Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:260:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 260, 9 август 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 260

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
9 август 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 260/01

Съобщение на Комисията относно финализирането на процеса на ограничаване на четирите фталата (DEHP, DBP, BBP и DIBP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (1)

1

2014/C 260/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7266 — D'Ieteren/Continental/JV) (1)

5

2014/C 260/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7202 — Lenovo/Motorola Mobility) (1)

5

2014/C 260/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7320 — PAI Partners/DVD Participations) (1)

6

2014/C 260/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7321 — CVC Capital Partners/Vedici Groupe) (1)

6

2014/C 260/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7295 — Parkwind/Aspiravi Offshore/Summit Renewable Energy Northwind/Northwind) (1)

7

2014/C 260/07

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7137 — EDF/Dalkia en France) (1)

7

2014/C 260/08

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7290 — Apple/Beats) (1)

8


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 260/09

Обменен курс на еврото

9

2014/C 260/10

Обобщение на решения на Комисията относно разрешителни за пускане на пазара за употреба и/или разрешителни за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Съвета)

10


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 260/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7291 — Versalis/Novamont) — Дело — кандидат за опростена процедура (1)

11

2014/C 260/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7338 — OJI/INCJ/Rank Group Pulp, Paper & Packaging Business) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

12

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 260/13

Публикация на заявление в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

13

2014/C 260/14

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

17

2014/C 260/15

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

24

2014/C 260/16

Приключване на процедурата по жалба CHAP (2010) 723

33


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top