Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:071:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 071, 8 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.071.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 71

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
8 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 071/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 61, 1.3.2014 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 071/02

Дело C-567/13: Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Törvényszék (Унгария) на 5 ноември 2013 г. — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Дело C-573/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 12 ноември 2013 г. — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Дело C-586/13: Преюдициално запитване, отправено от Pesti Központi Kerületi Bíróság (Унгария) на 20 ноември 2013 г. — Martin Meat Kft./Simonfay Géza и Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Дело C-589/13: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 19 ноември 2013 г. — F.E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Дело C-594/13: Преюдициално запитване от 21 ноември 2013 г., отправено от Bundesfinanzhof (Германия) — „go fair“ Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Дело C-609/13 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2013 г. от Duravit AG и др. срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-364/10, Duravit AG и др./Европейска комисия

4

2014/C 071/08

Дело C-612/13 P: Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. от ClientEarth срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 септември 2013 г. по дело T-111/11, ClientEarth/Комисия

5

2014/C 071/09

Дело C-615/13 P: Жалба, подадена на 27 ноември 2013 г. от ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 септември 2013 г. по дело T-214/11, ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

6

2014/C 071/10

Дело C-629/13: Преюдициално запитване, отправено от Sąd Okręgowy w Gliwicach (Полша) на 2 декември 2013 г. — Adarco Invest Sp. z o.o. със седалище Петрошан (Румъния), клон в Полша в Тарновске гори

6

2014/C 071/11

Дело C-633/13: Преюдициално запитване, отправено от Sąd Najwyższy (Полша) на 3 декември 2013 г. — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji със седалище Варшава/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Дело C-645/13: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Испания) на 5 декември 2013 г. — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena и други

7

2014/C 071/13

Дело C-657/13: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Düsseldorf (Германия) на 12 декември 2013 г. — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Дело C-659/13: Преюдициално запитване, отправено от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство) на 13 декември 2013 г. — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Дело C-664/13: Преюдициално запитване, отправено от Administratīvā apgabaltiesa (Латвия) на 13 декември 2013 г. — VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

Дело C-671/13: Преюдициално запитване, отправено от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lithuania) на 17 декември 2013 г. — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ и Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Дело C-673/13 P: Жалба, подадена на 17 декември 2013 г. от Европейската комисия срещу Решение на Общия съд (втори състав) от 8 октомври 2013 г. по дело T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland and Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Европейска комисия

10

2014/C 071/18

Дело C-681/13: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 23 декември 2013 г. — Diageo Brands BV/Симирамида-04 ЕООД

11

2014/C 071/19

Дело C-686/13: Преюдициално запитване, отправено от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция) на 27 декември 2013 г. — X AB/Skatteverket

11

2014/C 071/20

Дело C-2/14: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 3 януари 2014 г. — Наказателно производство срещу Thi Bich Ngoc Nguyen и Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Дело C-4/14: Преюдициално запитване, отправено от Korkein oikeus (Финландия) на 6 януари 2014 г. — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Дело C-44/14: Жалба, подадена на 27 януари 2014 г. — Кралство Испания/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

13

 

Общ съд

2014/C 071/23

Дело T-384/09: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — SKW Stahl-Metallurgie Holding и SKW Stahl-Metallurgie/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на калциев карбид и магнезий за стоманената и газовата промишленост в ЕИП с изключение на Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цените и разпределяне на пазара — Право на защита — Отговорност за неправомерното поведение — Задължение за мотивиране — Глоби — Равно третиране — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество по време на административното производство — Пропорционалност — Солидарна отговорност за заплащането на глобата — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г.)

14

2014/C 071/24

Дело T-391/09: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — Evonik Degussa и AlzChem/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на калциев карбид и на магнезий за стоманодобивната и газовата промишленост в ЕИП, с изключение на Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цени и разпределяне на пазара — Отговорност за неправомерното поведение — Глоби — Сътрудничество по време на административното производство — Отегчаващи обстоятелства — Повторност на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Пропорционалност — Продължителност на нарушението — Солидарна отговорност за заплащането на глобата — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г.)

14

2014/C 071/25

Дело T-395/09: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — Gigaset/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на калциев карбид и на магнезий за стоманодобивната и газовата промишленост в ЕИП, с изключение на Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цените и разпределяне на пазара — Търсене на отговорност за неправомерното поведение — Задължение за мотивиране — Глоби — Продължителност на нарушението — Равно третиране — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество по време на административното производство — Солидарна отговорност за заплащането на глобата — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г.)

