EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 177, 11 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 177

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
11 юни 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

495-а пленарна сесия на ЕИСК, 21 и 22 януари 2014 г.

2014/C 177/1

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съвместното потребление — модел за устойчиво развитие за XXI век“ (становище по собствена инициатива)

1

2014/C 177/2

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегия за борбата срещу сивата икономика и недекларирания труд“ (становище по собствена инициатива)

9

2014/C 177/3

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Достъпността като право на човека за хората с увреждания“ (становище по собствена инициатива)

15

2014/C 177/4

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Достъпност на услугите от общ икономически интерес: определение, измерване, предизвикателства, европейски инициативи“ (становище по собствена инициатива)

24

2014/C 177/5

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)“ (проучвателно становище)

32

2014/C 177/6

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Съвета относно насоките за политиките за заетостта на държавите членки“COM(2013) 803 final — 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към еднообразни преводи и директни дебити в ЕС“COM(2013) 937 final — 2013/0449 (COD)

41


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

495-а пленарна сесия на ЕИСК, 21 и 22 януари 2014 г.

2014/C 177/8

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори“COM(2013) 641 final — 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол“COM(2013) 751 final — 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества“COM(2013) 619 final — 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final — 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно пакета NAIADES II, състоящ се от следните три документа: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища COM(2013) 621 final — 2013/0303 (COD) Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища и за отменяне на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета COM(2013) 622 final — 2013/0302 (COD) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към качествен транспорт по вътрешните водни пътища NAIADES II COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Нови мерки на единния далекосъобщителен пазар в ЕС“, в което се разглеждат следните два документа: „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012“COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD)„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно единния пазар в областта на далекосъобщенията“COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейското висше образование в световен план“COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Консултативно съобщение относно устойчивото използване на фосфора“COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове“COM(2013) 620 final — 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация“COM(2013) 722 final — 2013/0344 (COD)

88


BG

 

Top