Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:311:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 311, 12 септември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 311

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
12 септември 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

498-а пленарна сесия на ЕИСК, 29 и 30 април 2014 г.

2014/C 311/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Междупоколенчески и междукултурни мерки за насърчаване на социалната интеграция на млади граждани на ЕС, които започват работа в друга държава членка“ (становище по собствена инициатива)

1

2014/C 311/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Пригодност за заетост на младите хора — постигане на съответствие между обучението и нуждите на индустрията в период на бюджетни ограничения“

7

2014/C 311/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Да върнем промишлените дейности в ЕС като част от процеса на реиндустриализация“

15

2014/C 311/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Индустриалните промени в европейския фармацевтичен сектор“

25

2014/C 311/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Борба с принудителния труд в Европа и в света: ролята на ЕС в това отношение — Принос на ЕИСК към конференцията на МОТ през 2014 г.“ (становище по собствена инициатива)

31

2014/C 311/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Защита на потребителите и подходящи мерки за справяне със свръхзадлъжняването с цел предотвратяване на социалното изключване“ (проучвателно становище)

38


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

498-а пленарна сесия на ЕИСК, 29 и 30 април 2014 г.

2014/C 311/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — За възраждане на европейската промишленост“COM(2014) 14 final

47

2014/C 311/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 по отношение на намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства“COM(2014) 28 final — 2014/0012 (COD)

55

2014/C 311/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Предприемане на действия за преодоляване на последиците от лишаването от избирателни права на граждани на Съюза, упражняващи правото си на свободно движение“COM(2014) 33 final

59

2014/C 311/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети държави“COM(2013) 812 final — 2013/0398 (COD)

63

2014/C 311/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 по отношение на задължението за разтоварване на сушата“COM(2013) 889 final — 2013/0436 (COD)

68

2014/C 311/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели“COM(2013) 892 final — 2013/0433 (COD)„Предложение за Директива на Съвета за пускането на пазара на храни от клонирани животни“COM(2013) 893 final — 2013/0434 (APP)„Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни“COM(2013) 894 final — 2013/0435 (COD)

73

2014/C 311/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията — Изграждане на основната транспортна мрежа: коридори на основната мрежа и механизъм за свързване на Европа“COM(2013) 940 final

82


BG

 

Top