15

2014/C 071/26

Дело T-528/09: Решение на Общия съд от 29 януари 2014 г. — Hubei Xinyegang Steel/Съвет (Дъмпинг — Внос на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китай — Определяне на опасността от причиняване на вреда — Член 3, параграф 9 и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 (понастоящем член 3, параграф 9 и член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009)

15

2014/C 071/27

Дело T-216/11: Решение на Общия съд от 28 януари 2014 г. — Progust/СХВП — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „IMPERIA“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „IMPERIAL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Отличителен характер на по-ранната марка — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

16

2014/C 071/28

Дело T-495/11: Решение на Общия съд от 30 януари 2014 г. — Streng/СХВП — Gismondi (PARAMETRICA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „PARAMETRICA“ — По-ранна национална словна марка „parameta“ — Относително основание за отказ — Непредставяне на доказателства на езика на производството по възражението — Правило 19, параграфи 2 и 3, и правило 98, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95)

17

2014/C 071/29

Дело T-600/11: Решение на Общия съд от 28 януари 2014 г. — Schuhhaus Dielmann/СХВП — Carrera (Carrera panamericana) (Марка на Общността — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейската общност „Carrera panamericana“ — По-ранна фигуративна марка на Общността „CARRERA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009)

17

2014/C 071/30

Дело T-158/12: Решение на Общия съд от 29 януари 2014 г. — European Dynamics Belgium и др./ЕМА (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на външни услуги в областта на софтуерните приложения — Решение за класиране на офертата на оферент на второ място за целите на договор с подизпълнители — Критерии за възлагане — Добавяне на критерий за възлагане, който не е предвиден в документацията за възлагане на договора — Оценяване на критерий за подбор във фазата на възлагането — Прозрачност)

18

2014/C 071/31

Дело T-221/12: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — Sunrider/СХВП — Nannerl (SUN FRESH) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „SUN FRESH“ — По-ранни словни национални марки, марки на Общността и на Бенелюкс „SUNNY FRESH“, „SUNRIDER SUNNY FRESH“ и „SUNNYFRESH“ — Относително основание за отказ — Доказателство за реално използване на по-ранните марки — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

18

2014/C 071/32

Дело T-513/12: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — NCL/СХВП (NORWEGIAN GETAWAY) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „NORWEGIAN GETAWAY“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

19

2014/C 071/33

Дело T-514/12: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — NCL/СХВП (NORWEGIAN BREAKAWAY) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „NORWEGIAN BREAKAWAY“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

19

2014/C 071/34

Дело T-551/12: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — Coppenrath-Verlag/СХВП — Sembella (Rebella) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „Rebella“ — По-ранна марка на Общността „SEMBELLA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/2009)

19

2014/C 071/35

Дело T-47/13: Решение на Общия съд от 29 януари 2014 г. — Goldsteig Käsereien Bayerwald/СХВП — Vieweg (goldstück) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „goldstück“ — По-ранна словна марка на Общността „GOLDSTEIG“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

20

2014/C 071/36

Дело T-68/13: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — Novartis/СХВП (CARE TO CARE) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „CARE TO CARE“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

20

2014/C 071/37

Дело T-174/13 P: Решение на Общия съд от 23 януари 2014 г. — Комисия/ВО (Обжалване — Публична служба — Договорно наети служители — Социално осигуряване — Възстановяване на разноски за транспорт — Разноски за транспорт по езикови причини — Член 19, параграф 2 от Общите правила за здравното осигуряване на длъжностните лица на Европейските общности — Дял II, глава 12, точка 2.5 от Общите разпоредби за изпълнение относно възстановяването на медицински разноски)

20

2014/C 071/38

Дело T-134/12: Определение на Общия съд от 13 януари 2014 г. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Комисия (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Договори във връзка с финансовата помощ от Съюза за проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност — Възражение за недопустимост — Липса на преформулиране на петитума — Недопустимост)

21

2014/C 071/39

Съединени дела T-116/13 P и T-117/13 P: Определение на Общия съд от 13 януари 2014 г. — Lebedef/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Процедури за оценяване за 2008 г. и 2009 г. — Освобождаване на половин работен ден с оглед на синдикално представителство — Доклади за оценка, обхващащи функциите, изпълнявани в службата, в която е назначено длъжностното лице — Определяне от синдикална организация — Отхвърляне на жалбите в първоинстанционното производство като явно неоснователни — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба)

