение на председателя на Съда от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Navarra — Испания) — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

16

2014/C 431/25

Дело C-130/14: Определение на председателя на Съда от 12 септември 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

16

2014/C 431/26

Дело C-279/14: Определение на председателя на Съда от 9 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Hannover — Германия) — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH

16

2014/C 431/27

Дело C-316/14: Определение на председателя на Съда от 25 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/28

Дело C-337/14: Определение на председателя на Съда от 23 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/29

Дело C-364/14: Определение на председателя на Съда от 16 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

17

2014/C 431/30

Дело C-365/14: Определение на председателя на Съда от 12 септември 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Rüsselsheim — Германия) — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

17

 

Общ съд

2014/C 431/31

Дело T-453/11: Решение на Общия съд от 21 октомври 2014 г. — Szajner/СХВП — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „LAGUIOLE“ — По-ранно френско фирмено наименование „Forge de Laguiole“ — Член 53, параграф 1, буква в) и член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

18

2014/C 431/32

Дело T-268/13: Решение на Общия съд от 21 октомври 2014 г. — Италия/Комисия (Неизпълнение на решение на Съда, с което се установява неизпълнение на задължения — Периодична имуществена санкция — Решение за определяне на размера на периодичната имуществена санкция — Задължение за събиране — Предприятия в производство по несъстоятелност — Предмет на въпросните производства по несъстоятелност — Дължима грижа — Доказателствена тежест)

19

2014/C 431/33

Дело T-405/10: Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. — Justice & Environment/Комисия (Сближаване на законодателствата — Съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда — Процедура по издаване на разрешение за пускане на пазара — Искане за вътрешно преразглеждане — Отмяна на обжалваните или относимите решения — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

19

2014/C 431/34

Дело T-354/12: Определение на Общия съд от 17 септември 2014 г. — Afepadi и др./Комисия (Жалба за отмяна — Здравни претенции, използвани при етикетирането и рекламата на храни — Регламент (ЕС) № 432/2012 — Съображения 11, 14 и 17 — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

20

2014/C 431/35

Дело T-59/13 P: Определение на Общия съд от 7 октомври 2014 г. — BT/Комисия (Обжалване — Публична служба — Договорно наети служители — Неподновяване на договора — Член 76 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

20

2014/C 431/36

Дело T-83/13 P: Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. BS/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Социално осигуряване — Член 73 от Правилника — Правила относно осигурителното покритие срещу злополуки и професионални заболявания на длъжностните лица — Принцип на колегиалност — Правен характер на спора — Степен на засягане на физическата и психическа неприкосновеност — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

21

2014/C 431/37

Дело T-230/13: Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — HTC Sweden/СХВП — Vermop Salmon (TWISTER) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Оттегляне на молбата за обявяване на недействителност — Липса на основание за произнасяне по същество)

22

2014/C 431/38

Дело T-497/13: Определение на Общия съд от 16 септември 2014 г. — Boston Scientific Neuromodulation/СХВП (PRECISION SPECTRA) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността PRECISION SPECTRA — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Жалба, която е отчасти очевидно недопустима и отчасти очевидно неоснователна)

22

2014/C 431/39

Дело T-583/13: Определение на Общия съд от 3 септември 2014 г. — Shire Pharmaceutical Contracts/Комисия (Жалба за отмяна — Лекарствени продукти за педиатрична употреба — Регламент (ЕО) № 1901/2006 — Член 37 — Удължаване срока на пазарното предимство на непатентовани лекарства сираци — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

23

2014/C 431/40

Дело T-286/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Röchling Oertl Kunststofftechnik/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на енергията от възобновяеми източници — Решение на Комисията за откриване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

23

2014/C 431/41

Дело T-287/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Schaeffler Technologies/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/42

Дело T-288/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Energiewerke Nord/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

24

2014/C 431/43

Дело T-294/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Klemme/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/44

Дело T-295/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Autoneum Germany/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

25

2014/C 431/45

Дело T-296/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Erbslöh/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/46

Дело T-297/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Walter Klein/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

26

2014/C 431/47

Дело T-298/14 R: Определение на председателя на Съда на публичната служба от 4 септември 2014 г. — Erbslöh Aluminium/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/48

Дело T-300/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Fricopan Back/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

27

2014/C 431/49

Дело T-301/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г. — Michelin Reifenwerke/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Насърчаване на национално равнище на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията за започване на официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris)

