Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:280:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 280, 22 август 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 280

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
22 август 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 280/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2014/C 280/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения (2)

30


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2014/C 280/03

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за ЕО (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

44


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 280/04

Държавна помощ SA.25338 (2008/E) — Нидерландия — Освобождаване от корпоративен данък на нидерландските публични предприятия — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1)

68


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

 

(2)   Текст от значение за ЕИП с изключение на продуктите съгласно Приложение I към Договора за ЕО

BG

 

Top