21

2014/C 071/40

Дело T-303/13: Определение на Общия съд от 14 януари 2014 г. — Miettinen/Съвет (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Становище на правната служба на Съвета — Отказ на достъп — Оповестяване след подаването на жалбата — Отпадане на предмета на спора — Липса на правен интерес — Липса на основание за произнасяне)

22

2014/C 071/41

Дело T-650/13: Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. — Lomnici/Парламент

22

2014/C 071/42

Дело T-677/13: Жалба, подадена на 19 декември 2013 г. — Axa Versicherung/Комисия

22

2014/C 071/43

Дело T-717/13: Жалба, подадена на 27 декември 2013 г. — Chair Entertainment Group/СХВП — Libelle („SHADOW COMPLEX“)

23

2014/C 071/44

Дело T-718/13: Жалба, подадена на 27 декември 2013 г. — The Directv Group/СХВП — Bolloré („DIRECTV“)

24

2014/C 071/45

Дело T-720/13: Жалба, подадена на 30 декември 2013 г. — Gat Microencapsulation/СХВП — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Дело T-8/14: Жалба, подадена на 7 януари 2014 г. — Mogyi/СХВП (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Дело T-9/14: Жалба, подадена на 7 януари 2014 г. — Mogyi/СХВП (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Дело T-13/14: Жалба, подадена на 7 януари 2014 г. — Унгария/Комисия

25

2014/C 071/49

Дело T-14/14: Жалба, подадена на 6 януари 2014 г. — Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др./Съвет

26

2014/C 071/50

Дело T-45/14: Жалба, подадена на 20 януари 2014 г. — HTTS и Bateni/Съвет

27

2014/C 071/51

Дело T-54/14: Жалба, подадена на 23 януари 2014 г. — Goldfish u. a./Комисия

28

2014/C 071/52

Дело T-136/13: Определение на Общия съд от 14 януари 2014 г. — Hanwha SolarOne и др./Парламент и др.

28

2014/C 071/53

Дело T-555/13: Определение на Общия съд от 10 януари 2014 г. — MHCS/СХВП — Compañía Vinícola del Norte de España („ICE IMPERIAL“)

28

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 071/54

Дело F-60/09 RENV: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 октомври 2013 г. — Birkhoff/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна на решението му — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Дете, което поради тежко заболяване или недъгавост не може да се издържа само — Искане да се продължи изплащането на надбавката)

29

2014/C 071/55

Дело F-15/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2013 г. — Andres и др./ЕЦБ (Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Реформа на пенсионната схема — Замразяване на пенсионния план — Прилагане на пенсионната схема — Консултации с Надзорния съвет — Консултации с Комитета по персонала — Консултации с Общия съвет — Консултации с Управителния съвет — Тригодишна оценка на пенсионния план — Нарушаване на условията за наемане на работа — Явна грешка в преценката — Принцип на пропорционалност — Придобити права — Принцип на правната сигурност и на предвидимостта — Задължение за информация)

29

2014/C 071/56

Дело F-92/11: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г. Faita/ЕИСК (Публична служба — Психически тормоз — Молба за съдействие — Мотиви на решение)

30

2014/C 071/57

Дело F-124/11: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 септември 2013 г. — Possanzini/Frontex (Публична служба — Персонал на Frontex — Срочно нает служител — Доклад за кариерното развитие, съдържащ отрицателна оценка от страна на заверяващия служител, която не е съобщена на заинтересованото лице — Неподновяване на срочен договор — Решение, което се основава на становището на заверяващия служител — Право на защита — Нарушение — Спор с финансов характер — Правомощие за пълен съдебен контрол)

30

2014/C 071/58

Съединени дела F-20/12 и F-43/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г. — Wurster/EIGE (Публична служба — Служители на EIGE — Срочно наети служители — Процедура за оценка на ръководните качества на служителите на EIGE, получили ново назначение на длъжност на средно ръководно ниво — Преназначаване на неръководна длъжност — Право на изслушване — Приложно поле на закона — Служебно разглеждане — Заместване на мотивите, извършено служебно от съда)

31

2014/C 071/59

Съединени дела F-23/12 и F-30/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г. — Glantenay и др./Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/204/10 — Подбор по документи — Отстраняване на кандидатите без конкретно разглеждане на дипломите им и професионалния им опит)

31

2014/C 071/60

Дело F-38/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 септември 2013 г. — BP/FRA (Публична служба — Служители на Агенцията на Европейския съюз за основните права — Срочно нает служител — Неподновяване на договор за определен срок за неопределено време — Преназначаване в друга служба до изтичането на договора — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение)

