Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:151:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 151, 19 май 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 151

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
19 май 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 151/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 142, 12.5.2014 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 151/02

Дело C-314/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 март 2014 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Информационно общество — Директива 2001/29/ЕО — Уебсайт за предоставяне на публично разположение на кинематографични произведения без съгласието на притежателите на право, сродно на авторското право — Член 8, параграф 3 — Понятие за посредници, чиито услуги се използват от трети лица за нарушаване на авторско право или на сродно на него право — Доставчик на достъп до интернет — Съдебна забрана до доставчик на достъп до интернет, с която му се забранява да предоставя достъп на своите клиенти до даден уебсайт — Претегляне на основните права)

2

2014/C 151/03

Дело C-530/12 P: Решение на Съда (първи състав) от 27 март 2014 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)/National Lottery Commission (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 52, параграф 2, буква в) — Искане за обявяване на недействителност, основано на по-ранно авторско право, придобито съгласно националното право — Прилагане на националното право от СХВП — Роля на съдилищата на Съюза)

3

2014/C 151/04

Дело C-565/12: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 март 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal d'instance d'Orléans — Франция) — LCL Le Crédit Lyonnais, SA/Fesih Kalhan (Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Директива 2008/48/ЕО — Членове 8 и 23 — Задължение на кредитора да извърши преддоговорна проверка на кредитоспособността на кредитополучателя — Национална разпоредба, която изисква да се направи справка в бази данни — Изгубване на договорната лихва при нарушаване на подобно задължение — Ефективен, пропорционален и възпиращ характер на санкцията)

4

2014/C 151/05

Дело C-612/12 P: Решение на Съда (пети състав) от 27 март 2014 г. — Ballast Nedam NV/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Нидерландски пазар на битум за пътни настилки — Определяне на брутната цена на битума за пътни настилки — Определяне на отстъпка за пътностроителните предприятия — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 27 — Право на защита — Намаляване на глобата)

4

2014/C 151/06

Дело C-17/13: Решение на Съда (трети състав) от 27 март 2014 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia (Морски транспорт — Регламент (ЕИО) № 3577/92 — Понятие „морски каботаж“ — Круизни услуги — Круиз през Венецианската лагуна, териториалното море на Италия и река По — Заминаване и пристигане в едно и също пристанище)

5

2014/C 151/07

Дело C-151/13: Решение на Съда (шести състав) от 27 март 2014 г. (преюдициално запитване от Cour administrative d'appel de Versailles — Франция) — Le Rayon d'Or SARL/Ministre de l'Économie et des Finances (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — ДДС — Приложно поле — Определяне на данъчната основа — Понятие „субсидия, пряко свързана с цената“ — Изплащане на обща сума от националната здравноосигурителна каса на заведенията за настаняване на зависими възрастни хора)

6

2014/C 151/08

Дело C-265/13: Решение на Съда (втори състав) от 27 март 2014 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Испания) — Emiliano Torralbo Marcos/Korota SA, Fondo de Garantía Salarial (Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективни правни средства за защита — Съдебни такси при подаване на въззивна жалба в областта на трудовото и социалното право — Прилагане на правото на Съюза — Липса — Приложно поле на правото на Съюза — Липса на компетентност на Съда)

7

2014/C 151/09

Дело C-300/13: Решение на Съда (седми състав) от 27 март 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Испания) — Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU (Преюдициално запитване — Директива 85/337/ЕИО — Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда — Строителство на надземни електропроводи за транспортиране на електроенергия — Разширяване на електрическа подстанция — Липса на изискване да се оцени въздействието на проекта върху околната среда)

7

2014/C 151/10

Дело C-322/13: Решение на Съда (втори състав) от 27 март 2014 г. (преюдициално запитване от Landesgericht Bozen — Италия) — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná (Гражданство на Съюза — Принцип на недопускане на дискриминация — Езиков режим, приложим в гражданските производства)

8

2014/C 151/11

Дело C-64/14 P: Жалба, подадена на 7 февруари 2014 г. от Sven A. von Storch и др. срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 10 декември 2013 г. по дело T-492/12, Sven A. von Storch и др./Европейска централна банка

9

2014/C 151/12

Дело C-76/14: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Brașov (Румъния), постъпило на 12 февруари 2014 г. — Mihai Manea/Instituția Prefectului — județul Brașov — Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

10

2014/C 151/13

Дело C-80/14: Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединено кралство), постъпило на 14 февруари 2014 г. — Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson/WW Realisation 1 Ltd (в ликвидация), Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

10

2014/C 151/14

Дело C-85/14: Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 18 февруари 2014 г. — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM), други участници в производството: UPC Nederland BV и др.

