Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:354:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 354, 8 октомври 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 354

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
8 октомври 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 354/1

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7371 — Nordic Capital/Lindorff) ( 1 )

1

2014/C 354/2

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting) ( 1 )

1

2014/C 354/3

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7282 — Liberty Global/Discovery/All3media) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 354/4

Обменен курс на еврото

3

2014/C 354/5

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 17 януари 2014 г., относно проекторешение във връзка с дело COMP/C.39801 Полиуретанова пяна — Докладчик: Люксембург

4

2014/C 354/6

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Полиуретанова пяна (AT.39801)

5

2014/C 354/7

Резюме на решение на Комисията от 29 януари 2014 година (Дело AT.39801 — Полиуретанова пяна) (нотифицирано под номер C(2014) 238 final)

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 354/8

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

10

2014/C 354/9

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

10

2014/C 354/10

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

11

2014/C 354/11

Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

12

2014/C 354/12

Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

13


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2014/C 354/13

Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия

14

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 354/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7418 — Bosch/ZF Lenksysteme) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

21


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top