Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:185:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 185, 17 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 185

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
17 юни 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 185/1

Обменен курс на еврото

1

2014/C 185/2

Решение на Комисията от 10 юни 2014 година за уведомяване на третите държави, които Комисията счита за потенциално определими като несътрудничещи трети държави, съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

2

2014/C 185/3

Решение на Комисията от 10 юни 2014 година за уведомяване на трета държава, която Комисията счита за потенциално определима като несътрудничеща трета държава, съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

17

2014/C 185/4

Нова национална страна на разменни евромонети

32

2014/C 185/5

Изявление на Европейската комисия във връзка с член 7, параграф 3 от Споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие съгласно Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

33

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2014/C 185/6

Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга ( 1 )

34

2014/C 185/7

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация на „LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ“(Публикация по силата на член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)

35


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейски парламент

2014/C 185/8

Покана за представяне на предложения IX-2015/01 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически партии на европейско равнище“

36

2014/C 185/9

Покана за представяне на предложения IX-2015/02 — „Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско равнище“

41

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 185/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7209 — Faurecia/Magneti Marelli/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

45

2014/C 185/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7294 — Carlyle/Haier Group/Haier Biomedical and Laboratory Product) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

46


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top