Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:338:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 338, 27 септември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 338

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
27 септември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 338/01

Съобщение на Комисията — Насоки за формата и съдържанието на заявленията за одобрение или изменение на планове за педиатрични изследвания и искания за освобождаване или отсрочка и относно функционирането на проверката за съответствие, както и за критерии за оценка на значими проучвания (1)

1

2014/C 338/02

Съобщение на Комисията — Актуализиране на данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, които Комисията ще предложи на Съда в производствата за установяване на неизпълнение на задължения

18


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2014/C 338/03

Решение на Съвета от 25 септември 2014 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за свободното движение на работници

21

2014/C 338/04

Решение на Съвета от 25 септември 2014 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

26

 

Европейска комисия

2014/C 338/05

Обменен курс на еврото

27

2014/C 338/06

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 28 държави членки, приложими от 1 октомври 2014 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1)

28

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 338/07

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

29

2014/C 338/08

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

29

2014/C 338/09

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

30

2014/C 338/10

Публикуване на актуализация към списъка на националните органи за стандартизация съгласно член 27 от Регламент (EС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета за европейската стандартизация

31


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 338/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7390 — OFI InfraVia / GDF SUEZ / PensionDanmark / NGT) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

35


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top