11

2014/C 151/15

Дело C-90/14: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia de Miranda de Ebro (Испания), постъпило на 24 февруари 2014 г. — Banco Grupo Cajatres S.A./María Mercedes Manjón Pinilla и наследници на г-н M.A. Viana Gordejuela

12

2014/C 151/16

Дело C-93/14: Преюдициално запитване от Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra (Испания), постъпило на 26 февруари 2014 г. — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

13

2014/C 151/17

Дело C-117/14: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Испания), постъпило на 11 март 2014 г. — Grima Janet Nisttauz Poclava/Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)

14

2014/C 151/18

Дело C-123/14: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 14 март 2014 година — „Италес“ ООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

14

2014/C 151/19

Дело C-129/14: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Nürnberg (Германия), постъпило на 20 март 2014 г. — Наказателно производство срещу Zoran Spasic

15

 

Общ съд

2014/C 151/20

Дела T-56/09 и Т-73/09: Решение на Общия съд от 27 март 2014 г. — Saint-Gobain Glass France и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Европейския пазар на автомобилно стъкло — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Споразумения за разпределяне на пазари и обмен на чувствителна търговска информация — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Възражение за незаконосъобразност — Глоби — Прилагане с обратна сила на Насоките относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Стойност на продажбите — Повторност на нарушението — Допълнителна сума — Търсене на отговорност за неправомерното поведение — Горна граница на глобата — Консолидиран оборот на групата)

16

2014/C 151/21

Дело T-117/10: Решение на Общия съд от 28 март 2014 г. — Италия/Комисия (ЕФФР — Намаляване на финансова помощ — Регионална оперативна програма за регион Пулия (Италия) Цел № 1 (2000 г. — 2006 г.) — Сериозни недостатъци в системите за управление и контрол, които могат да доведат до системни нередности — Член 39, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1260/1999 — Принцип на партньорство — Пропорционалност — Член 39, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1260/1999 — Членове 4, 8, 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 438/2001 — Задължение за мотивиране — Липса на компетентност)

17

2014/C 151/22

Дело T-47/12: Решение на Общия съд от 27 март 2014 г. — Intesa Sanpaolo/СХВП — equinet Bank (EQUITER) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „EQUITER“ — По-ранна словна марка на Общността „EQUINET“ — Относително основание за отказ — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране)

17

2014/C 151/23

Дело T-133/12: Решение на Общия съд от 2 април 2014 г. — Ben Ali/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис — Замразяване на средства — Правно основание — Право на собственост — Член 17, параграф 1 от Хартата на основните права — Изменение във времето на действието на отмяна — Извъндоговорна отговорност — Липса на претърпени имуществени вреди)

18

2014/C 151/24

Дело T-554/12: Решение на Общия съд от 27 март 2014 г. — Oracle America/СХВП — Aava Mobile (AAVA MOBILE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „AAVA MOBILE“ — По-ранна словна марка на Общността „JAVA“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на възможност за свързване — Връзка между знаците — Репутация — Липса на сходство на знаците — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009)

19

2014/C 151/25

Дело T-347/13: Определение на Общия съд от 25 март 2014 г. — Hawe Hydraulik/СХВП — HaWi Energietechnik (HAWI) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

19

2014/C 151/26

Дело T-690/13: Иск, предявен на 31 декември 2013 г. — Invivo/OLAF

20

2014/C 151/27

Дело T-91/14: Жалба, подадена на 10 февруари 2014 г. — Schniga/CPVO — Brookfield New Zealand („Gala Schnitzer“)

20

2014/C 151/28

Дело T-92/14: Жалба, подадена на 10 февруари 2014 г. — Schniga/CPVO — Elaris („Gala Schnitzer“)

21

2014/C 151/29

Дело T-104/14 P: Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. от Европейска комисия срещу решението, постановено на 11 декември 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-130/11, Verile и Gjergji/Комисия

22

2014/C 151/30

Дело T-117/14: Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — Cargill/Съвет

23

2014/C 151/31

Дело T-118/14: Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — LDC Argentina/Съвет

23

2014/C 151/32

Дело T-119/14: Жалба, подадена на 18 февруари 2014 г. — Carbio/Съвет

24

2014/C 151/33

Дело T-128/14: Жалба, подадена на 21 февруари 2014 г. — Daimler/Комисия

25

2014/C 151/34

Дело T-139/14: Жалба, подадена на 19 февруари 2014 г. — PT Wilmar Bioenergi Indonesia и PT Wilmar Nabati Indonesia/Съвет

26

2014/C 151/35

Дело T-169/14: Жалба, подадена на 17 март 2014 г. — Ferring/СХВП — Kora Corporation („Koragel“)

28

2014/C 151/36

Дело T-171/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Léon Van Parys/Комисия

28

2014/C 151/37

Дело T-181/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Nürburgring/СХВП — Biedermann (Nordschleife)

29

2014/C 151/38

Дело T-187/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Sonova Holding/СХВП („Flex“)

30

2014/C 151/39

Дело T-188/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Grundig Multimedia/СХВП („GentleCare“)

30

2014/C 151/40

Дело T-191/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Lubrizol France/Съвет

31

2014/C 151/41

Дело T-193/14: Жалба, подадена на 21 март 2014 г. — Cristiano di Thiene/СХВП — Nautica Apparel („AERONAUTICA“)

32

2014/C 151/42

Дело T-194/14: Жалба, подадена на 20 март 2014 г. — Bristol Global/СХВП — Bridgestone („AEROSTONE“)

33

2014/C 151/43

Дело T-196/14: Жалба, подадена на 24 март 2014 г. — Swedish Match North Europe/СХВП — Skruf Snus („пакети за емфие“)

33

2014/C 151/44

Дело T-209/14: Жалба, подадена на 31 март 2014 г. — Bopp/СХВП (изобразяване на зелена осмоъгълна рамка)

34

2014/C 151/45

Дело T-542/13: Определение на Общия съд от 25 март 2014 г. — Нидерландия/Комисия

35


BG

 

Top