32

2014/C 071/61

Дело F-46/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г. — Höpcke/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AST/111/10 — Невключване в списъка с резерви — Изискване да се състави текст с минимална дължина — Неспазване)

32

2014/C 071/62

Дело F-52/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 7.11.2013 г. Cortivo/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Корекционен коефициент — Държава членка на пребиваване — Понятие — Постоянно местопребиваване — Пребиваване, разпределено във времето между две държави членки — Оправдателни документи — Оправдани правни очаквания)

32

2014/C 071/63

Съединени дела F-72/12 и F-10/13: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 ноември 2013 г. — Roulet/Комисия (Публична служба — Възнаграждение — Член 66 от Правилника — Бивш срочно нает служител със степен AD 12 — Назначаване като длъжностно лице със степен AD 6 — Изплащане на възнаграждението, равно на това на длъжностно лице със степен AD 12 — Явна грешка — Възстановяване на неоснователно платени суми по силата на член 85 от Правилника)

33

2014/C 071/64

Дело F-84/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г. — CN/Съвет (Публична служба — Член 78 от Правилника — Комисия по инвалидност — Медицинско заключение — Медицински данни от психиатричен или психологически характер — Медицинска тайна — Достъп — Жалба за отмяна — Иск за обезщетение)

33

2014/C 071/65

Дело F-113/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2013 г. — Balionyte-Merle/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/204/10 — Невключване в списъка с резерви — Оценка на общите умения на кандидатите — Оценка въз основа на представянето на кандидатите на изпитите в центъра за оценяване — Съответствие между оценката с цифри и коментарите в паспорта на компетенциите)

34

2014/C 071/66

Дело F-122/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 ноември 2013 г. — Arguelles Arias/Съвет (Публична служба — Договорно нает служител — Договор за неопределено време — Прекратяване — Заемана длъжност, изискваща притежаване на разрешение за достъп в областта на сигурността — Отказ на националния орган по сигурността да издаде разрешение — Решение, изменено от органа по обжалването — Изводи на националния орган по сигурността и на органа по обжалването, които не обвързват органа, оправомощен да сключва договори)

34

2014/C 071/67

Дело F-60/09 DEP: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 декември 2013 г. — Birkhoff/Комисия (Публична служба — Производство — Определяне на съдебните разноски — Липса на основание за произнасяне)

34

2014/C 071/68

Дело F-49/12: Определение на Съда на публичната служба от 2 декември 2013 г. — Pachtitis/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание EPSO/AD/77/06 — Достъп до документи — Молба за достъп до отговорите на тестовете за достъп — Анулиране на резултатите от тестовете — Липса на правен интерес — Липса на основание за произнасяне)

35

2014/C 071/69

Дело F-127/12: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 октомври 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване, удължен с десетдневен срок — Жалба, подадена по пощата в следващите десет дни — Липса на идентичност между едната и другата — Просрочие на жалбата)

35

2014/C 071/70

Дело F-133/12: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 декември 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Извъндоговорна отговорност на Съюза — Обезщетение за вреда, настъпила в резултат от изпращането от институцията на адвоката на жалбоподателя на писмо относно съдебните разноски, присъдени в тежест на жалбоподателя — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба — Член 94 от Процедурния правилник)

35

2014/C 071/71

Дело F-145/12: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 октомври 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване, удължен с десетдневен срок — Жалба, подадена по пощата в следващите десет дни — Липса на идентичност между едната и другата — Просрочие на жалбата)

36

2014/C 071/72

Дело F-47/13: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 декември 2013 г. — Debaty/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2012 г. — Решение да не се повишава жалбоподателят — Междуинституционално прехвърляне в хода на процедурата по повишаване, предхождащо това, по време на което евентуално решение за повишаване е могло да влезе в сила — Институция, компетентна да вземе решение за повишаването на прехвърленото длъжностно лице)

36

2014/C 071/73

Дело F-134/12: Определение на Съда на публичната служба от 27 януари 2014 г. — Loescher/Съвет

36

2014/C 071/74

Дело F-136/12: Определение на Съда на публичната служба от 27 януари 2014 г. — Carpenito/Съвет

37

2014/C 071/75

Дело F-49/13: Определение на Съда на публичната служба от 23 октомври 2013 г. — Moragrega Arroyo/Съвет

37


BG

 

Top