Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:329:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 329, 22 септември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 329

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
22 септември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 329/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 329/02

Дело C-305/14: Преюдициално запитване от Tribunalul Satu Mare (Румъния), постъпило на 25 юни 2014 г. — Sergiu Lucian Băbășan/Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare

2

2014/C 329/03

Дело C-308/14: Иск, предявен на 27 юни 2014 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

2

2014/C 329/04

Дело C-315/14: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 2 юли 2014 г. — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz

3

2014/C 329/05

Дело C-332/14: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 9 юли 2014 г. — Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld

3

2014/C 329/06

Дело C-345/14: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 17 юли 2014 г. — SIA „Maxima Latvija“/Konkurences padome

4

2014/C 329/07

Дело C-347/14: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 18 юли 2014 г. — New Media Online GmbH срещу Bundeskommunikationssenat

5

2014/C 329/08

Дело C-355/14: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Плевен (България) на 21 юли 2014 година — „Полихим — СС“ ЕООД/Началник на Митница — Свищов

6

2014/C 329/09

Дело C-356/14: Преюдициално запитване от Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 22 юли 2014 г. — Hunland- Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

7

2014/C 329/10

Дело C-357/14 P: Жалба, подадена на 21 юли 2014 г. от Dunamenti Erőmű Zrt срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 30 април 2014 г. по дело T-179/09, Dunamenti Erőmű Zrt/Европейска комисия

8

2014/C 329/11

Дело C-359/14: Преюдициално запитване от Vilniaus miesto apylinkės teismas (Литва), постъпило на 23 юли 2014 г. — ERGO Insurance SE, действащ чрез литовския си клон ERGO Insurance SE/If P&C Insurance AS, действащ чрез клона си If P&C Insurance AS

9

2014/C 329/12

Дело C-363/14: Жалба, подадена на 28 юли 2014 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

10

2014/C 329/13

Дело C-365/14: Преюдициално запитване от Amtsgericht Rüsselsheim (Германия), постъпило на 28 юли 2014 г. — Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

10

 

Общ съд

2014/C 329/14

Дело T-511/10: Определение на Общия съд от 7 май 2014 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия („Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Покани за предоставяне на оферти — Отказ на достъп — Замяна на обжалвания акт в хода на съдебното производство — Липса на изменение на исканията за отмяна — Липса на основание за произнасяне“)

12

2014/C 329/15

Дело T-84/12: Определение на Общия съд от 4 юли 2014 г. — Uspaskich/Парламент (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Привилегии и имунитети — Член на Европейския парламент — Решение за снемане на имунитета — Преразглеждане — Решение да не се защитава имунитета — Недопустимост — Явна недопустимост)

12

2014/C 329/16

Дело T-416/13: Определение на Общия съд от 5 юни 2014 г. — Stanleybet Malta и Stanley International Betting/Комисия („Жалба за отмяна — Конкуренция — Експлоатиране на апарати за видео лотария — Предоставяне на изключителен лиценз от Гърция — Решение за отхвърляне на жалба — Неподлежащ на обжалване акт — Недопустимост“)

13

2014/C 329/17

Дело T-172/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Stahlwerk Bous/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията да открие официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris)

14

2014/C 329/18

Дело T-173/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 10 юни 2014 г. — WeserWind/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията да открие официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris)

14

2014/C 329/19

Дело T-174/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Dieckerhoff Guss/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията да открие официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris)

15

2014/C 329/20

Дело T-176/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Georgsmarienhütte/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията да открие официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris)

15

2014/C 329/21

Дело T-178/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията да открие официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris)

16

2014/C 329/22

Дело T-179/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Schmiedewerke Gröditz/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията да открие официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris)

16

2014/C 329/23

Дело T-183/14 R: Определение на председателя на Общия съд от 10 юни 2014 г. — Schmiedag/Комисия (Обезпечително производство — Държавна помощ — Национална подкрепа на производството на електроенергия от възобновяеми източници — Решение на Комисията да открие официална процедура по разследване в областта на държавните помощи — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris)

17

2014/C 329/24

Дело T-388/14: Жалба, подадена на 2 юни 2014 г. — salesforce.com/СХВП (MARKETINGCLOUD)

17

2014/C 329/25

Дело T-389/14: Жалба, подадена на 2 юни 2014 г. — salesforce.com/СХВП (MARKETINGCLOUD)

18

2014/C 329/26

Дело T-459/14: Жалба, подадена на 18 юни 2014 г. — Messi Cuccittini/СХВП — Pires Freitas Campos (LEO)

18

2014/C 329/27

Дело T-493/14: Жалба, подадена на 30 юни 2014 г. — Mayer/ЕОБХ

19

2014/C 329/28

Дело T-498/14: Жалба, подадена на 2 юли 2014 г. — Deutsche Umwelthilfe/Комисия

20

2014/C 329/29

Дело T-523/14: Жалба, подадена на 14 юли 2014 г. — Squeeze Life/СХВП — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE)

21

2014/C 329/30

Дело T-537/14: Жалба, подадена на 11 юли 2014 г. — Laboratoire Nuxe/СХВП — NYX, Los Angeles (NYX)

22

2014/C 329/31

Дело T-538/14: Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. — Peri/СХВП (Multiprop)

22

2014/C 329/32

Дело T-540/14: Жалба, подадена на 16 юли 2014 г. — Klass/СХВП — F. Smit (PLAYSEAT) (PLAYSEATS)

23

2014/C 329/33

Дело T-550/14: Жалба, подадена на 23 юли 2014 г. — Volkswagen/СХВП (COMPETITION)

24

2014/C 329/34

Дело T-292/10: Определение на Общия съд от 16 юли 2014 г. — Monty Program/Комисия

24

2014/C 329/35

Дело T-648/11: Определение на Общия съд от 17 юли 2014 г. — Smart Technologies/СХВП (SMART NOTEBOOK)

24

2014/C 329/36

Дело T-178/12: Определение на Общия съд от 7 юли 2014 г. — Khwanda/Съвет

25

2014/C 329/37

Дело T-344/12: Определение на Общия съд от 15 юли 2014 г. — Virgin Atlantic Airways/Комисия

25

2014/C 329/38

Дело T-569/12: Определение на Общия съд от 16 юли 2014 г. — Marouf/Съвет

25

2014/C 329/39

Дело T-139/13: Определение на Общия съд от 11 юли 2014 г. — Eltek/СХВП — Eltec Elektronik (ELTEK)

25

2014/C 329/40

Дело T-319/13: Определение на Общия съд от 8 юли 2014 г. — Elmaghraby и El Gazaerly/Съвет

25

2014/C 329/41

Дело T-502/13: Определение на Общия съд от 16 юли 2014 г. — ASPA/СХВП — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)

26

2014/C 329/42

Дело T-577/13: Определение на Общия съд от 16 юли 2014 г. — Zehnder/СХВП — UAB „Amalva“ (komfovent)

26

2014/C 329/43

Дело T-588/13: Определение на Общия съд от 8 юли 2014 г. — Deutsche Rockwool Mineralwoll/СХВП — A. Weber (JETROC)

26


BG

 

Top