EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:051:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 051, 22 февруари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.051.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 51

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
22 февруари 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2014/C 051/1

Препоръка на Европейската централна банка от 23 януари 2014 година за изменение на Препоръка ЕЦБ/2011/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ЕЦБ/2014/2)

1


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2014/C 051/2

Становище на европейската Централна Банка от 19 ноември 2013 година относно предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (CON/2013/77)

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2014/C 051/3

Решение на Съвета от 17 февруари 2014 година за назначаване и замяна на членове на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

9

 

Европейска комисия

2014/C 051/4

Обменен курс на еврото

10

2014/C 051/5

Нова национална страна на разменни евромонети

11

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2014/C 051/6

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложенията за решения на Съвета за сключването и подписването на Споразумение между Канада и Европейския съюз относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците (PNR данни)

12

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

 

Европейска комисия

2014/C 051/7

Известие на Министерството на околната среда на Чешката република съгласно член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

15


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2014/C 051/8

Покана за представяне на предложения — EACEA/10/14 — В рамките на програмата „ЕРАЗЪМ+“ — Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Перспективни инициативи — Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието, обучението и младежта — транснационално сътрудничество за изпълнението на иновативни политики под ръководството на публични органи на високо равнище

17

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 051/9

Обявление — Обществена консултация — Географски указания от Република Южна Африка

22


BG

 

Top