Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 031, 1 февруари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.031.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 31

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
1 февруари 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2014/C 031/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 24, 25.1.2014 г.

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2014/C 031/02

Дело C-566/13: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal do Trabalho de Lisboa (Португалия) на 5 ноември 2013 г. — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Дело C-577/13: Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство) на 14 ноември 2013 г. — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Дело C-580/13: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 18 ноември 2013 г. — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Дело C-584/13: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 19 ноември 2013 г. — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Дело C-602/13: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Испания) на 25 ноември 2013 г. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta y María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Дело C-610/13 P: Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. от Кралство Нидерландия срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-343/11, Нидерландия/Комисия

5

2014/C 031/08

Дело C-623/13: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 28 ноември 2013 г. — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Дело C-632/13: Преюдициално запитване, отправено от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция) на 3 декември 2013 г. — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Дело C-641/13 P: Жалба, подадена на 4 декември 2013 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-2/07, Испания/Комисия

6

2014/C 031/11

Дело C-663/13: Иск, предявен на 13 декември 2013 г. — Европейска комисия/Република Австрия

7

 

Общ съд

2014/C 031/12

Дело T-116/11: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — EMA/Комисия (Клауза за подсъдност — Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации, допринасящи за създаването на европейско изследователско пространство и иновации (2002–2006 г.) — Договори Dicoems и Cocoon — Несъответствие на част от декларираните разходи с договорните условия — Прекратяване на договори — Възстановяване на част от платените суми — Обезщетение за вреди — Насрещен иск — Извъндоговорна отговорност — Неоснователно обогатяване — Жалба за отмяна — Акт, който не подлежи на обжалване — Актове, които се вписват в контекста на чисто договорни отношения и не могат да се разглеждат отделно от тях — Дебитно известие — Недопустимост)

8

2014/C 031/13

Дело T-467/11: Решение на Общия съд от 10 декември 2013 г. — Colgate-Palmolive/СХВП — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „360° SONIC ENERGY“ — По-ранна международна словна марка „SONIC POWER“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

8

2014/C 031/14

Дело T-591/11: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/СХВП — Henkel (SUPER GLUE) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „SUPER GLUE“ — По-ранна словна марка на Бенелюкс „SUPERGLUE“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Отличителен характер на по-ранната марка — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

9

2014/C 031/15

Дело T-79/12: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Cisco Systems и Messagenet/Комисия (Конкуренция — Концентрации — Европейски пазар на комуникационните услуги през интернет — Решение за обявяване на концентрацията за съвместима с вътрешния пазар — Явни грешки в преценката — Задължение за мотивиране)

9

2014/C 031/16

Дело T-123/12: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Smartbook/СХВП (SMARTBOOK) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „SMARTBOOK“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2014/C 031/17

Дело T-487/12: Решение на Общия съд от 11 декември 2013 г. — Eckes-Granini/СХВП — Panini (PANINI) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „PANINI“ — По-ранна национална словна марка и по-ранна словна марка на Общността „GRANINI“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

10

2014/C 031/18

Дело T-540/13: Жалба, подадена на 1 октомври 2013 г. — Société européenne des chaux et liants/ECHA

10

2014/C 031/19

Дело T-566/13: Жалба, подадена на 25 октомври 2013 г. — Hostel Tourist World/СХВП — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Дело T-575/13: Жалба, подадена на 30 октомври 2013 г. — Lesaffre et Compagnie/СХВП — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Дело T-591/13: Жалба, подадена на 8 ноември 2013 г. — Groupe Canal + и Canal + France/СХВП — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Дело T-593/13: Жалба, подадена на 14 ноември 2013 г. — Siemag Tecberg Group/СХВП (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Дело T-600/13: Жалба, подадена на 15 ноември 2013 г. — Bimbo/СХВП (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Дело T-614/13: Жалба, подадена на 26 ноември 2013 г. — Romonta/Комисия

13

2014/C 031/25

Дело T-621/13: Жалба, подадена на 22 ноември 2013 г. — Pell Amar Cosmetics/СХВП — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Дело T-629/13: Жалба, подадена на 28 ноември 2013 г. — Molda/Комисия

15

2014/C 031/27

Дело T-630/13: Жалба, подадена на 28 ноември 2013 г. — DK Recycling und Roheisen/Комисия

15

2014/C 031/28

Дело T-631/13: Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — Raffinerie Heide/Комисия

16

2014/C 031/29

Дело T-634/13: Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — Arctic Paper Mochenwangen/Комисия

17

2014/C 031/30

Дело T-641/13: Жалба, подадена на 3 декември 2013 г. — Gemeente Bergen op Zoom/Комисия

18

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2014/C 031/31

Дело F-117/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Teughels/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на право на пенсия, придобито по национална пенсионна схема — Регламент за адаптиране на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема на Съюза — Адаптиране на актюерските стойности — Необходимост от адаптиране на общите разпоредби за изпълнение — Действие във времето на новите общи разпоредби за изпълнение)

19

2014/C 031/32

Дело F-130/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Verile и Gjergji/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Регламент за адаптиране на процента на вноската в пенсионната схема на Съюза — Адаптиране на актюерските стойности — Необходимост от приемане на общи разпоредби за изпълнение — Прилагане във времето на новите общи разпоредби за изпълнение — Оттегляне на предложение за бонус към осигурителния стаж — Законосъобразност — Условия)

19

2014/C 031/33

Дело F-125/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — Sesma Merino/СХВП (Публична служба — Длъжностни лица — Атестационен доклад — Задачи за периода 2011/2012 — Акт, който не е увреждащ — Недопустима жалба)

20

2014/C 031/34

Дело F-142/12: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2013 г. — А/Комисия (Публична служба — Социално осигуряване — Трудова злополука или професионално заболяване — Член 73 от Правилника — Частична трайна инвалидност — Искане за обезщетение)

20

2014/C 031/35

Дело F-58/12: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 декември 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Решение за пенсиониране поради инвалидност — Отмяна от Съда на публичната служба поради липса на мотиви — Искане за изпълнение на съдебното решение — Искане за възстановяване на работа — Отмяна на решението на Съда на публичната служба — Липса на правен интерес — Член 266 ДФЕС — Извъндоговорна отговорност на институцията — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

20

2014/C 031/36

Съединени дела F-137/12, F-138/12, F-139/12 и F-141/12: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 декември 2013 г. — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis и Hotz/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по сертифициране 2010–2011 г. — Изключване от списъка на сертифицираните длъжностни лица — Уреждане по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Срок за обжалване по административен ред — Просрочване на обжалването по административен ред — Понятие за извинима грешка — Необходимо усърдие на нормално осведомено длъжностно лице — Информация, получена по телефона — Доказване — Недопустимост)

21

2014/C 031/37

Дело F-2/13: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 декември 2013 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Срок за обжалване — Език, на който е съставен отказът по жалбата — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Подписано копие от жалба, изпратено по факс в срока за обжалване — Липса на идентичност между това копие и изпратения впоследствие подписан оригинал — Просрочие на жалбата — Явна недопустимост)

21

2014/C 031/38

Дело F-79/13: Жалба, подадена на 12 ноември 2013 г. — ZZ/ЕЦМНН

22

2014/C 031/39

Дело F-111/13: Жалба, подадена на 20 ноември 2013 г. — ZZ/Комисия

22

2014/C 031/40

Дело F-115/13: Жалба, подадена на 29 ноември 2013 г. — ZZ/Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

22

2014/C 031/41

Дело F-117/13: Жалба, подадена на 30 ноември 2013 г. — ZZ/Frontex

23


BG

 

Top