Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:089:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 089, 28 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.089.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 89

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
28 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 089/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7195 — Lotte/Nestle/Lotte Nestle Korea JV) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 089/02

Обменен курс на еврото

2

2014/C 089/03

Съобщение на Комисията — Насоки за прилагането на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз към споразумения за трансфер на технологии

3

2014/C 089/04

Нова национална страна на разменни евромонети

51


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 089/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7161 — DCC Energy/Qstar Försäljning/Qstar/Card Network Solutions) (1)

52

2014/C 089/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7206 — Bain Capital/Anchorage Capital/Ideal Standard) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

54

2014/C 089/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7204 — Rothesay Life/MetLife Assurance) (1)

55

2014/C 089/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7179 — Silver Lake/WME/IMG) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

56

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 089/09

Публикация на заявка съгласно член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

57

2014/C 089/10

Публикация на заявление за регистрация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

62


 

Поправки

2014/C 089/11

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

66

2014/C 089/12

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

67

2014/C 089/13

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

68

2014/C 089/14

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

69

2014/C 089/15

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

70

2014/C 089/16

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

71

2014/C 089/17

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

72

2014/C 089/18

Поправка на Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС Случаи, в които Комисията няма възражения (ОВ С 50, 21.2.2014 г.)

73


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top