28

2014/C 431/50

Дело T-521/14: Жалба, подадена на 4 юли 2014 г. — Швеция/Комисия

28

2014/C 431/51

Дело T-642/14: Жалба, подадена на 29 август 2014 г. — JP Divver Holding Company/СХВП (EQUIPMENT FOR LIFE)

29

2014/C 431/52

Дело T-660/14: Жалба, подадена на 12 септември 2014 г. — SV Capital/ЕБО

29

2014/C 431/53

Дело T-670/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Milchindustrie-Verband и Deutscher Raiffeisenverband/Комисия

30

2014/C 431/54

Дело T-681/14: Жалба, подадена на 18 септември 2014 г. — El-Qaddafi/Съвет

31

2014/C 431/55

Дело T-682/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Mylan Laboratories и Mylan/Комисия

32

2014/C 431/56

Дело T-683/14 P: Жалба, подадена на 16 септември 2014 г. от Rhys Morgan срещу решението, постановено на 8 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-26/13, Morgan/СХВП

33

2014/C 431/57

Дело T-684/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Krka/Комисия

34

2014/C 431/58

Дело T-685/14: Жалба, подадена на 18 септември 2014 г. — ЕАОС/Комисия

35

2014/C 431/59

Дело T-689/14 P: Жалба, подадена на 12 септември 2014 г. от Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) срещу решението, постановено на 2 юли 2014 г. от Съда на публичната служба по дело F-63/13, Psarras/ENISA

36

2014/C 431/60

Дело T-690/14: Жалба, подадена на 19 септември 2014 г. — Sony Computer Entertainment Europe/СХВП — Marpefa (Vieta)

37

2014/C 431/61

Дело T-701/14: Жалба, подадена на 22 септември 2014 г. — Niche Generics/Комисия

38

2014/C 431/62

Дело T-713/14: Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — IPSO/ЕЦБ

39

2014/C 431/63

Дело T-714/14: Жалба, подадена на 8 октомври 2014 г. — Bonney/СХВП — Bruno (ATHEIST)

40

2014/C 431/64

Дело T-715/14: Жалба, подадена на 9 октомври 2014 г. — NK Rosneft a.o./Съвет

40

2014/C 431/65

Дело T-718/14: Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Hong Kong Group/СХВП — WE Brand („W E“)

41

2014/C 431/66

Дело T-721/14: Жалба, подадена на 13 октомври 2014 г. — Белгия/Комисия

42

2014/C 431/67

Дело T-725/14: Иск, предявен на 14 октомври 2014 г. — Aalberts Industries/Комисия и Съд на Европейския съюз

43

2014/C 431/68

Дело T-727/14: Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/СХВП — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/69

Дело T-728/14: Жалба, подадена на 10 октомври 2014 г. — Universal Protein Supplements Corp. d/b/a Universal Nutrition/СХВП — H. Young Holdings (animal)

44

2014/C 431/70

Дело T-592/13: Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — Ratioparts-Ersatzteile/СХВП — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/71

Дело T-622/13: Определение на Общия съд от 2 октомври 2014 г. — Ratioparts-Ersatzteile/СХВП — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)

45

2014/C 431/72

Дело T-706/13: Определение на Общия съд от 1 октомври 2014 г. — Tui Deutschland/СХВП — Infinity Real Estate & Project Development (Sensimar)

46

2014/C 431/73

Дело T-370/14: Определение на Общия съд от 2 декември 2014 г. — Petropars и др./Съвет

46

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 431/74

Дело F-23/11: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — AY/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна — Повишаване — Процедура за повишаване за 2010 г. — Съпоставяне на заслугите — Решение да не се повишава жалбоподателят)

47

2014/C 431/75

Дело F-86/13: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — Van de Water/Парламент (Публична служба — Права и задължения на длъжностното лице — Деклариране на намерение за упражняване на професионална дейност след прекратяване на функциите — Член 16 от Правилника — Съвместимост с легитимните интереси на институцията — Забрана)

47

2014/C 431/76

Дело F-59/14: Иск, подаден на 24 юни 2014 г. — ZZ/Европейска комисия

48

2014/C 431/77

Дело F-75/14: Жалба, подадена на 31 юли 2014 г. — ZZ/Съвместно предприятие ECSEL

48

2014/C 431/78

Дело F-87/14: Жалба, подадена на 1 септември 2014 г. — ZZ/Съвет

49

2014/C 431/79

Дело F-98/14: Жалба, подадена на 29 септември 2014 г. — ZZ/Съвет

50


BG

 

Top