EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:245:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 245, 28 юли 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 245

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
28 юли 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 245/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 245/02

Дело C-11/14 P: Жалба, подадена на 13 юни 2014 г. от Associazione sportiva Taranto calcio Srl срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 19 ноември 2013 г. по дело T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl/Италианска република

2

2014/C 245/03

Дело C-95/14: Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 27 февруари 2014 г. — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Дело C-195/14: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 18 април 2014 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Дело C-199/14: Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 22 април 2014 г. — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Дело C-204/14: Преюдициално запитване от Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 23 април 2014 г. — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Дело C-230/14: Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 12 май 2014 г. — Weltimmo s.r.o/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Дело C-233/14: Иск, предявен на 12 май 2014 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия

6

2014/C 245/09

Дело C-264/14: Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 2 юни 2014 г. — Skatteverket/David Hedqvist

7

 

Общ съд

2014/C 245/10

Дело T-286/09: Решение на Общия съд от 12 юни 2014 г. — Intel/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Пазар на микропроцесори — Решение, с което се установява нарушение на член 82 ЕО и на член 54 от Споразумението за ЕИП — Отстъпки за лоялност — „Голи“ ограничения — Квалифициране на дадена практика като злоупотреба — Анализ на също толкова ефективния конкурент — Международна компетентност на Комисията — Задължение на Комисията за разследване — Граници — Право на защита — Принцип на добра администрация — Обща стратегия — Глоби — Едно и също продължавано нарушение — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г)

8

2014/C 245/11

Дело T-488/11: Решение на Общия съд от 12 юни 2014 г. — Sarc/Комисия (Държавни помощи — Лицензионен договор за софтуер — Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ — Жалба за отмяна — Липса на съществено засягане на конкурентното положение — Недопустимост — Процесуални права на заинтересованите страни — Допустимост — Липса на започване на официална процедура по разследване — Липса на сериозни затруднения — Предимство)

9

2014/C 245/12

Дело T-293/12: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Syria International Islamic Bank/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Сирия — Замразяване на средства — Явна грешка в преценката — Тежест на доказване — Искане за обезщетение)

9

2014/C 245/13

Дело T-352/12: Решение на Общия съд от 13 юни 2014 г. — Grupo Flexi de León/СХВП (FLEXI) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „FLEXI“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2014/C 245/14

Дело T-401/12: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Klingel/СХВП — Develey (JUNGBORN) (Марка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност — Словна марка „JUNGBORN“ — По-ранна национална словна марка „BORN“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

11

2014/C 245/15

Дело T-486/12: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — Pentafarma (METABOL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „METABOL“ — По-ранна национална словна марка „METABOL-MG“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

11

2014/C 245/16

Дело T-4/13: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Communicaid Group/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на услуги във връзка с езиковото обучение на персонала на институциите, органите и агенциите на Съюза, установени в Брюксел — Отхвърляне на офертите на оферент — Принцип на прозрачност — Недопускане на дискриминация — Равно третиране — Член 94 от финансовия регламент — Критерии за подбор — Задължение за мотивиране — Критерии за възлагане — Явна грешка в преценката)

12

2014/C 245/17

Дело T-62/13: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — Glaxo Group (METABIOMAX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „METABIOMAX“ — По-ранна словна марка на Общността „BIOMAX“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

13

2014/C 245/18

Дело T-85/13: Решение на Общия съд от 13 юни 2014 г. — K-Swiss/СХВП — Künzli SwissSchuh (успоредни ивици на обувка) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността, изобразяваща успоредни ивици на обувка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

13

2014/C 245/19

Дело T-281/13: Решение на Общия съд от 11 юни 2014 г. — Golam/СХВП — meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „METABIOMAX“ — По-ранна национална словна марка „metabiarex“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

14

2014/C 245/20

Дело T-204/14: Жалба, подадена на 28 март 2014 г. — Victor International/СХВП — Ovejero Jiménez и Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Дело T-210/14: Жалба, подадена на 1 април 2014 г. — Mederer/СХВП — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Дело T-211/14: Жалба, подадена на 3 април 2014 г. — Klement/СХВП — Bullerjan (Форма на фурна)

16

2014/C 245/23

Дело T-212/14: Жалба, подадена на 31 март 2014 г. — PSL/СХВП — Consortium Ménager Parisien (Изображение на часовник)

17

2014/C 245/24

Дело T-227/14: Жалба, подадена на 11 април 2014 г. — CBM Creative Brands Marken/СХВП — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Дело T-228/14: Жалба, подадена на 14 април 2014 г. — CBM Creative Brands Marken/СХВП — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Дело T-266/14: Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Argus Security Projects/Комисия

19

2014/C 245/27

Дело T-284/14: Жалба, подадена на 5 май 2014 г. — Dyckerhoff Polska/Комисия

20

2014/C 245/28

Дело T-292/14: Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Кипър/СХВП (XAΛΛOYMI)

21

2014/C 245/29

Дело T-293/14: Жалба, подадена на 28 април 2014 г. — Кипър/СХВП (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Дело T-316/14: Жалба, подадена на 1 май 2014 г. — PKK/Съвет

22

2014/C 245/31

Дело T-326/14: Жалба, подадена на 8 май 2014 г. — Novomatic/СХВП — Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Дело T-337/14: Жалба, подадена на 8 май 2014 г. — „Резон“ ООД/СХВП — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Дело T-352/14: Жалба, подадена на 21 май 2014 г. — The Smiley Company/СХВП — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Дело T-375/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Al Naggar/Съвет

25

2014/C 245/35

Дело T-376/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Yassin/Съвет

26

2014/C 245/36

Дело T-377/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Ezz/Съвет

27

2014/C 245/37

Дело T-378/14: Жалба, подадена на 30 май 2014 г. — Salama/Съвет

27

2014/C 245/38

Дело T-392/14: Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Gutser/Комисия

28

2014/C 245/39

Дело T-393/14: Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Ingeperfil/Комисия

29

2014/C 245/40

Дело T-394/14: Жалба, подадена на 4 юни 2014 г. — Turon & Ros/Комисия

29

2014/C 245/41

Дело T-397/17: Жалба, подадена на 6 юни 2014 г. — Sociedad Española Inmuebles y Locales/Комисия

30

2014/C 245/42

Дело T-409/14: Жалба, подадена на 2 юни 2014 г. — Marcuccio/Съд

30

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 245/43

Дело F-50/14: Жалба, подадена на 3 юни 2014 г. — ZZ/Комисия

32


BG

 

Top