Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:078:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 078, 15 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.078.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 78

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
15 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 078/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 71, 8.3.2014 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 078/02

Дело C-372/13: Преюдициално запитване, отправено от Polymeles Protodikeio Athinon (Гърция) на 2 юли 2013 г. — Warner-Lambert Company LLC и Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymis Farmakeftikis Etaireias

2

2014/C 078/03

Дело C-462/13: Преюдициално запитване, отправено от Polymeles Protodikeio Athinon (Гърция) на 6 август 2013 г. — Warner-Lambert Company LLC и Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftikis AE

2

2014/C 078/04

Дело C-640/13: Иск, предявен на 4 декември 2013 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

2

2014/C 078/05

Дело C-655/13: Преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия) на 12 декември 2013 г. — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

3

2014/C 078/06

Дело C-662/13: Преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия) на 13 декември 2013 г. — Surgicare — Unidades de Saúde SA/Fazenda Pública

3

2014/C 078/07

Дело C-687/13: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht München (Германия) на 30 декември 2013 г. — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH/Hauptzollamt Regensburg

3

2014/C 078/08

Дело C-688/13: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Испания) на 27 декември 2013 г. — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L., други страни: Gemma Atarés París и Agencia Estatal de la Administración Tributaria

4

2014/C 078/09

Дело C-690/13: Преюдициално запитване, отправено от Efeteio Thrakis (Гърция) на 27 декември 2013 г. — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) и Pavlos Sidiropoulos

5

2014/C 078/10

Дело C-23/14: Преюдициално запитване, отправено от Sø- og Handelsret (Denmark) на 16 януари 2014 г. — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

5

 

Общ съд

2014/C 078/11

Съединени дела T-23/10 и Т-24/10: Решение на Общия съд от 6 февруари 2014 г. — Arkema France/Комисия (Конкуренция — Картели — Европейски пазари на калаени топлинни стабилизатори и на топлинни стабилизатори ЕСМ/естери — Решение, с което се констатират две нарушения на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Глоби — Продължителност на нарушението — Погасителна давност — Законен интерес от установяване на нарушение — Искане за изменение — Размер на глобите — Продължителност на нарушенията — Правомощия за пълен съдебен контрол)

6

2014/C 078/12

Дело T-27/10: Решение на Общия съд от 6 февруари 2014 г. — AC-Treuhand/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазари на калаени топлинни стабилизатори и на топлинни стабилизатори ЕСМ/естери — Решение, с което се констатират две нарушения на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Консултантско предприятие, което не извършва дейност на съответните пазари — Глоби — Искане за отмяна — Понятие за предприятие — Принцип на законоустановеност на престъплението и наказанието — Продължителност на нарушението — Погасителна давност — Продължителност на административното производство — Разумен срок — Право на защита — Късно уведомяване за процедурата по разследване — Таван от 10 % от оборота — Налагане на санкция за две нарушения с едно и също решение — Понятие за едно-единствено нарушение — Искане за изменение — Размер на глобите — Продължителност на нарушенията — Продължителност на административното производство — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Стойност на продажбите — Символична глоба — Правомощия за пълен съдебен контрол)

6

2014/C 078/13

Дело T-40/10: Решение на Общия съд от 6 февруари 2014 г. — Elf Aquitaine/Комисия (Конкуренция — Картели — Европейски пазари на калаени топлинни стабилизатори и на топлинни стабилизатори ЕСМ/естери — Решение, с което се констатират две нарушения на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Глоби — Искане за отмяна — Право на защита — Късно уведомяване за разследването на Комисията — Продължителност на административното производство — Отговорност на дружество майка за нарушения на правилата за конкуренция, извършени от негови дъщерни дружества — Презумпция за действително упражняване на решаващо влияние — Продължителност на нарушенията — Погасителна давност — Законен интерес от установяване на минало нарушение — Глоби, наложени на дружеството майка в размер, различен от този на наложените на дъщерното дружество — Правомощия за пълен съдебен контрол)

7

2014/C 078/14

Дело T-342/11: Решение на Общия съд от 6 февруари 2014 г. — CEEES и Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Комисия (Конкуренция — Картели — Испански пазар на бензиностанции — Решение за отхвърляне на жалба — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Неизпълнение на ангажименти, превърнати в задължителни с решение на Комисията — Възобновяване на производството — Глоби — Периодични имуществени санкции)

7

2014/C 078/15

Съединени дела T-604/11 и T-292/12: Решение на Общия съд от 4 февруари 2014 г. — Mega Brands/СХВП — Diset (MAGNEXT) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „MAGNEXT“ и словна марка на Общността „MAGNEXT“ — По-ранна национална словна марка „MAGNET 4“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

8

2014/C 078/16

Дело T-127/12: Решение на Общия съд от 4 февруари 2014 г. — Free/СХВП — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „FREEVOLUTION TM“ — По-ранна национална фигуративна марка „free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX“ и по-ранни национални словни марки „FREE“ и „FREE MOBILE“ — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

