EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:069:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 069, 7 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.069.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 69

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
7 март 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 069/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2014/C 069/02

Решения в контекста на мониторинга на прилагането на решенията относно помощта за преструктуриране и ликвидация, предназначена за финансови институции (1)

29

2014/C 069/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (2)

30


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2014/C 069/04

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

36

2014/C 069/05

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

57


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 069/06

Държавна помощ — Обединено кралство — Държавна помощ SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) Договор за инвестиция (предварителен договор за разлика) за новата атомна електроцентрала Hinkley Point C — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1)

60

2014/C 069/07

Държавнa помощ — Испания — Държавна помощ SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) — Предполагаема помощ в полза на три футболни клуба от Валенсия — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1)

99

2014/C 069/08

Държавнa помощ — Испания — Държавна помощ SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) — Real Madrid Club de Futbol — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1)

108

2014/C 069/09

Държавна помощ — Испания — Държавна помощ SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) — Държавна помощ за някои испански професионални спортни клубове — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1)

115

2014/C 069/10

Държавни помощи — Белгия — Държавна помощ SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) — Мерки за частично освобождаване от данък върху заплатите в полза на научноизследователската и развойна дейност — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1)

122


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

 

(2)   текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

BG

 

Top