Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 129, 28 април 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 129

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
28 април 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 129/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 112, 14.4.2014 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 129/02

Съединени дела C-337/12 — C-340/12 P: Решение на Съда (седми състав) от 6 март 2014 г. — Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Регистрация на знаци, представляващи повърхност с черни точки — Обявяване на недействителност — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква д), точка ii) — Изопачаване на доказателства)

2

2014/C 129/03

Дело C-409/12: Решение на Съда (трети състав) от 6 март 2014 г. (преюдициално запитване, отправено от Oberster Patent- und Markensenat — Австрия) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH (Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 12, параграф 2, буква a) — Отмяна — Марка, която вследствие на действията или бездействието на притежателя се е превърнала в обичайно търговско наименование на стока или услуга, за която е регистрирана — Възприемане на словния знак „KORNSPITZ“ от продавачите, от една страна, и от крайните потребители, от друга страна — Загуба на отличителен характер единствено от гледна точка на крайните потребители)

3

2014/C 129/04

Дело C-458/12: Решение на Съда (девети състав) от 6 март 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Trento — Италия) — Lorenzo Amatori и др./Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl (Преюдициално запитване — Социална политика — Прехвърляне на предприятие — Запазване на правата на работниците и служителите — Директива 2001/23/ЕО — Прехвърляне на трудовите правоотношения в случай на договорно прехвърляне на част от стопанска дейност, която не може да бъде идентифицирана като съществувало преди прехвърлянето самостоятелно стопанско образувание)

4

2014/C 129/05

Дело C-595/12: Решение на Съда (първи състав) от 6 март 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — Loredana Napoli/Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2006/54/ЕО — Равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите — Курс за получаване на статута на длъжностно лице — Изключване поради продължително отсъствие — Отсъствие поради отпуск по майчинство)

5

2014/C 129/06

Съединени дела C-606/12 и C-607/12: Решение на Съда (седми състав) от 6 март 2014 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale Genova — Италия) — Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 17, параграф 2, буква е) — Условие за връщане на стоката в държавата членка, от която първоначално е изпратена или превозена)

5

2014/C 129/07

Дело C-206/13: Решение на Съда (десети състав) от 6 март 2014 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Италия) — Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Преюдициално запитване — Харта на основните права на Европейския съюз — Общи принципи на правото на Съюза — Прилагане на правото на Съюза — Приложно поле на правото на Съюза — Достатъчна връзка — Отсъствие — Липса на компетентност на Съда)

6

2014/C 129/08

Дело C-650/13: Преюдициално запитване от Tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (Франция), постъпило на 9 декември 2013 г. — Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Дело C-661/13: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 13 декември 2013 г. — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Дело C-6/14: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 9 януари 2014 г. — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Дело C-10/14: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 13 януари 2014 г. — J.B.G.T. Miljoen, друга страна в производството: Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Дело C-14/14: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 15 януари 2014 г. — X/Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Дело C-17/14: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 16 януари 2014 г. — Société Générale SA/Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Дело C-20/14: Преюдициално запитване от Bundespatentgerichts (Германия), постъпило на 17 януари 2014 г. — BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Дело C-62/14: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverfassungsgericht (Германия) на 10 февруари 2014 г. — Peter Gauweiler и др.

11

2014/C 129/16

Дело C-65/14: Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Nivelles (Белгия), постъпило на 10 януари 2014 г. — Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Дело C-84/14 P: Жалба, подадена на 18 февруари 2014 г. от Forgital Italy SpA срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 4 декември 2013 г. по дело T-438/10, Forgital Italy SpA/Съвет на Европейския съюз

14

2014/C 129/18

Дело C-100/14 P: Жалба, подадена на 28 февруари 2014 г. от European Medical Association Asbl (EMA) срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 11 декември 2013 г. по дело T-116/11, European Medical Association/Европейска комисия

14

2014/C 129/19

Дело C-113/14: Жалба, подадена на 10 март 2014 г. — Федерална република Германия/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

15

 

Общ съд

2014/C 129/20

Дело T-592/10: Решение на Общия съд от 12 март 2014 г. — El Corte Inglés/СХВП — Technisynthese (BTS) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „BTS“ — По-ранни национални фигуративни марки и фигуративни марки на Общността „TBS“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009)

17

2014/C 129/21

Съединени дела T-102/11 и Т-369/12–Т-371/12: Решение на Общия съд от 12 март 2014 г. — American Express Marketing & Development/СХВП (IP ZONE) (Марка на Общността — Заявки за словни марки на Общността „IP ZONE“, „EUROPE IP ZONE“, „IP ZONE EUROPE“ и „EUROPEAN IP ZONE“ — Относително основани за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

17

2014/C 129/22

Дело T-202/12: Решение на Общия съд от 12 март 2014 г. — Al Assad/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Включване на физическо лице в списъците на засегнатите лица — Лични връзки с представители на режима — Право на защита — Справедлив процес — Задължение за мотивиране — Тежест на доказване — Право на ефективна съдебна защита — Пропорционалност — Право на собственост — Право на личен живот)