8

2014/C 078/17

Съединени дела T-174/12 и T-80/13: Решение на Общия съд от 4 февруари 2014 г. — Syrian Lebanese Commercial Bank/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Промяна на исканията — Срок — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране — Право на ефективна съдебна защита — Право на защита)

9

2014/C 078/18

Дело T-339/12: Решение на Общия съд от 4 февруари 2014 г. — Gandia Blasco/СХВП — Sachi Premium-Outdoor Furniture (Фотьойл куб) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ фотьойл куб — По-ранен промишлен дизайн — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

9

2014/C 078/19

Дело T-357/12: Решение на Общия съд от 4 февруари 2014 г. — Sachi Premium-Outdoor Furniture/СХВП — Gandia Blasco (кресла) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ кресло — По-ранен промишлен дизайн — Основание за обявяване на недействителност — Липса на оригиналност — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

10

2014/C 078/20

Дело T-156/10: Определение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — Confederación de Cooperativas Agrarias de España и CEPES/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Испанско законодателство, което предвижда мерки в подкрепа на земеделските кооперации вследствие от поскъпването на горивата — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с общия пазар — Професионални сдружения — Липса на лично засягане — Липсата на връщане на средствата — Отпадане на правния интерес — Недопустимост)

10

2014/C 078/21

Дело T-596/11: Определение на Общия съд от 21 януари 2014 г. — Bricmate/Съвет (Жалба за отмяна — Дъмпинг — Внос на керамични плочки с произход от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Липса на лично засягане — Нормативен акт, който включва мерки за изпълнение — Недопустимост)

11

2014/C 078/22

Дело T-141/12: Определение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — Pro-Duo/СХВП — El Corte Inglés (GO!) (Марка на Общността — Възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

11

2014/C 078/23

Дело T-468/12: Определение на Общия съд от 22 януари 2014 г. — Faktor, B. i W. Gęsina/Комисия (Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Просрочие — Липса на непреодолима сила или случайно събитие — Явна недопустимост)

11

2014/C 078/24

Дело T-168/13: Определение на Общия съд от 21 януари 2014 г. — EPAW/Комисия (Жалба за отмяна — Юридическо лице на частното право — Липса на доказателства за правосубектност — Член 44, параграф 5, буква a) от Процедурния правилник на Общия съд — Явна недопустимост)

12

2014/C 078/25

Дело T-670/13 P: Жалба, подадена на 18 декември 2013 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено на 23 октомври 2013 г. от Съда на публичната служба по дело F-93/12, D’Agostino/Комисия

12

2014/C 078/26

Дело T-681/13: Жалба, подадена на 20 декември 2013 г. — Colomer Italy/СХВП — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)

13

2014/C 078/27

Дело T-715/13: Жалба, подадена на 24 декември 2013 г. — Lidl Stiftung/СХВП — Horno del Espinar (Castello)

13

2014/C 078/28

Дело T-28/14: Жалба, подадена на 14 януари 2014 г. — José Manuel Baena Grupo/СХВП — Neuman и Galdeano del Sel (Изображение на седнала фигура)

14

2014/C 078/29

Дело T-46/14: Жалба, подадена на 20 януари 2014 г. — Sales & Solutions/СХВП — Wattline (WATTLINE)

14

2014/C 078/30

Дело T-48/14: Жалба, подадена на 21 януари 2014 г. — Pfizer/Комисия и EMA

15

2014/C 078/31

Дело T-50/14: Жалба, подадена на 20 януари 2014 г. — Demp/СХВП (TURBO DRILL)

15

2014/C 078/32

Дело T-55/14: Жалба, подадена на 21 януари 2014 г. — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/СХВП (Lembergerland)

16

2014/C 078/33

Дело T-63/14: Жалба, подадена на 29 януари 2014 г. — Iran Insurance/Съвет

16

2014/C 078/34

Дело T-437/10: Определение на Общия съд от 22 януари 2014 г. — Gap granen & producten/Комисия

17

2014/C 078/35

Дело T-658/11: Определение на Общия съд от 27 януари 2014 г. — Комисия/СХВП — Ten ewiv (TEN)

18

2014/C 078/36

Дело T-659/11: Определение на Общия съд от 27 януари 2014 г. — Комисия/СХВП — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

18

2014/C 078/37

Дело T-389/12: Определение на Общия съд от 22 януари 2014 г. — EDF/Комисия

18

2014/C 078/38

Дело T-415/12: Определение на Общия съд от 21 януари 2014 г. — Xeda International и др./Комисия

18

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 078/39

Дело F-102/12: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 януари 2014 г. — Van Asbroeck/Парламент (Публична служба — Класиране в степен — Кандидати, включени в списъка с резерви от конкурс за преминаване в категория преди влизането в сила на реформата на Правилника от 2004 г. — Компенсаторна надбавка — Решение за прекласиране на длъжностните лица, получаващи тази компенсаторна надбавка)

19

2014/C 078/40

Дело F-114/12: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 януари 2014 г. — Jelenkowska-Luca/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условия по член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника — Гражданство на държавата, на чиято територия се намира местоработата — Обичайно местопребиваване)

19


BG

 

Top