EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:028:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 028, 31 януари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2014.028.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 28

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 57
31 януари 2014 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2014/C 028/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6857 — Crane Co./MEI Group) (1)

1

2014/C 028/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7021 — Swissport/Servisair) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2014/C 028/03

Проект за заключения на Съвета относно глобалното измерение на европейското висше образование

2

2014/C 028/04

Решение на Съвета от 28 януари 2014 година за назначаване на един член на управителния съвет на Европейската агенция по химикалите

6

2014/C 028/05

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2011/72/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2014/49/ОВППС на Съвета, както и в Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2014 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

7

 

Европейска комисия

2014/C 028/06

Обменен курс на еврото

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2014/C 028/07

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Отмяна на задълженията за обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии (1)

9

2014/C 028/08

Известие от френските власти до Комисията относно информацията съгласно член 9 от Директива 2009/119/ЕО на Съвета за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти

10


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2014/C 028/09

Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на керамични плочки с произход от Китайската народна република

11

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2014/C 028/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.7104 — Crown Holdings/Mivisa) (1)

15

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2014/C 028/11

Публикация на заявление за регистрация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

16


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top