18

2014/C 129/23

Дело T-315/12: Решение на Общия съд от 12 март 2014 г. — Tubes Radiatori/СХВП — Antrax It (Радиатор) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ радиатор за отопление — По-ранен промишлен дизайн — Основание за обявяване на недействителност — Липса на оригиналност — Липса на различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002) — Изчерпване на възможностите за нови разрешения — Задължение за мотивиране)

19

2014/C 129/24

Дело T-348/12: Решение на Общия съд от 12 март 2014 г. — Globosat Programadora/СХВП — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „SPORT TV INTERNACIONAL“ — По-ранна национална фигуративна марка „SPORTV“ — Относително основание за отказ — Доказване на използването на по-ранната марка — Член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 и правило 22 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

19

2014/C 129/25

Дело T-381/12: Решение на Общия съд от 12 март 2014 г. — Borrajo Canelo/СХВП — Tecnoazúcar (PALMA MULATA) (Марка на Общността — Производство по отмяна — Словна марка на Общността „PALMA MULATA“ — Реално използване — Член 15, параграф 1, буква a) и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Форма, различаваща се по елементи, които не променят отличителния характер)

20

2014/C 129/26

Дело T-430/12: Решение на Общия съд от 13 март 2014 г. — Heinrich/СХВП — Комисия (European Network Rapid Manufacturing) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „European Network Rapid Manufacturing“ — Абсолютно основание за отказ — Имитация на емблемата на международна междуправителствена организация — Член 7, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 6 второ от Парижката конвенция)

20

2014/C 129/27

Дело T-373/13 P: Решение на Общия съд от 12 март 2014 г. — Alsteens/Комисия (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Продължаване на срока на договор — Явна недопустимост на жалбата в първоинстанционното производство — Право на изслушване — Самостоятелен характер на допълнителното споразумение за продължаване на срока на договора)

21

2014/C 129/28

Дело T-41/14: Жалба, подадена на 15 януари 2014 г. — Argo Development and Manufacturing/СХВП — Clapbanner (Advertising articles)

22

2014/C 129/29

Дело T-43/14: Жалба, подадена на 13 януари 2014 г. — Heidrick & Struggles International/СХВП (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Дело T-53/14: Жалба, подадена на 20 януари 2014 г. — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Комисия

23

2014/C 129/31

Дело T-56/14: Жалба, подадена на 24 януари 2014 г. — Evyap/СХВП — Megusta Trading („DURU“)

24

2014/C 129/32

Дело T-58/14: Жалба, подадена на 27 януари 2014 г. — Stührk Delikatessen Import/Комисия

25

2014/C 129/33

Дело T-59/14: Жалба, подадена на 23 януари 2014 г. — Blackrock/СХВП („INVESTING FOR A NEW WORLD“)

26

2014/C 129/34

Дело T-61/14: Жалба, подадена на 28 януари 2014 г. — Monster Energy/СХВП — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Дело T-68/14: Жалба, подадена на 29 януари 2014 г. — Post Bank Iran/Съвет

27

2014/C 129/36

Дело T-71/14: Жалба, подадена на 30 януари 2014 г. — SwatchСХВП — Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Дело T-87/14: Жалба, подадена на 7 февруари 2014 г. — Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др./Съвет

30

2014/C 129/38

Дело T-97/14: Жалба, подадена на 13 февруари 2014 г. — Harry’s New York Bar/СХВП — Harrys Pubar („HARRY’S NEW YORK BAR“)

31

2014/C 129/39

Дело T-107/14: Жалба, подадена на 14 февруари 2014 г. — Република Гърция/Комисия

31

2014/C 129/40

Дело T-116/14: Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — Bunge Argentina/Съвет

33

2014/C 129/41

Дело T-123/14: Жалба, подадена на 17 февруари 2014 г. — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/СХВП — Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Дело T-145/14: Жалба, подадена на 3 март 2014 г. — adidas/СХВП — Shoe Branding Europe (Емблема с две паралелни ивици)

35

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 129/43

Дело F-128/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 март 2014 г. — CR/Парламент (Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Искане за връщане на надплатени суми — Умишлено въвеждане на администрацията в заблуждение — Доказване — Неприложимост спрямо администрацията на петгодишния срок за предявяване на искането за връщане на надплатени суми — Възражение за незаконосъобразност — Досъдебна процедура — Правило за съответствие — Възражение за незаконосъобразност, формулирано за първи път в жалбата — Допустимост)

36

2014/C 129/44

Дело F-77/13: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 5 март 2014 г. — DC/Европол (Публична служба — Служители на Европол — Инвалидност — Обезщетение за инвалидност — Изчисляване на лихвите — Искане за обезщетение — Явна недопустимост)

36

2014/C 129/45

Дело F-119/13: Жалба, подадена на 11 декември 2013 г. — ZZ/Комисия

37

2014/C 129/46

Дело F-125/13: Жалба, подадена на 20 декември 2013 г. — ZZ/СХВП

37


 

Поправки

2014/C 129/47

Поправка на известието по дело T-689/13: Жалба, подадена на 20 декември 2013 г. — Bilbaina de Alquitranes и др./Комисия (Официален вестник на Европейския съюз C 85 от 22 март 2014 г.)

39


BG

 

Top